3 Siop Cludfwyd o Dymor Gwyliau 2015 i'ch Helpu yn 2016

siopa gwyliau

Dadansoddodd y llefarydd dros bedair miliwn o drafodion mewn 800+ o safleoedd i'w gweld sut roedd siopa ar-lein yn 2015 o'i gymharu â 2014. Diwrnod Diolchgarwch oedd y trydydd diwrnod siopa ar-lein uchaf y tymor gyda chyfrifiaduron ac electroneg yn arwain y ffordd ar roddion ond dillad ac ategolion yn arwain y ffordd ar dwf. Dydd Llun Seiber yw'r diwrnod siopa gwyliau mwyaf ar-lein o hyd, gyda 6% o werthiannau gwyliau. Fodd bynnag, roedd gwerthiannau i lawr 14% ers 2014.

Yn fy marn i, mae yna ychydig o siopau tecawê yma:

  1. cynllunio - mae siopwyr yn lledaenu eu hymddygiad prynu ac efallai nad ydyn nhw'n mynd ar drywydd sefyll yn unol ar Ddydd Gwener Du i gael bargeinion. Dylai manwerthwyr a safleoedd e-fasnach edrych ar ledaenu eu hoffrymau yn ystod y tymor sy'n arwain at y Nadolig.
  2. cydlynu - Gallai cydlynu gwerthiannau ar-lein ac adwerthu, cludo, casglu a dychwelyd ar gyfer y tymor gwyliau yrru llawer mwy o werthiannau ar-lein neu storio pickups. Os yw defnyddwyr yn gwybod ei bod yn hawdd ac yn gallu ymddiried yn amserol y cludo, byddant yn gwneud y pryniant. Eleni baglu gan FedEx efallai wedi brifo'r ymddiriedaeth honno.
  3. Marchnata - bydd angen marchnata cryf ar y ddau beth hyn yn 2016. Yn lle canolbwyntio ar fomio pamffledi a thaflenni gwerthu, credaf y bydd manwerthwyr gwych yn helpu eu cwsmeriaid a'u rhagolygon i gynllunio'r tymor, dod o hyd i'r bargeinion gorau, eu helpu i gydlynu eu talu, a sicrhau eu bod yn cael eu cyflwyno'n amserol.

Dylai marchnatwyr rag-gynllunio gyda digon o amser ac le i ystwythder fynd i'r tymor. Os nad oes gennych chi strategaeth erbyn diwedd yr haf ar sut rydych chi'n mynd i wahaniaethu'ch siopa gwyliau oddi wrth eich cystadleuwyr, efallai y byddwch chi'n rhy hwyr i'r gêm. Eich nod heddiw dylai fod i barhau caffael tanysgrifwyr a lawrlwythiadau ap fel bod gennych gynulleidfa fwy i farchnata iddi unwaith y bydd y tymor yn cychwyn. Erbyn mis Mai, dylai fod gennych strategaeth ar waith ar gyfer y tymor.

Cyflenwyd yr ffeithlun hwn gan Llorweddol, Y darparwr mwyaf o raglenni teyrngarwch siopa mewn cwmnïau yn yr UD.

Tueddiadau Gwyliau 2015

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.