Mae Ymddygiad Prynu wedi Newid, Nid yw Cwmnïau wedi Gwneud

Weithiau rydyn ni'n gwneud pethau dim ond oherwydd dyna'r ffordd y mae wedi'i wneud. Nid oes unrhyw un yn cofio pam yn union, ond rydym yn parhau i'w wneud ... hyd yn oed os yw'n brifo ni. Pan fyddaf yn edrych ar hierarchaeth gwerthu a marchnata nodweddiadol cwmnïau modern, nid yw'r strwythur wedi newid ers i ni gael pobl werthu gwthio palmant ac deialu am ddoleri.

Mewn llawer o'r cwmnïau rydw i wedi ymweld â nhw, mae llawer o “werthiannau” yn digwydd ar ochr farchnata'r wal. Nid yw gwerthiant ond yn cymryd yr archeb. Yn anffodus, oherwydd rheolau'r sefydliad, mae Adrannau Gwerthu yn parhau i gael eu credydu am yr ymdrechion hynny. Yr ardal lwyd hon sy'n ei gwneud hi'n anodd mesur marchnata dylanwad cymdeithasol.

Rwyf wedi ysgrifennu am sut y gall Gwerthiannau fanteisio ar gyfryngau cymdeithasol yn ogystal â'r newid yn ymddygiad prynwyr mewn cryn dipyn o swyddi:

Mae rhai cwmnïau yr wyf yn eu hadnabod wedi symud Marchnata yn llwyr o fewn Gwerthiannau ac mae eraill wedi gwneud i ffwrdd â sefydliadau Gwerthu yn gyfan gwbl. Nid wyf yn eiriol chwaith, ond mae'n ddiddorol bod llawer o ddryswch yn digwydd o ran ble i fuddsoddi'ch cyllideb gwerthu a marchnata. Nid oes unrhyw broses ychwaith sy'n cefnogi mesur gwerthiannau cymunedol ... lle gwerthwyd eich cynnyrch heb gymorth marchnata na gwerthu ond gyda'ch cymuned.

Mae'r broses draddodiadol o fewn sefydliad yn trosglwyddo'r credyd wrth i obaith fynd yn ei flaen trwy'r broses werthu.
proses brynu

Y gwir amdani, wrth gwrs, yw y gall gwerthiant ddod o Werthu, Marchnata neu hyd yn oed o'ch Cymuned. Sawl gwaith ydych chi wedi prynu cynnyrch neu wasanaeth yn seiliedig ar argymhelliad gan eich cymuned?
cyfryngau cymdeithasol gwerthu yn cau

Mae'n syndod i mi nad yw mwy o gwmnïau'n manteisio ar y gymuned sy'n defnyddio gwasanaethau marchnata cysylltiedig. Mae gen i gyfrifon marchnata cysylltiedig ar bob cynnyrch a chytundebau atgyfeirio gyda fy holl werthwyr. Rwy'n cael gwerthiannau i'r sefydliadau hynny felly mae'n iawn fy mod i'n cael y credyd yn ogystal â'r wobr!

Yn ddelfrydol, ni fyddai 'agos' yn digwydd ym maes Gwerthu, Marchnata na gyda'r Gymuned. Byddai'r cau yn digwydd yn y broses cynhyrchu cyfrifon, gan sicrhau bod y gwerthiant yn cael ei gredydu'n iawn i'r ffynhonnell gywir. Byddai hyn yn caniatáu i gwmnïau nodi ble y dylent fod yn buddsoddi adnoddau.

Dylai Gwerthu, Marchnata a Chynnyrch fod yn cystadlu yn erbyn ei gilydd am adnoddau a chanlyniadau. Byddai'n rhaid iddynt hefyd weithio'n agos iawn gyda'i gilydd i sicrhau bod negeseuon a brandio yn gyson. Dylid mesur cost fesul Close ar draws y tri adnodd. Gall rhai trosglwyddiadau credyd ddigwydd, wrth gwrs ... gallai atgyfeiriad fynd i'r wefan a chysylltu â gwerthiannau i gael gwybodaeth ychwanegol. Yn yr achos hwnnw, mae'r tîm gwerthu yn meithrin ac yn dod â'r gwerthiant i ben.

Efallai y gwelwch fod gennych gynnyrch neu wasanaeth rhagorol sy'n tyfu ar lafar yn unig ... yn yr achos hwn byddech yn llawer gwell eich byd yn buddsoddi yn y cynnyrch na gwerthu a marchnata. Wrth gwrs, os nad oes unrhyw gau yn digwydd yn y gymuned, dylid dal y tîm rheoli cynnyrch yn gyfrifol - mae siawns dda bod eich cynnyrch yn ddiffygiol.

Nid yw'r hen ddull trosglwyddo yn gweithio mwyach. Mae gan lawer o adrannau marchnata gyfraddau agos anhygoel, ond ers i werthiannau gael y credyd - maen nhw hefyd yn cael yr adnoddau. Rwyf wedi gweld llawer o adrannau marchnata yn tynnu gwyrthiau heb bron unrhyw gyllideb ... mae arllwys yn cau i'r sefydliad lle nad yw'r tîm gwerthu ond yn cymryd y gorchymyn - ond yn dal i gael y credyd, yr adnoddau a'r taliadau bonws. Pe gallai arweinydd gwe neidio'n uniongyrchol o'r wefan i ben ar y tîm cyfrifon, gallai'r adran farchnata gael y credyd cyfiawn.

Os yw cwmnïau eisiau deall pa mor bwysig yw pob tacteg i'w strategaeth fusnes gyffredinol, mae angen iddynt hefyd allu mesur yn gywir o ble mae'r gwerthiannau'n dod!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.