Cynnwys MarchnataMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostInfograffeg MarchnataMarchnata Symudol a ThablediCysylltiadau CyhoeddusGalluogi GwerthuChwilio MarchnataCyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Dylanwadwyr

Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg sylfaenol neu acronymau sy'n arnofio o gwmpas wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Lwcus i chi, Wreic wedi llunio hyn Marchnata Ar-lein 101 ffeithlun sy'n eich tywys trwy'r holl bethau sylfaenol terminoleg marchnata mae angen i chi gynnal sgwrs gyda'ch gweithiwr marchnata proffesiynol.

 • Marchnata Affiliate - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch cynnyrch i'w cynulleidfa eu hunain am gomisiwn.
 • Banner Ads - yn dal sylw cwsmeriaid targed fel eu bod naill ai'n clicio i ymweld â'ch gwefan neu'n dod yn fwy ymwybodol o'ch brand.
 • Curadur Cynnwys - Yn symud trwy'r llifogydd o gynnwys ar-lein ac yn casglu eitemau o ansawdd uchel â llaw i'w rhannu, gan greu newyddion un stop ar gyfer pob aelod o'ch marchnad darged.
 • Cynnwys Marchnata - Yn cynhyrchu cynnwys defnyddiol, diddorol a difyr fel postiadau blog, e-lyfrau, fideos a ffeithluniau i ddenu mwy o sylw, adeiladu awdurdod brand, ac ennill busnes newydd.
 • Hysbysebion Cyd-destunol - yn arddangos hysbysebion ar wefan benodol yn seiliedig ar ei chynnwys, neu'n hypergysylltu geiriau allweddol penodol i wefan hysbysebwr.
 • Optimeiddio Cyfradd Trosi - defnyddiau analytics ac adborth defnyddwyr i wella'ch gwefan a throi porwyr goddefol yn gwsmeriaid sy'n talu.
 • Marchnata Digidol - yn creu profiad cwsmer di-dor, unedig ar draws amrywiaeth o sianeli digidol - gan gynnwys symudol, gemau, ac apiau, podlediadau, radio Rhyngrwyd, negeseuon SMS, a mwy.
 • Hysbysebion Arddangos - yn dal sylw cwsmeriaid targed fel eu bod naill ai'n clicio i ymweld â'ch gwefan neu'n dod yn fwy ymwybodol o'ch brand.
 • Cyfryngau a Enillwyd - pan fydd cwsmeriaid yn lledaenu gwefr i chi trwy dafod feirysol.
 • Marchnata E-bost - Yn anfon negeseuon e-bost defnyddiol, perthnasol at dderbynwyr i'w cadw i ymgysylltu â'ch cwmni ac adeiladu teyrngarwch brand.
 • Marchnata o'r tu allan - yn denu, yn meithrin, yn hysbysu, ac yn difyrru darpar gwsmeriaid trwy ymgysylltu â chynnwys, SEO technegol, ac offer rhyngweithiol, i ennill busnes ac ennill teyrngarwch cwsmeriaid.
 • Marchnata Ffliw - yn meithrin perthnasoedd â grŵp dethol o bobl sy'n dylanwadu ar benderfyniadau prynu eich marchnad darged.
 • Meithrin Arweiniol - Adeiladu perthnasoedd ag arweinwyr nad ydyn nhw'n barod i'w prynu trwy gynnwys diddorol, e-byst defnyddiol, ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol.
 • Sgorio arweiniol - Dadansoddi ymddygiad ar-lein arweinydd i fesur lefel ei ddiddordeb yn eich cynnyrch, gan bennu sgôr i olrhain safle pob darpar gwsmer yn y twmffat gwerthu.
 • Marchnata Automation - yn awtomeiddio tasgau marchnata ailadroddus ac yn eich rhybuddio ar unwaith i ymddygiadau penodol cwsmeriaid i'ch helpu i bennu'r neges gywir i'w hanfon at y person iawn ar yr adeg iawn.
 • Marchnata Symudol - Yn anfon negeseuon SMS wedi'u haddasu, hysbysiadau gwthio, hysbysebion mewn-app, sganiau cod QR, a mwy i ddyfeisiau symudol cwsmeriaid yn seiliedig ar ymddygiadau penodol, fel lleoliad cyfredol neu amser o'r dydd.
 • Hysbysebu Brodorol - yn creu cynnwys golygyddol sydd wedi'i deilwra i gyd-fynd â gwefan cyhoeddwr ar-lein penodol, ac yna'n talu i'w osod ochr yn ochr ag erthyglau eraill y wefan honno.
 • Cysylltiadau Cyhoeddus Ar-lein - Yn dylanwadu ar gyfryngau a chymunedau ar-lein, yn cadw llygad ar yr hyn y mae pobl yn ei ddweud am y cwmni ar-lein ac yn edrych am ffyrdd newydd o gysylltu â chwsmeriaid.
 • Cyfryngau Perchnogaeth - eich eiddo tiriog ar-lein eich hun: gwefan swyddogol, gwefan symudol, blog, a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.
 • Cyfryngau taledig - hysbysebu â thâl, swyddi noddedig, neu chwiliad taledig.
 • Talu-fesul-Clic (PPC) - Yn targedu cwsmeriaid penodol trwy gysylltiadau noddedig, a phrofion A / B i weld pa hysbyseb sy'n arwain at fwy o gliciau.
 • Remarketing - yn targedu hysbysebion at bobl sydd eisoes wedi ymweld â'ch gwefan (ond heb brynu) trwy negeseuon wedi'u teilwra neu gynigion unigryw.
 • Marchnata Peiriannau Chwilio (SEM) - yn gwella gwelededd gwefan ar dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio, gan roi hwb i safleoedd trwy SEO, dirlawnder a backlinks.
 • Chwilia Beiriant Optimization (SEO) !
 • Ads Cymdeithasol - Yn estyn cyrhaeddiad eich cwmni i gynulleidfaoedd newydd trwy hysbysebion taledig neu swyddi wedi'u hyrwyddo ar amrywiol wefannau cyfryngau cymdeithasol.
 • Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata - Yn cynyddu ymwybyddiaeth brand a thraffig gwefan trwy adeiladu cymuned o gwsmeriaid trwy'r cyfryngau cymdeithasol, postio diweddariadau a fydd yn lledaenu'n llafar, ac ymateb i gwynion, ceisiadau a chanmoliaeth.
 • Profi Hollt - arbrawf ar hap lle mae amrywiadau yn cael eu profi A / B gyda grŵp rheoli dall i weld pa rai sy'n cynhyrchu'r canlyniadau mwyaf llwyddiannus.
 • Cynnwys a Noddir gan y - yn creu cynnwys golygyddol sydd wedi'i deilwra i gyd-fynd â gwefan cyhoeddwr ar-lein penodol, ac yna'n talu i'w osod ochr yn ochr ag erthyglau eraill y wefan honno.
Terminoleg Marchnata Ar-lein Infograffig

Datgeliad: Rwy'n defnyddio ein cyswllt cyswllt ar gyfer Wreic yn yr erthygl hon.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.