4 Awgrymiadau Hanfodol ar gyfer Optimeiddio'ch Asedau Delwedd

tri chi bach bach husky Siberia.png

Cyn i ni gloddio i mewn i rai awgrymiadau ar gyfer optimeiddio asedau digidol, gadewch i ni roi cynnig ar chwiliad Google ein hunain. Gellid chwilio am ddelwedd yn un o'r categorïau mwyaf cystadleuol ar y Rhyngrwyd - gellir dadlau cŵn bach ciwt. Sut y gall Google o bosibl raddio un dros y llall? Sut mae algorithm hyd yn oed yn gwybod beth sy'n giwt?

Dyma beth Peter Linsley, roedd yn rhaid i reolwr cynnyrch yn Google ddweud am chwilio delwedd Google:

Ein cenhadaeth gyda Chwilio Delwedd Google yw trefnu delweddau'r byd ... Rydyn ni'n rhoi llawer o ffocws ar fodloni'r defnyddwyr terfynol. Felly pan ddônt gydag ymholiad, a bod ganddynt ddelwedd y maent yn edrych amdani, ein nod yw darparu delweddau perthnasol a defnyddiol ar gyfer yr ymholiad hwnnw.

P'un a ydych am rannu ffeithlun diwydiant defnyddiol, delwedd ddoniol neu unrhyw ased digidol arall, gofynnwch i'ch hun - sut alla i ddarparu gwybodaeth berthnasol a defnyddiol ar fy asedau digidol?

Awgrym 1. Cymerwch ofal wrth ddewis enw ffeil eich ased digidol

Y tip hawsaf o bosibl yw dweud wrth Google am yr ased digidol gan ddefnyddio testun, yn benodol ymadroddion allweddair. P'un a yw'n ddelwedd, yn graffig neu'n fideo, dechreuwch bob amser gydag enw ffeil wedi'i optimeiddio. Yn gwneud DSCN1618.jpg golygu unrhyw beth i chi? Ddim yn debyg. Ond y tu ôl i'r enw ffeil generig hwnnw mae llun o gi bach labordy Prydeinig annwyl o'r enw Buster - ac mae e'n giwt iawn!

Yn lle enw ffeil a gynhyrchir yn awtomatig neu generig, rhowch gynnig ar enw mwy optimaidd fel, ciwt-siberia-husky-puppy.jpg. Nawr, rydyn ni wedi ymdrin â llu o dermau chwilio mewn un enw ffeil syml, perthnasol. Maent yn cynnwys:

 • Husky
 • Ci Bach Ciwt
 • Husky Ciwt
 • Husky Siberia
 • Cŵn Bach Ciwt Husky
 • Husky Siberia Ciwt

Neis iawn? A thrwy gadw'r allweddeiriau yn enw'r ffeil yn berthnasol i'r ddelwedd, a'r cynnwys ar y dudalen y mae'n gysylltiedig ag ef, rydych chi'n cynyddu'ch siawns o gael ymwelwyr i ddod o hyd i chi. Mae'n hanfodol sicrhau bod yr allweddeiriau rydych chi'n eu defnyddio yn unol â beth bynnag rydych chi'n tynnu sylw ato yn yr ased digidol. Yr un mor bwysig yw pennu set dda o ymadroddion allweddair i'w defnyddio gyda'ch asedau digidol.

O'i wneud yn iawn, gall hon fod yn weithdrefn gymhleth, ond dysgu sut i ddefnyddio Cynllunydd Allweddair Google yn gallu eich helpu i bennu gwell ymadroddion allweddair i'w defnyddio.

Awgrym 2: Defnyddiwch ymadroddion allweddair yn eich cofnod testun delwedd amgen

Cyfeirir ato hefyd fel testun alt, dyma le arall y byddwch chi am fod eisiau optimeiddio asedau digidol er mwyn rhoi gwybod i beiriannau chwilio beth yw pwrpas yr asedau. Yn nodweddiadol, gall eich testun alt edrych yn debyg iawn i enw'ch ffeil. Dylai'r gwahaniaeth yma fod yn debycach i ymadrodd darllenadwy.

Gan fynd yn ôl at enw'r ffeil uchod, efallai y byddem am ei ddefnyddio, Cŵn Bach Husky Siberia Ciwt, neu os ydym am fod yn fwy disgrifiadol, Mae'r cŵn bach Siberia Husky hyn yn hynod o giwt. Nid oes angen i'r rhain fod yn frawddegau cyflawn, ond dylent wneud synnwyr i'r llygad dynol.

Wedi dweud hynny, gorau po fwyaf cryno. Byddwch chi am osgoi'r hyn sy'n cael ei alw stwffin, sy'n edrych fel hyn: cŵn cŵn ciwt cŵn bach cŵn bach cŵn bach cŵn bach cŵn bach Siberiaidd yn rhedeg yn y glaswellt. Mewn gwirionedd, mae siawns y gallai Google eich cosbi am y mathau hyn o dactegau stwffin.

Dyma rai enghreifftiau o destun alt:

 • Drwg: alt = ”“
 • Gwell: alt = “ci”
 • Gwell fyth: alt = “Cŵn bach husky Siberia yn cysgu”
 • Gorau: alt = “Cŵn bach husky Siberia yn cysgu ar gefndir gwyn”

Tip 3: Defnyddiwch gynnwys perthnasol sy'n cefnogi pob ased digidol

Mae Google yn defnyddio'r cynnwys ar eich tudalennau i nodi ymhellach a yw'ch tudalen we yn cyd-fynd yn dda ag ymadrodd chwilio penodol ai peidio. Dylai'r ymadroddion allweddair rydych chi'n eu defnyddio yn eich asedau digidol hefyd fodoli mewn lleoedd fel eich pennawd, is-benawdau a chopi tudalen. Gallwch hefyd ystyried ychwanegu pennawd ar gyfer eich delweddau, neu deitl disgrifiadol o bosibl.

Cofiwch, os ydych chi'n gobeithio gwneud y gorau o'ch cynnwys, gwnewch yn siŵr y gall Google gropian bwthio'r dudalen HTML a'r ased ei hun. Hynny yw, peidiwch â llwytho PDF o destun na all Google ei ddarllen.

Tip 4: Creu profiad defnyddiwr gwych

Pan ddaw i lawr iddo, mae Google yn ceisio creu profiad defnyddiwr gwych, gan baru ymadrodd allweddair wedi'i chwilio â chanlyniadau perthnasol. Os ydych chi am i'ch asedau digidol gael eu optimeiddio i'w chwilio, bydd angen i chi greu'r profiad defnyddiwr gorau posibl. Bydd hyn yn helpu'r cyfan awdurdod o'ch gwefan, gan ei gwneud hi'n haws i chi ddod o hyd iddo. Yn union fel person go iawn, mae algorithm Google yn gwybod a yw'ch tudalen yn cynnig profiad defnyddiwr hardd, neu un hunllefus.

Beth mae'n ei olygu i gynnig profiad defnyddiwr da?

 • Delweddau da o ansawdd uchel - Dysgu hanfodion cynnal delweddau creision, miniog ar-lein. Bydd hyn yn rhoi mantais i'ch delwedd wrth ochr yn ochr â delweddau eraill sy'n ymddangos yn y canlyniadau chwilio, a all arwain at fwy o gliciau.
 • Rhowch eich asedau digidol ger brig tudalen - Bydd cadw cynnwys uwchben y plyg yn cynyddu ei debygrwydd o gael eich gweld. Hefyd, mae gan ddelweddau'r gallu i gynyddu ymgysylltiad, gan wneud gwyliwr yn fwy tebygol o ddarllen y copi!
 • Nodwch led ac uchder ar gyfer pob delwedd - Gall hyn helpu i gyflymu llwytho tudalennau sy'n gwella profiad y defnyddiwr. Efallai y bydd angen i chi chwarae o gwmpas hyn ychydig i weld pa faint sy'n edrych orau ar eich tudalennau gwe.
 • Ceisiwch osgoi camarwain eich ymwelwyr - Cymhwyso enwau ffeiliau priodol a sicrhau bod asedau digidol yn berthnasol i'r tudalennau maen nhw arnyn nhw. Os yw eich asedau digidol yn ymwneud â chŵn, gadewch inni beidio ag ychwanegu enwau pobl enwog sy'n tueddu i gael mwy o draffig yn unig.

Er nad oes gen i flog cŵn bach i helpu i lansio Buster i stardom Google Search, rwy'n gobeithio y bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i wneud y gorau o'ch asedau digidol!

3 Sylwadau

 1. 1

  Neis un Nate - rwyf mewn gwirionedd wedi dechrau gweld manteision cael tagiau alt hir a disgrifiadol gyda fy nelweddau. Mae'n dechneg farchnata bwerus arall i gael eich delweddau i'w gweld mewn chwiliadau delwedd. Mae'n debygol iawn y gall y defnyddiwr glicio ar y ddolen ddelwedd ac ymweld â'ch gwefan mewn gwirionedd.

  A oes unrhyw ganllawiau ynghylch elfennau “disgrifiad” a “pennawd” y delweddau? (yn WordPress ond rhag ofn os ydych chi wedi'u defnyddio)

 2. 2
 3. 3

  Helo Ahmad! Os ydych chi'n dilyn y pedwar awgrym a grybwyllwyd uchod, rydych chi wedi optimeiddio'r delweddau yn eithaf da. Os oes angen i rywun wybod beth yw delwedd, bydd y Tag Delwedd Alt yn dweud wrthyn nhw, ac mae Google yn edrych ar y Tag Delwedd Alt ac enw'r ddelwedd am werth SEO. Yn bersonol, nid wyf yn defnyddio'r elfennau disgrifiad na chapsiwn. Os ydych chi'n poblogi'r caeau hynny, byddwn i'n argymell poblogi'r caeau hynny ar gyfer llygaid dynol. Diolch am ddarllen!
  Gorau,
  Nate

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.