Amddiffyn Eich Persona Ar-lein

Person DigidolWrth i'r byd gael ei ddigideiddio a bod pob gair rydych chi'n ei ddweud a'i weithredu yn sicr o gael eich dal ar fideo, mae'n bwysig eich bod chi'n plismona'ch hun. Mae hyn yn allweddol i fusnesau sy'n dymuno agor eu hymdrechion marchnata i flogio a'r cyfryngau cymdeithasol.

Er nad oedd cwrdd â chydweithiwr mewn gêm bêl fas a'u cael yn eich gweld chi'n boenus ac yn yfed yn fargen fawr yn y gorffennol, nid oes gan ar-lein ffin rhwng bywyd personol a busnes. Os oes gennych bersona ar-lein, dyna'ch persona ar gyfer gwaith hefyd. Nid yw rhywun yn eich gwahaniaethu chi o wefan ddyddio i LinkedIn - dim ond 'ar-lein' ydych chi.

Mae Hanes Ar-lein eisoes yn Offeryn Adnoddau Dynol

Mae cyflogwyr eisoes yn defnyddio Google i ddod o hyd i weithwyr ac ymchwilio iddynt. Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw gadael llwybr, personol neu fusnes, a all effeithio ar sut y bydd eich cwmni neu obaith yn eich gweld chi.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, bûm yn gweithio mewn cwmni lle cafodd gweithiwr dosbarthiad amhriodol ei bostio gan weithiwr ac fe wnaeth y rowndiau. Er nad oedd ganddo unrhyw beth i'w wneud â gwaith yr unigolyn, fe'i nodwyd yn swyddfa staff rheoli'r unigolyn - marc a oedd yn anghildroadwy ac a fyddai'n brifo gallu'r unigolyn hwnnw i gael dyrchafiad neu ymgymryd â swyddi eraill yn y sefydliad.

Cofnod Fideo

Rydw i wedi bod yn treulio amser ar Seesmig, yn hwyr, cymhwysiad sy'n fath o gymysgedd (ac integreiddio) o fideo a sgwrs. Dywedodd un ffrind heno ei fod wedi gweld ymddygiad gwirioneddol bryderus ymysg pobl yr oedd wedi ei barchu fel arall.

Mae'r broblem yn ddeublyg: Mae seesmig bron yn amser real, felly mae pobl yn sgwrsio ac weithiau'n cael sgyrsiau gwresog. Y rhan arall yw bod Seesmig yn pontio'r bwlch rhwng proffesiynol a busnes. Mae rhai pobl yn yfed wrth iddynt sgwrsio ... mae ambell un hyd yn oed yn feddw. Mae pobl eraill wedi ffrwydro dros sgyrsiau ar grefydd a / neu wleidyddiaeth.

NID yw'r Byd yn Barod

Mae'n beth rhyfeddol bod gennym ni dechnoleg fel hon lle gall rhywun noethi ei enaid a chyfathrebu mor effeithiol â ffrindiau ledled y byd. Y broblem yw nad yw'r byd yn barod am y math hwn o dryloywder eto. Gall offeryn fel Seesmig ddarparu tunnell o fewnwelediad i feddyliau unigolyn ar waith, bywyd… a darparu rhywfaint o fewnbwn ar ei sefydlogrwydd.

Gallai rhywun, a allai fod wedi bod yn weithiwr perffaith fel arall, gael ei ddileu o gyfleoedd ar ôl i reolwr llogi eistedd ac adolygu oriau o’u sgyrsiau ar-lein.

Amddiffyn Eich Persona

Mae yna gwpl o bethau y gallwch chi eu gwneud i amddiffyn eich Persona Ar-lein a'ch Enw Da:

 1. Ceisiwch osgoi sgyrsiau cyhuddedig ar ryw, crefydd, gwleidyddiaeth, ac ati lle y gallech chwistrellu barn a allai gael ei chamddehongli. Cymerwch y sgyrsiau hynny all-lein.
 2. Ceisiwch osgoi bod o dan ddylanwad unrhyw feddyginiaeth neu alcohol ar-lein. Yn syml, nid ydych chi'n rheoli'ch emosiynau a'ch gweithredoedd.
 3. Cadwch mewn cof bob amser fod popeth rydych chi'n ei wneud yn gofnod y mae gan eich Ysgol, Gwaith, Gohebwyr, y Llywodraeth, a hyd yn oed Teulu fynediad parod iddo.

Lleihau Risg a Dileu Risg

 1. Mae rhai rhaglenni, hyd yn oed rhai ar-lein, yn cynnig dileu eich cynnwys. Darllenwch y Telerau Gwasanaeth hynny a gweld a ydych chi'n gallu tynnu fideo, sain, hanes ac ati yn barhaol. Os byddwch chi byth yn cael eich hun mewn sefyllfa lle gwnaethoch gamgymeriad, gwnewch eich gorau i gael gwared arno. Gyda llaw, mae'r siawns y byddwch chi'n llwyddiannus yn fain iawn, iawn.
 2. Gwanhewch ef. Os oes gennych chi 1 sgwrs mewn 10 sy'n dangos eich bod chi'n chwythu'ch brig ar Wleidyddiaeth, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnal y 1,000 o sgyrsiau nesaf heb chwythu'ch brig. Bydd darparu cynnwys llawer mwy cadarnhaol ar-lein yn lleihau'r risg o'r cynnwys negyddol y gallai rhywun ddod o hyd iddo. Unwaith eto, nid yw hyn yn wrth-ffôl, ond gall helpu.
 3. Meddwl! Y cyngor gorau yw peidio byth â mynd i sefyllfa ar-lein y gallai fod cywilydd arnoch chi yn nes ymlaen. Osgoi'r sefyllfaoedd hyn yn gyfan gwbl.

Rwy'n obeithiol y byddwn rywbryd yn gymuned sy'n llawer mwy goddefgar o ymddygiad (cam), gan gydnabod bod pethau drwg yn digwydd i bobl dda a bod pobl dda yn gwneud camgymeriadau hefyd. Ond tan hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad barcud ar y canfyddiad rydych chi'n berson ar-lein.

Dylwn ychwanegu bod y sgwrs hon wedi'i hysbrydoli'n rhannol gan Thomas Ho, sydd wedi blogio ar y pwnc o greu persona ar-lein.

3 Sylwadau

 1. 1

  Mae gennym risg fawr o fynd i drafferth pan fyddwn hyd yn oed yn dechrau meddwl o ran “personas” naill ai ar neu oddi ar-lein. Y goblygiad yw nad ydym yn bod yn ni ein hunain ac yn fwriadol yn cuddio rhywbeth neu'n esgus bod yn rhywbeth nad ydym.

  Gall y math hwnnw o feddwl ddod yn beryglus oherwydd bod pobl yn tueddu i ostwng canlyniadau pan fyddant yn meddwl eu bod yn anhysbys.

  Doug Rwyf hefyd yn meddwl eich bod yn gyffyrddiad eang o'r marc yn un o'ch datganiadau uchod. Ychwanegwch un gair ac rydw i gyda chi.

  Y peth olaf rydych chi ei eisiau yw gadael llwybr, personol neu fusnes, a all [yn negyddol] effeithio ar sut y bydd eich cwmni neu obaith yn eich gweld chi.

  Rwy’n sicr yn gobeithio’r rhagolygon hynny Bydd be yn gadarnhaol wedi ei effeithio gan fy llwybr ar-lein. Mae'n rhan o bwy ydw i a'r gwerth rwy'n dod ag ef i'r bwrdd.

  A bob amser dwi'n cymryd y bydd Mam a chyflogwr yn y dyfodol yn edrych ar beth bynnag rydw i'n ei roi ar-lein. Mae hynny'n fy helpu i gael hunanreolaeth a gadael y pethau arbennig o dwp.

  • 2

   Adborth gwych, Chris!

   Cytunaf yn barchus fod cael persona ar-lein yn cuddio neu'n esgus.

   Os af i gyfarfod â gobaith, rwy'n eillio ac yn gwisgo siwt. Bob dydd yn y gwaith rwy'n gwisgo khakis ac yn eillio bob ychydig ddyddiau. Ar y ffordd adref efallai y byddaf yn codi rhywfaint o fetel yn y car, ond os byddaf yn gyrru cleient o gwmpas, nid wyf am daflu AC / DC i mewn.

   Mae gen i ffraethineb coeglyd hefyd a allai ohirio rhai pobl ar brydiau. Pan fyddaf gyda chydweithwyr neu ragolygon, anaml y byddaf yn arddangos y synnwyr digrifwch hwnnw oherwydd gallai llawer ei ystyried yn amhriodol.

   Ymhob achos, nid wyf yn anonest nac yn cuddio'r go iawn fi. Rwy'n dangos fy 'ochr orau' neu'r 'ochr fwyaf priodol'. Fi yw hi o hyd (ymddiried ynof - rwy'n dryloyw i fai), ond mae'n angenrheidiol os ydw i eisiau cyrraedd y gynulleidfa ehangaf ac ennill parch pobl.

   Mae fy mhwynt mewn gwirionedd yn rhywbeth y gallem gytuno arno - nid yw'r byd yn barod am y math hwn o dryloywder eto. Rwy'n dymuno pe bai - yna gallwn i wisgo mewn khakis, nid eillio, a bachu rhywfaint o “For Those About to Rock” gyda fy nghydweithwyr yn y car.

   Nid yw hynny'n digwydd ar unrhyw adeg, serch hynny.

   Cheers!
   Doug

   • 3

    Rydw i gyda chi yno, Doug. Rwy'n canu ar y radio gyda'r ffenestri wedi'u rholio up!

    Mae'n un peth i'r person sy'n eistedd wrth y golau stop wrth fy ymyl feddwl y gallwn fod ychydig yn wirion yn canu i ffwrdd. Ond peth eithaf arall yw profi fy mod i trwy rolio i lawr y ffenestri!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.