5 Nodweddion Hanfodol i Chwilio amdanynt mewn Llwyfan Adeiladu Ffurflenni Ar-lein

Nodweddion Llwyfan Adeiladu Ffurflenni Ar-lein

Os ydych chi'n chwilio am ffordd hawdd, effeithlon a diogel o gasglu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch gan eich cleientiaid, gwirfoddolwyr, neu ragolygon, mae'n debyg y gall adeiladwr ffurflenni ar-lein gynyddu eich cynhyrchiant yn esbonyddol. Trwy weithredu adeiladwr ffurflenni ar-lein yn eich sefydliad, byddwch yn gallu fforchio prosesau llaw sy'n cymryd llawer o amser ac arbed digon o amser, arian ac adnoddau.

Fodd bynnag, mae yna sawl teclyn allan yna i ddewis ohonynt, ac nid pob un adeiladwyr ffurflenni ar-lein yn cael eu creu yn gyfartal. Yn y blogbost hwn, byddwch chi'n dysgu am y pum nodwedd hanfodol y dylech chi ganolbwyntio arnyn nhw wrth ddewis adeiladwr ffurflenni ar-lein ar gyfer eich sefydliad eich hun. 

Nodwedd 1: Ffurflenni ac Ymatebion Diderfyn

P'un a ydych chi'n gweithio i fusnes bach neu gorfforaeth fawr, byddwch chi eisiau dewis adeiladwr ffurflenni ar-lein a llwyfan casglu data sy'n eich galluogi i adeiladu cymaint o ffurflenni a chasglu cymaint o ymatebion ffurflen ag sydd eu hangen arnoch chi. Mae llawer o offer allan yna yn gosod cap ar nifer y ffurflenni y gallwch eu hadeiladu neu ar nifer yr ymatebion y gallwch eu casglu, a all achosi mwy o anghyfleustra nag y mae'n ei ddatrys.

Ar ôl i chi ddechrau trosoli ffurflenni ar-lein ar gyfer eich achosion defnydd a fwriadwyd yn wreiddiol, rydych yn debygol o ddarganfod ffyrdd hyd yn oed yn fwy defnyddiol i'w defnyddio nad oeddech wedi meddwl amdanynt o'r blaen. Am y rheswm hwn, mae'n syniad da sicrhau ymlaen llaw y bydd eich adeiladwr ffurflenni yn gallu diwallu'ch anghenion yn y dyfodol. Yn y tymor hir, adeiladwr ffurf diderfyn yw'r opsiwn mwy graddadwy, mwy dibynadwy, a mwy cost-effeithiol.

Ffurflen Gyswllt gyda Form Assembly

Nodwedd 2: Ystod Eang o Alluoedd Integreiddio

Prif nod adeiladu ffurflenni a chasglu ymatebion ar-lein yw symleiddio prosesau busnes. I fynd â hynny gam ymhellach, mae'n hanfodol dewis adeiladwr ffurflenni ar-lein sy'n gydnaws â'r offer a'r technolegau rydych chi eisoes yn eu defnyddio. Gall ffurflenni gwe integredig gysylltu'n awtomatig â'ch systemau eraill, gan arbed mwy fyth o amser ac ymdrech i chi.

Os ydych chi'n defnyddio CRM fel Salesforce, edrychwch am blatfform ffurf we sydd â integreiddiad pwerus, cadarn Salesforce. Gellir rhag-lenwi ffurflenni ar-lein sy'n gysylltiedig â Salesforce er mwyn gwneud y mwyaf o gyfeillgarwch defnyddwyr, a gallant hefyd ddiweddaru, edrych i fyny, a chreu gwrthrychau safonol a safonol yn Salesforce. Gall y galluoedd hyn gynyddu cynhyrchiant a thrawsnewid prosesau sefydliadol. 

Er enghraifft, pan fydd y Cymdeithas Ieuenctid Kentucky YMCA mabwysiadodd Salesforce, cododd aelodau staff FormAssembly mewn un cyfnod pontio cyflym. Mae gwneud hynny wedi caniatáu i'r sefydliad gyrraedd mwy na 10,000 o fyfyrwyr yn flynyddol trwy integreiddio Salesforce. Mae'r gallu i gasglu a defnyddio data glân, trefnus yn Salesforce yn caniatáu i'r tîm gefnogi eu cymuned yn well.

Yn yr un modd, bydd integreiddio â Google, Mailchimp, PayPal, ac offer eraill yn golygu bod casglu data yn fwy di-dor i'ch staff a'ch cwsmeriaid.

Nodwedd 3: Diogelwch a Chydymffurfiaeth

P'un a ydych chi'n casglu data gan gwsmeriaid, gweithwyr, cleifion, gwirfoddolwyr neu ragolygon, diogelwch a chydymffurfiaeth na ellir eu negodi. Dewiswch adeiladwr ffurflenni a llwyfan casglu data sy'n cydymffurfio â'r deddfau preifatrwydd data sy'n berthnasol i chi a'ch cwsmeriaid, megis HIPAA, GDPR, GLBA, CCPA, PCI DSS Lefel 1, ac eraill. Pan ddewiswch blatfform sy'n cydymffurfio, rydych nid yn unig yn diogelu'r data rydych chi'n ei gasglu, ond rydych chi hefyd yn adeiladu hygrededd ac ymddiriedaeth gyda'ch cwsmeriaid.

Er mwyn cadw'ch ffurflenni a'ch ymatebion yn fwy diogel, edrychwch am amgryptio wrth orffwys ac wrth eu cludo. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod gan eich platfform opsiynau ar gyfer diogelu data sensitif iawn yn ôl yr angen. Gyda'r mesurau diogelwch hyn ar waith, byddwch yn gallu bod yn dawel eich meddwl bod yr holl ddata rydych chi'n ei gasglu yn aros yn y dwylo cywir.

Nodwedd 4: Hyblygrwydd ac Addasu

Wrth ddewis adeiladwr ffurflenni, byddwch hefyd am sicrhau y byddwch yn gallu addasu eich ffurflenni i ddiwallu eich anghenion penodol. Yn hytrach na setlo am ffurflenni sy'n anodd eu hadeiladu, dewiswch blatfform sy'n cynnig amrywiaeth o dempledi y gellir eu haddasu i'ch helpu i ddechrau ar y droed dde.

Bydd adeiladwr ffurflenni da a llwyfan casglu data yn hawdd eu defnyddio waeth beth yw eich gallu technegol. Er mwyn sicrhau bod eich cyd-chwaraewyr yn gallu cael ffurflenni ar waith yn gyflym heb orfod dibynnu ar eich tîm TG, dewiswch un sy'n cynnig rhyngwyneb dim cod, hawdd ei ddefnyddio. Mae hefyd yn bwysig gwirio i sicrhau y byddwch chi'n gallu personoli cynllun a dyluniad eich ffurflenni i gyd-fynd â brandio eich cwmni am brofiad defnyddiwr di-dor. 

Adeiladwr Ffurflenni Ar-lein Formassembly

Nodwedd 5: Cefnogaeth Cwsmer Dibynadwy

Yn olaf ond yn sicr nid lleiaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis platfform ffurf we gyda dibynadwy cymorth i gwsmeriaid tîm rhag ofn y bydd gennych unrhyw gwestiynau, pryderon neu ddaliadau byth. Yn dibynnu ar y math o ddata rydych chi'n ei gasglu, efallai yr hoffech chi ystyried dewis opsiwn sy'n cynnig cefnogaeth â blaenoriaeth rhag ofn y bydd unrhyw argyfyngau. Er mwyn i'ch sefydliad gael y glec fwyaf, byddwch am fod yn sicr bod eu tîm cymorth i gwsmeriaid yn barod ac yn barod i'ch helpu trwy unrhyw heriau.

Mae rhai platfformau yn cynnig cefnogaeth a hyfforddiant gweithredu i helpu cwsmeriaid i gychwyn prosiectau mawr, a all fod yn hynod fuddiol yn y tymor hir. Os oes gennych achos defnydd mwy cymhleth ac angen rhywfaint o help wrth ichi gychwyn, mae cefnogaeth weithredu yn gynnig allweddol i edrych amdano.

FfurfCynulliad

Pan fyddwch chi allan yna yn chwilio am yr adeiladwr ffurflenni ar-lein perffaith a'r platfform casglu data i symleiddio llif gwaith yn eich sefydliad, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r pum nodwedd hanfodol hyn mewn cof. 

FfurfCynulliad yn adeiladwr ffurflenni popeth-yn-un a llwyfan casglu data sy'n cynnig yr holl nodweddion hyn a chymaint mwy. Mae miloedd o sefydliadau ym mhob diwydiant yn defnyddio integreiddiadau cadarn FormAssembly, safonau uchel o ddiogelwch a chydymffurfiaeth, ac adeiladwr ffurflenni hawdd eu defnyddio i ddatrys problemau casglu data a symleiddio prosesau cymhleth. 

Gweler FormAssembly yn byw mewn treial am ddim, nid oes angen cerdyn credyd. Defnyddiwch Martech ZoneGostyngiad partner gyda chod DKNEWMEDFA20.

Treial Am Ddim FormAssembly

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.