Beth yw'r Lled Tudalen We Gorau?

Mae dylunio gwefan a gosod lled y dudalen we i'r lled gorau posibl yn sgwrs sy'n werth ei chael. Sylwodd llawer ohonoch fy mod wedi newid lled dyluniad fy mlog yn ddiweddar. Gwthiais led y dudalen allan i 1048 picsel. Efallai y bydd rhai ohonoch yn anghytuno â'r symud - ond roeddwn i eisiau rhannu rhai stats a rhesymau pam y gwnes i wthio lled y thema mor eang.

Nid oedd 1048 picsel yn rhif ar hap, serch hynny.

Roedd dau ddylanwad allweddol wrth ehangu lled fy nhudalen:

 • Newid Lled YoutubeMae Youtube yn cynnig meintiau gwreiddio mwy o faint nawr. Os cliciwch y gêr bach ar far ochr tudalen fideo Youtube, cynigir opsiynau i chi ar gyfer meintiau mwy yn ogystal â'r thema. Gan fod fideos diffiniad uwch yn dod yn lle cyffredin ar Youtube, roeddwn i eisiau ymgorffori'r fideos hynny yn fy mlog a'u harddangos gyda chymaint o fanylion ag y gallwn (heb ddefnyddio lled y dudalen gyfan).
 • Daw hysbysebu nodweddiadol mewn lledau o led 125, 250 a 300 picsel. Mae'n ymddangos bod 300 picsel yn ymddangos fwy a mwy ar wefannau refeniw ad ac roeddwn i eisiau eu hymgorffori'n daclus yn fy bar ochr.

Ac wrth gwrs, mae yna ychydig o badin i'r chwith ac i'r dde o'r dudalen, y cynnwys, a'r bar ochr ... felly'r rhif hud oedd 1048 picsel ar gyfer fy thema:

Y Lled Gwefan Gorau

A wnes i wirio ystadegau fy darllenydd?

Ie wrth gwrs! Pe bai mwyafrif o fy ymwelwyr yn rhedeg sgriniau cydraniad is, byddwn yn bendant wedi cael ail feddyliau am ehangu fy nhudalen. Lled a ChanranAr ôl allbynnu'r penderfyniadau sgrin o'm pecyn Analytics (Yn Google mae'n Ymwelwyr> Galluoedd Porwr> Penderfyniadau Sgrin), fe wnes i adeiladu taenlen Excel o'r canlyniadau a dosrannu'r lled o'r maes datrys.

Mae Google yn darparu datrysiad fel 1600 × 1200, felly mae angen i chi gymryd popeth o'r chwith o'r “x”, ei luosi ag 1 i'w wneud yn ganlyniad rhifol fel y gallwch chi ddidoli disgyn arno, yna gwneud SUMIF a gweld faint o ymweliadau yn fwy na neu'n llai na'r lled dylunio rydych chi'n edrych arno.

= CHWITH (A2, FIND ("x", A2,1) -1) * 1

A wnes i gefnu ar y 22% o ddarllenwyr sy'n rhedeg penderfyniad llai? Wrth gwrs ddim! Y peth braf am gynllun gyda'ch cynnwys chwith a'ch bar ochr yn iawn yw y gallwch sicrhau bod eich cynnwys yn dal i fod o fewn lled mwyafrif y porwyr. Yn yr achos hwn, mae 99% o fy darllenwyr yn rhedeg mwy na 640 picsel o led, felly rwy'n dda! Nid wyf am iddynt golli'r bar ochr yn llwyr, ond mae hynny'n eilradd i'r cynnwys.

9 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n awgrymu cynllun hybrid a lled cynhwysydd CSS o 100%. Cyn belled â bod gennych led sefydlog ar gyfer y bar ochr, bydd y pennawd, y troedyn, a'r prif feysydd cynnwys yn addasu i ffitio lled sy'n weddill o'r sgrin. Yn llenwi 100% o ffenestr porwr pawb, waeth beth yw datrysiad monitor y defnyddiwr. Yna nid oes rhaid i chi gyfrif picseli mwyach na chadw golwg ar ystadegau defnyddwyr ynghylch penderfyniadau monitro.

  • 2

   Rwy'n hoff iawn o gynlluniau hybrid, Bob - ond yn anffodus nid ydyn nhw'n chwarae'n dda weithiau gyda'r cynnwys go iawn. Efallai fy mod i'n ddiog, ond mae'n haws i mi wybod bod max a min yn 640px yn fy safle. Mae'n anodd beichiogi ymestyn wrth ysgrifennu'r pyst.

   Dewis personol yn unig dwi'n dyfalu!

 2. 3

  Yn y bôn, rwy'n cytuno â'ch casgliad, ond os ydw i'n defnyddio set lled sefydlog, rwy'n cyfyngu'r lled i 960 picsel.

  Rhaid i un roi cyfrif am fariau sgrolio fertigol a bariau llwybr byr porwr eraill sy'n cymryd lled ychwanegol. Trwy aros o fewn 960 picsel, sicrheir un nad oes sgrolio o'r chwith i'r dde ar ddatrysiad sgrin lled picsel 1024.

  Andy Ebon

 3. 4
 4. 5

  od iawn. Yn Firefox, mae gan eich gwefan far sgrolio gorwel yn 1048, ac nid oes ganddo olwg lân nes i chi gyrraedd 1090.

  Diolch am yr ystadegau gwych serch hynny o benderfyniadau Google

 5. 6

  Ers i chi gael eich wedi'i osod i 1048px, mae eich gwefan yn achosi bariau sgrolio llorweddol ar sgrin 1024. Rwy'n credu y byddai wedi bod yn well sgimio 100px oddi ar led (a phadin) eich bar ochr a'ch ardal gynnwys fel ei fod yn ffitio ar 728 × 1024. Dyna beth yw arfer gorau heddiw.

  Yr unig achos yn erbyn hyn fyddai os yw'r rhifau dadansoddeg yn ei gefnogi ... ond gan na wnaethoch chi ddarparu'r data hwnnw yn eich erthygl, byddwn i'n dweud bod dyluniad eich tudalen yn ddiffygiol.

 6. 7
 7. 8

  Dyn gwirion
  Nid yw pawb yn defnyddio pob ffenestr ar y sgrin lawn - a dweud y gwir, byddwn i'n mentro nad oes llawer yn ei wneud. 

  Mae gen i eich blog mewn windo 80% ... ac yno y mae, bar sgrolio llorweddol

  A beth sydd oddi ar y sgrin ... yn gadael i weld ... dim byd.

  Felly mae eich bar sgrolio yn ddibwrpas.

  Un ffordd hawdd o golli darllenwyr !!

  • 9

   Mae'r cynnwys wedi'i ganoli ar dudalen @ heenan73: disqus, gan roi'r union beth sydd ei angen ar y darllenydd. Os ydw i'n colli darllenwyr oherwydd maen nhw'n gallu gweld y cynnwys A gweld bar sgrolio llorweddol ... ddim yn siŵr mai nhw oedd y darllenwyr rydw i'n edrych amdanyn nhw. Yn bendant mae rhywbeth unigryw yn ein cynnwys sy'n ei wthio allan i 1217px felly rydw i'n mynd i olrhain hynny a'i drwsio. Ysgrifennwyd y swydd hon mewn gwirionedd am thema flaenorol. Diolch am ddod ag ef i'm sylw!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.