10 Cam at Greu Arolygon Ar-lein Effeithiol

rhestr wirio

Offer arolwg ar-lein fel Zoomerang yn wych ar gyfer casglu a dadansoddi data yn effeithiol ac yn effeithlon. Mae arolwg ar-lein sydd wedi'i lunio'n dda yn darparu gwybodaeth glir y gellir ei gweithredu ar gyfer eich penderfyniadau busnes. Bydd treulio'r amser angenrheidiol ymlaen llaw ac adeiladu arolwg ar-lein gwych yn eich helpu i gyflawni cyfraddau ymateb uwch, data o ansawdd uwch a bydd yn llawer haws i'ch ymatebwyr eu cwblhau.

hybu cyfraddau ymateb arolwgDyma 10 cam i'ch helpu chi creu arolygon effeithiol, cynyddu cyfradd ymateb eich arolygon, a gwella ansawdd cyffredinol y data rydych chi'n ei gasglu.

 1. Diffiniwch bwrpas eich arolwg yn glir - Mae gan arolygon da amcanion â ffocws sy'n hawdd eu deall. Treuliwch amser ymlaen llaw i nodi'ch amcanion. Mae cynllunio ymlaen llaw yn helpu i sicrhau bod yr arolwg yn gofyn y cwestiynau cywir i gyflawni'r amcan a chynhyrchu data defnyddiol.
 2. Cadwch yr arolwg yn fyr ac â ffocws - Mae byr a ffocws yn helpu gydag ansawdd a nifer yr ymatebion. Yn gyffredinol, mae'n well canolbwyntio ar un amcan na cheisio creu arolwg meistr sy'n cwmpasu sawl amcan. Mae ymchwil Zoomerang (ynghyd â Gallop ac eraill) wedi dangos y dylai arolwg gymryd 5 munud neu lai i'w gwblhau. Mae 6 - 10 munud yn dderbyniol ond gwelwn gyfraddau gadael sylweddol yn digwydd ar ôl 11 munud.
 3. Cadwch y cwestiynau'n syml - Sicrhewch fod eich cwestiynau'n cyrraedd y pwynt ac osgoi defnyddio jargon, bratiaith neu acronymau.
 4. Defnyddiwch gwestiynau penagored pryd bynnag y bo modd - Mae cwestiynau arolwg caeedig yn rhoi dewisiadau penodol i ymatebwyr (ee Ydw neu Nac ydw), gan ei gwneud hi'n haws dadansoddi canlyniadau. Gall cwestiynau caeedig fod ar ffurf ie / na, amlddewis neu raddfa ardrethu.
 5. Cadwch gwestiynau graddfa graddio yn gyson trwy'r arolwg - Mae graddfeydd graddio yn ffordd wych o fesur a chymharu setiau o newidynnau. Os ydych chi'n dewis defnyddio graddfeydd graddio (ee rhwng 1 a 5) cadwch nhw'n gyson trwy gydol yr arolwg. Defnyddiwch yr un nifer o bwyntiau ar y raddfa a gwnewch yn siŵr bod ystyron arhosiad uchel ac isel yn gyson trwy gydol yr arolwg. Hefyd, defnyddiwch odrif yn eich graddfa ardrethu i wneud dadansoddi data yn haws.
 6. Archebu rhesymegol - Sicrhewch fod eich arolwg yn llifo mewn trefn resymegol. Dechreuwch gyda chyflwyniad byr sy'n cymell y rhai sy'n cymryd arolwg i gwblhau'r arolwg (ee "Helpwch ni i wella ein gwasanaeth i chi. Atebwch yr arolwg byr canlynol."). Nesaf, mae'n syniad da cychwyn o gwestiynau ehangach ac yna symud i'r rheini sy'n gulach eu cwmpas. Yn olaf, casglwch ddata demograffig a gofynnwch unrhyw gwestiynau sensitif ar y diwedd (oni bai eich bod yn defnyddio'r wybodaeth hon i sgrinio cyfranogwyr yr arolwg).
 7. Cyn-brofi eich arolwg - Gwnewch yn siŵr eich bod yn profi'ch arolwg ymlaen llaw gydag ychydig o aelodau o'ch cynulleidfa darged a / neu gyd-weithwyr i ddod o hyd i fylchau a dehongliadau cwestiynau annisgwyl.
 8. Ystyriwch eich amseriad wrth anfon gwahoddiadau arolwg - Mae ystadegau diweddar yn dangos bod y cyfraddau agored a chlicio drwodd uchaf yn digwydd ddydd Llun, dydd Gwener a dydd Sul. Yn ogystal, mae ein hymchwil yn dangos nad yw ansawdd ymatebion i'r arolwg yn amrywio o ddiwrnod yr wythnos i'r penwythnos.
 9. Anfon nodiadau atgoffa e-bost arolwg - Er nad yw'n briodol ar gyfer pob arolwg, yn aml gall anfon nodiadau atgoffa at y rhai nad ydynt wedi ymateb o'r blaen roi hwb sylweddol i'r cyfraddau ymateb.
 10. Ystyriwch gynnig cymhelliant- Yn dibynnu ar y math o gynulleidfa arolwg ac arolwg, mae cynnig cymhelliant fel arfer yn effeithiol iawn wrth wella cyfraddau ymateb. Mae pobl yn hoffi'r syniad o gael rhywbeth am eu hamser. Mae ymchwil Zoomerang wedi dangos bod cymhellion yn nodweddiadol cynyddu cyfraddau ymateb 50% ar gyfartaledd.

Yn barod i ddechrau? Cofrestrwch ar gyfer a cyfrif sylfaenol Zoomerang am ddim, cymhwyswch y camau uchod, lansiwch eich arolwg a pharatowch i ddadansoddi'ch canlyniadau mewn amser real. Cadwch swyddi sydd ar ddod lle byddaf yn plymio i mewn i nodweddion arolwg mwy datblygedig ynghyd â ffyrdd arloesol o ymgorffori arolygon ar-lein yn eich strategaeth fusnes gyffredinol. Arolygu Hapus!

Ydych chi'n defnyddio arolygon ar-lein ar gyfer eich busnes ar hyn o bryd? A oedd yr awgrymiadau hyn yn ddefnyddiol i chi? Ymunwch â'r sgwrs yn yr adran sylwadau isod.

Un sylw

 1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.