A ddylech chi fuddsoddi mewn monitro adolygiadau ar-lein i reoli'ch enw da?

adolygiadau ar-lein

Amazon, Rhestr Angie, Trustpilot, TripAdvisor, Yelp, Google Fy Fusnes, Yahoo! Rhestrau Lleol, Dewis, Torf G2, YmddiriedolaethRadius, TestFreaks, Pa?, AppExchange Salesforce, Glassdoor, Sgoriau ac Adolygiadau Facebook, Twitter, a hyd yn oed eich gwefan eich hun i gyd yn lleoedd i ddal a chyhoeddi adolygiadau. P'un a ydych chi'n gwmni B2C neu B2B ... siawns yw bod rhywun yn ysgrifennu amdanoch chi ar-lein. Ac mae'r adolygiadau ar-lein hynny yn cael effaith.

Beth yw rheoli enw da?

Rheoli enw da yw'r broses o fonitro a rheoli enw da unigolyn neu fusnes ar-lein. Yn derm cysylltiadau cyhoeddus yn wreiddiol, mae hyrwyddo canlyniadau chwilio organig, cyfryngau cymdeithasol a gwefannau adolygu cyhoeddus wedi gwneud rheoli enw da yn hanfodol i ymdrechion gwerthu a marchnata cwmni.

Gwasanaethau monitro enw da yn aml yn rhybuddio cwmni mewn amser real pan gyflwynir adolygiadau gwael ar-lein. Os cânt eu rhybuddio a'u hymateb yn iawn, gall cwmnïau weithio i unioni'r anghydfod cyn ei rannu a gwneud mwy fyth o ddifrod. Yn yr un modd, gall cwmnïau elwa o ddatrys anghydfodau fel y gall defnyddwyr weld yr ymateb cadarnhaol nad yw cwmni yn dymuno ei ddarparu i'w gwsmeriaid.

Ystadegau Allweddol ar Adolygiadau Ar-lein

  • Mae 71% o ddefnyddwyr yn cytuno bod adolygiadau ar-lein yn gwneud yn gyffyrddus â'u penderfyniad prynu.
  • Dywedodd 83% o'r ymatebwyr y byddent yn ymddiried yn adolygiad defnyddiwr dros feirniad.
  • Mae 70% o ddefnyddwyr yn ymgynghori ag adolygiadau neu raddfeydd cyn prynu.
  • Mae adolygiadau cwsmeriaid yn creu cynnydd o 74% mewn trosiadau cynnyrch.
  • Mae adolygiadau yn gyrru teyrngarwch 18% yn uwch a 21% yn fwy o foddhad prynu.

Nid yw'r cyfan yn dda, serch hynny. Amcangyfrifir y bydd 10-15% o dan yr holl adolygiadau cyfryngau cymdeithasol yn ffug. Mae adolygiadau ffug wedi dwyn sylw'r llywodraeth a manwerthwyr ar-lein. Mae Amazon yn siwio dros fil o wasanaethau adolygu cynnyrch ffug.

Mae er budd gorau Amazon. Nid yw adolygiadau ffug ar Amazon o reidrwydd yn brifo gwneuthurwr y cynnyrch, ond maent yn brifo brand Amazon yn llwyr yn ogystal â chostio arian iddo gan y gall boddhad cwsmeriaid gwael arwain at enillion uwch. Mae telerau defnyddio Amazon yn gwahardd adolygiadau ffug, ac mae'n siwio am dorri contract a thorri deddfau amddiffyn defnyddwyr.

PeopleClaim.com yn cynnig cyfle i ddefnyddwyr a busnesau bostio hawliad a rhoi cyhoeddusrwydd iddo dim ond pan nad yw'r derbynnydd yn ymateb nac yn ceisio datrys y sefyllfa. Nid oes angen cyfreithwyr na chyfryngu. Maen nhw wedi darparu'r ffeithlun hwn, Yr Adolygiad o Adolygiadau.

Felly ... mae'r ateb yn hollol! Dylech fod yn monitro'ch pobl, eich busnes a'ch cynhyrchion gyda llwyfannau monitro enw da i sicrhau y gallwch ymateb a chynnal enw da iawn ar-lein.

adolygiadau ar-lein ffeithlun

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.