Oogur: Adeiladu a Thracio URLau eich Ymgyrch Google Analytics

Oogur - Adeiladwr URL Ymgyrch Google Analytics

Mae marchnatwyr yn cynnal ymgyrchoedd trwy lu o sianeli ac mae bron pawb yn defnyddio Google Analytics y dyddiau hyn. Er bod rhai meddalwedd fel darparwyr gwasanaeth yn ymgorffori olrhain URL ymgyrch awtomataidd, mae gormod yn dal i'w adael i'r marchnatwr boblogi eu cysylltiadau â nhw Paramedrau UTM Google Analytics.

Mae adeiladu cysylltiadau eich ymgyrch yn hollbwysig, yn enwedig nawr nad yw Google yn darparu gwybodaeth feirniadol am ddefnyddwyr Google sydd wedi mewngofnodi i unrhyw un o'u heiddo. Gelwir hyn yn traffig tywyll gan na allwch ddweud mewn gwirionedd ble na sut y cyrhaeddodd yr ymwelydd. Er mwyn osgoi hyn, mae angen i chi atodi paramedrau UTM ac adeiladu URLau Ymgyrch Google. Os ydych chi'n gweithredu ymgyrch ar draws e-bost, Facebook, Twitter, galwadau i weithredu, hysbysebion a sianeli eraill ... mae angen i chi wneud hynny adeiladu pob un o URLau eich ymgyrch ar gyfer pob achos. Mae hynny'n rhwystredig ac yn cymryd llawer o amser. Hyd yn hyn ...

Oogur yn adeiladu eich holl URLau Ymgyrch Google mewn un rhyngwyneb cyfeillgar. Gyda Oogur, gallwch:

  • adeiladu - Defnyddiwch yr adeiladwr URL oogur i adeiladu URLs sydd wedi'u tagio â pharamedrau UTM cyson.
  • Trac - Traciwch yr holl baramedrau UTM ac URLau sydd wedi'u hadeiladu mewn un lle - nid taenlen.
  • adroddiad - Cael mwy o fewnwelediad i ddata ymgyrchu yn Google Analytics trwy leihau faint o draffig tywyll sydd mewn adroddiadau.

Mae Oogur yn cymryd y broses glunky â llaw iawn o adeiladu cysylltiadau y gellir eu holrhain ac yn ei gwneud yn hynod o syml. Fel marchnatwr digidol, mae oogur yn caniatáu imi arbed amser URLau ymgyrch adeiladu ar raddfa dorfol, sy'n enfawr. Y canlyniad terfynol yw llif gwaith trefnus ac effeithlon sy'n ei gwneud hi'n hawdd gweld pa fath o gynnwys sy'n perfformio orau. Byddwn yn argymell yn gryf rhoi ergyd i oogur ”Derek McClain, Rheolwr Marchnata Digidol Datrysiadau Gyrwyr

Sut i Ddefnyddio Oogur i Adeiladu URLau Lluosog wedi'u Tagio â Pharamedrau UTM

Mae buddion Oogur yn cynnwys:

  • Arbedwch lwyth o amser trwy adeiladu a rheoli URLs a thagiau UTM mewn un platfform yn hytrach nag adeiladwyr allanol, taenlenni, a byrwyr URL
  • Adeiladu URLau lluosog ar yr un pryd
  • Ailddefnyddio tagiau UTM rydych chi wedi bod yn eu defnyddio ar gyfer adrodd yn gyson yn Google Analytics
  • Mae cymhwysiad gwe Oogur yn gyfeillgar i ffonau symudol, yn wahanol i daenlenni
  • Mae Adroddiadau Ymgyrch Google Analytics yn dechrau rhoi mewnwelediad defnyddiol, ychwanegol i chi pan fyddwch chi'n defnyddio tagiau UTM i nodi manylion ymgyrchu yn eich URLau - yn lleihau faint o “draffig tywyll”
  • Adeiladwyd Oogur gan farchnatwyr ar gyfer marchnatwyr - gan wella'n barhaus i ddiwallu anghenion marchnatwyr

A, thrwy gefnogi oogur, rydych chi'n cefnogi Busnes Technoleg sy'n Berchnogaeth Menyw. Mae Oogur wedi'i sefydlu gan Nicki Laycoax, ffrind i mi ers amser maith.

Gyda nifer o bobl ar ein tîm yn defnyddio generadur paramedr, yna byrrach a rhai yn defnyddio eu ategion Chrome eu hunain, daeth yn anodd olrhain ein holl weithgaredd adeiladu cyswllt. Yna ychwanegwch daenlen i'w catalogio i gyd, hyd yn oed o fewn cyfres gydweithredu fel Office365 neu Google Docs, ac nid yw'r broses yn ddelfrydol. Mae gweithio o fewn un platfform ar gyfer yr holl swyddogaethau hyn wedi bod yn fudd aruthrol. Chris Theisen, Rheolwr Awtomeiddio Marchnata, BlueSky Digidol

Defnyddio Oogur, mae eich adroddiadau Google Analytics yn gyson ac wedi'i boblogi'n llawn ar gyfer canlyniadau gwell:

Cofrestrwch cyn Chwefror 28, 2018, dilynwch @oogurit a thrydarwch “FRIEND-OF-DKNEWMEDIA”, a byddwch yn cael 10% oddi ar oes eich tanysgrifiad!

Cofrestrwch ar gyfer Treial Am Ddim!

Datgeliad: Cafodd Derek a Chris fynediad am ddim i oogur.com fel rhan o grŵp defnyddwyr beta. Mae'r ddau ddefnyddiwr hyn wedi helpu i brofi'r cymhwysiad a darparu adborth gwerthfawr i helpu'r tîm gyda syniadau am welliannau i'w ychwanegu at oogur i wneud y platfform yn un effeithlon i farchnatwyr. Ni chodwyd tâl ar Derek a Chris am eu trwydded yn gyfnewid am eu hadborth gonest i'w rannu â darpar gwsmeriaid fel chi.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.