Y Newid i Siopa Ar-lein gyda Manwerthwyr

ffeithlun e-fasnach

Mae yna newid yn digwydd rhwng manwerthu a siopa ar-lein, ond dwi ddim yn siŵr bod unrhyw un yn deall yn iawn ble rydyn ni'n mynd. Mae cystadleuaeth ymosodol a chynigion cludo am ddim yn wych i ddefnyddwyr ond maen nhw'n gyrru busnes i lawr i gwmnïau e-fasnach. Ar yr un pryd, mae siopwyr yn dal i garu ystafell arddangos a dod i gyffwrdd a theimlo'r cynhyrchion maen nhw'n edrych i'w prynu.

Rhwystr arall i gwmnïau e-fasnach pur yw'r nifer cynyddol o daleithiau sy'n cymhwyso trethi gwerthu i gwmnïau e-fasnach oherwydd pwysau a roddir gan allfeydd manwerthu. (Mae'r un hon yn wir yn peri i mi reidio ... mae angen trethi i gefnogi traffig, diogelwch, tân, heddlu, ac ati mewn siop adwerthu. Yn aml nid yw'r cwmni e-fasnach hyd yn oed yn cyflawni eu gorchmynion yn yr un wladwriaeth).

Efallai y bydd y siop adwerthu yn fwy diogel nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei sylweddoli, gan ddarparu ystafell arddangos a man codi i siopwyr sydd ei eisiau nawr. Fodd bynnag, does dim amheuaeth bod gwerthiannau ar-lein yn trawsnewid y ffordd y mae busnes yn cael ei wneud. Rhaid i fanwerthwyr fod â phresenoldeb anhygoel ar-lein lle gallant ymestyn eu cyrhaeddiad i ddisodli'r traffig nad ydyn nhw'n mynd i mewn i'r siop.

eFasnach mewn gwirionedd yw blaen siop newydd manwerthu. Fe wnaethon ni greu'r ffeithlun hwn i roi syniad i strategwyr hysbysebu a marchnata pa ddiwydiannau sy'n gweld y gwerthiant a'r mewnwelediadau mwyaf ar-lein ynghylch pam mae pobl yn siopa ar-lein. A yw'ch gwerthiannau wedi cynyddu ers y newid i siopa ar-lein? Neu o bosib eich bod wedi gweld gwerthiant yn gostwng. Os ydych chi yn y gofod manwerthu neu'n cynnig gwasanaethau y gellir eu prynu ar-lein, mae'r ffeithlun hwn ar eich cyfer chi. Peter Koeppel

Mae'r ffeithlun isod yn tynnu sylw at nifer yr allfeydd manwerthu sy'n cau tra bod lle wedi'i gynnal. Mae siopau adwerthu yn symud o silffoedd wedi'u stocio i ystafelloedd arddangos lle mae'n rhaid optimeiddio marchnata a gwasanaeth cwsmeriaid. Yn fy marn i, os oes gennych allfa adwerthu neu safle e-fasnach - ond nid y ddau - efallai eich bod yn anelu am gyfnodau anodd.

Infograffig Sifft Siopa Manwerthu ac Ar-lein

Koeppel Uniongyrchol yn gwmni ymateb uniongyrchol aml-sianel sydd â phrofiad helaeth yn rheoli rhai o'r ymgyrchoedd cynhyrchu plwm mwyaf llwyddiannus ar y teledu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.