Fy Rhestr Wirio Marchnata Ar-lein mewn Gorchymyn Blaenoriaethol

rhestr wirio

Mae yna dunnell o bethau y mae angen eu cyflawni i drosoli strategaeth farchnata ar-lein yn llawn, ond rwy'n aml yn rhyfeddu at y flaenoriaeth y mae cwmnïau'n rhoi pob eitem ar y rhestr wirio. Wrth i ni gyflogi cleientiaid newydd, rydyn ni'n ceisio sicrhau bod y strategaethau sy'n cael yr effaith fwyaf yn cael eu cyflawni gyntaf ... yn enwedig os ydyn nhw'n hawdd. Awgrym: nid yw marchnata cynnwys a marchnata cyfryngau cymdeithasol mor hawdd â hynny.

 1. Gwefan - A oes gan y cwmni wefan sy'n ennyn ymateb gan eich cynulleidfa ei bod yn ffynhonnell wybodaeth ddibynadwy ac y bydd y cynnyrch neu'r gwasanaeth yn fuddiol i anghenion yr ymwelydd?
 2. ymgysylltu - A oes gan y wefan fodd i brynu mewn gwirionedd neu ofyn am ymateb gan yr ymwelydd? Os nad ydych chi'n gwerthu cynnyrch, gallai hon fod yn dudalen lanio gyda ffurflen i gasglu gwybodaeth yr ymwelydd mewn masnach ar gyfer arddangosiad neu ddadlwytho o ryw fath.
 3. Mesur - Beth analytics offer sydd gennych ar waith i fesur y gweithgaredd a'ch helpu chi i wella'ch perfformiad marchnata ar-lein cyffredinol?
 4. Sales - Sut mae'r cwmni'n mynd ar drywydd ymwelwyr sy'n ymgysylltu? A yw'r data wedi'i gipio mewn CRM? Neu a yw'n cychwyn proses awtomeiddio marchnata i sgorio ac ymateb i'r blaen?
 5. E-bostio - Oes gennych chi raglen e-bost sy'n darparu cynnwys a / neu ragolygon gwerthfawr i gleientiaid yn rheolaidd a fydd yn eu gyrru yn ôl i'ch gwefan a'u troi'n gwsmeriaid?
 6. ffôn symudol - A yw'r wefan wedi'i optimeiddio ar gyfer gwylio symudol a llechen? Os na, rydych chi'n colli allan ar nifer o ymwelwyr a allai fod eisiau gwneud rhywfaint o ymchwil ar eich brand ond sy'n gadael oherwydd nad yw'ch gwefan wedi'i optimeiddio ar gyfer eu gwylio.
 7. Chwilio - Nawr bod gennych chi safle gwych a phroses gadarn ar gyfer caffael arweinyddion, sut allwch chi dyfu nifer yr arweinyddion perthnasol? Dylai eich gwefan gael ei hadeiladu ar a system rheoli cynnwys sydd wedi'i optimeiddio i'w chwilio. Dylai eich cynnwys ddefnyddio geiriau allweddol yn effeithiol.
 8. Lleol - A yw ymwelwyr sy'n chwilio am eich cynnyrch neu wasanaeth yn chwilio amdanynt yn rhanbarthol? Ydych chi wedi optimeiddio'ch cynnwys i hyrwyddo'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn rhanbarthol? Efallai yr hoffech ychwanegu tudalennau hynny targedu chwiliad lleol termau. Dylai eich busnes gael ei restru ar gyfeiriaduron busnes Google a Bing.
 9. adolygiadau - A oes gwefannau adolygu ar gyfer y mathau o gynhyrchion a gwasanaethau rydych chi'n eu darparu? A yw'ch busnes neu'ch cynnyrch wedi'i restru arnyn nhw? A oes gennych fodd i yrru adolygiadau gwych i'r gwefannau hynny gyda'ch cleientiaid cyfredol? Safleoedd fel Rhestr Angie gall (cleient) ac Yelp yrru llawer o fusnes!
 10. Cynnwys - Oes gennych chi fodd i gyhoeddi cynnwys ar eich parth yn gyson sy'n werthfawr i'ch cynulleidfa darged? Mae cael blog corfforaethol yn ffordd wych o ysgrifennu'r cynnwys diweddar, aml a pherthnasol y mae eich cynulleidfa yn gofyn amdano. Defnyddiwch wahanol gyfryngau i ddenu gwahanol gynulleidfaoedd ... testunol mewn postiadau blog, delweddaeth mewn siartiau, diweddariadau instagram a ffeithluniau, sain mewn podlediadau, a fideo yn Youtube a Vimeo diweddariadau. A pheidiwch ag anghofio offer rhyngweithiol! Mae cyfrifianellau ac offer eraill yn anhygoel o ran denu ac ennyn diddordeb cynulleidfa.
 11. cymdeithasol - Oes gennych chi gyfrif Twitter? Tudalen LinkedIn? Tudalen Facebook? Tudalen Google+? Proffil Instagram? Tudalen Pinterest? Os ydych chi'n gallu datblygu cynnwys gwych yn gyson a chynnal llinell gyfathrebu agored, trwy gymdeithasol, gyda'ch cwsmeriaid a'ch rhagolygon, gall cymdeithasol helpu i chwyddo'ch neges i rwydweithiau rhagolygon perthnasol eraill trwy adeiladu cymuned o gefnogwyr. Sut ydych chi'n defnyddio'ch cefnogwyr i hyrwyddo'ch busnes ymhellach?
 12. hyrwyddo - Nawr bod gennych chi'r holl fodd i gynhyrchu, ymateb ac ymhelaethu ar eich neges, mae'n bryd ei hyrwyddo hefyd. Chwilio am dâl, swyddi noddedig, hysbysebu ar Facebook, hysbysebu Twitter, hysbysebu Youtube, cysylltiadau cyhoeddus, datganiadau i'r wasg ... mae'n haws ac yn fwy fforddiadwy hyrwyddo'ch cynnwys mewn rhwydweithiau perthnasol eraill. Efallai na fyddwch yn gallu mynd i mewn i'r rhwydweithiau hyn trwy gynnwys gwych yn unig, ond yn aml darperir mynediad ichi trwy hysbysebu.
 13. Automation - mae nifer y cyfryngau a'r rhwydweithiau yn tyfu'n fwy a mwy cymhleth bob dydd, ond nid yw'r adnoddau rydyn ni'n eu darparu i adrannau marchnata yn ehangu ar yr un raddfa. Mae hyn yn gwneud awtomeiddio yn hanfodol y dyddiau hyn. Y gallu i gyhoeddi'r neges gywir ar yr amser cywir, monitro a llwybr ceisiadau gan unrhyw rwydwaith a'i aseinio i'r adnodd cywir, y gallu i sgorio ac ymateb yn awtomatig i arweinwyr yn seiliedig ar lefel eu hymgysylltiad, a modd i gasglu'r data hwn. mewn system y gellir ei defnyddio ... awtomeiddio yw'r allwedd i gynyddu eich marchnata ar-lein.
 14. Amrywiaeth - efallai na fydd hyn yn gwneud y mwyafrif o restrau, ond credaf fod cael rhwydwaith o weithwyr proffesiynol i'ch helpu gyda'ch ymdrechion marchnata ar-lein yn hanfodol. Mae gan y mwyafrif o weithwyr proffesiynol marchnata arbenigedd y maen nhw'n gyffyrddus ag ef. Weithiau maen nhw mor gyffyrddus bod y cyfrwng maen nhw'n ei werthfawrogi yn cael blaenoriaeth ac mae'r strategaethau eraill hyn ar goll yn gyfan gwbl. Gofynnwch i weithiwr proffesiynol marchnata e-bost, er enghraifft, am adeiladu cymuned Facebook ac efallai y byddan nhw'n codi ofn arnoch chi - er gwaethaf i lawer o gwmnïau yrru llawer o fusnes trwy Facebook. Mae benthyca o arbenigedd eich rhwydwaith yn aml yn rhoi mewnwelediad ichi i fwy o astudiaethau, mwy o offer, a mwy o gyfleoedd i wella eich ymdrechion marchnata ar-lein.
 15. Profi - Trwy bob iteriad o bob strategaeth, mae'r cyfle i wneud A / B a phrofion aml-amrywedd yn un na ddylid ei anwybyddu. (Fe wnes i ei anwybyddu yma a diolch i Robert Clarke of Marchnata Op Ed, fe wnaethon ni ei ychwanegu!)

Dyma fy mlaenoriaeth gan fy mod yn gwerthuso ymdrechion marchnata ar-lein busnes ond efallai nad eich un chi mohono mewn unrhyw fodd. Beth arall ydych chi'n edrych amdano mewn strategaeth farchnata ar-lein? A gollais i unrhyw beth? A yw trefn fy mlaenoriaethau yn cael ei gwella?

Trafodais y rhestr wirio hon mewn podlediad diweddar:

4 Sylwadau

 1. 1

  Blog gwych Douglas, byddwn hefyd wedi ychwanegu CRO (Optimeiddio Cyfradd Trosi) trwy A / B a phrofion Multivariate i'r rhestr - dim ond trwy brofi, profi, profi 🙂 y gellir optimeiddio gwefan yn wirioneddol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.