Adeiladu Cyfeiriadur Ar-lein ar gyfer WordPress gyda GravityView

GravityView ar gyfer Gravityforms

Os ydych chi wedi bod yn rhan o'n cymuned ers tro, rydych chi'n gwybod faint rydyn ni'n ei garu Ffurflenni Disgyrchiant ar gyfer adeiladu ffurflenni a chasglu data yn WordPress. Mae'n llwyfan gwych yn unig. Fe wnes i integreiddio yn ddiweddar Ffurflenni disgyrchiant gyda Hubspot i gleient ac mae'n gweithio'n hyfryd.

Rheswm allweddol pam mae'n well gen i Ffurflenni Disgyrchiant yw ei fod mewn gwirionedd yn arbed y data yn lleol. Pob un o'r integreiddiadau ar gyfer Ffurflenni disgyrchiant yna bydd yn trosglwyddo'r data i'r system trydydd parti. Mae hyn yn hanfodol i'm cleientiaid ... nid wyf am i ddata gael ei golli os bydd API trydydd parti yn gostwng neu os oes rhyw fath arall o fater dilysu. Nid yw'r rhan fwyaf o'r ffurflenni cyswllt syml ar y farchnad yn gwneud hynny.

Yn ogystal, gydag offer fel ReCaptcha a Google Maps yn gweithio allan o'r bocs, dim ond system gadarn ydyw. Prynais drwydded safle ddiderfyn flynyddoedd yn ôl ac rwyf wedi bod yn ei defnyddio ar gyfer bron pob ateb posibl y gallech ei ddychmygu.

Sut i Arddangos Data Ffurflenni Disgyrchiant?

Mae Gravity Forms yn offeryn gwych ar gyfer arbed data ... ond beth os ydych chi am arddangos y data hwnnw ar eich gwefan mewn gwirionedd? Rwyf wedi datblygu rhai cyfrifianellau ar-lein ar gyfer cleientiaid a wnaeth hyn, ac nid oedd yn dasg syml. Hefyd, datblygais gynnyrch llif gwaith a oedd yn arddangos data yn fewnol i'r weinyddiaeth ... roedd yn dipyn o ymgymeriad.

Wel, croeso i GravityView! Mae GravityView yn ategyn WordPress y gallwch ei ddefnyddio i gyhoeddi eich data Ffurflenni Disgyrchiant. Mae'n wych - ac mae hyd yn oed wedi bendithio Ffurflenni Disgyrchiant fel yr ateb a ffefrir.

Mae adeiladu cyfeirlyfr ar-lein yn syml iawn! Adeiladu ffurflen i ddal gwybodaeth, yna adeiladu mapiau a rhestrau cyfeirlyfr sy'n arddangos y data ... heb ysgrifennu un llinell o god!

Mae GravityView yn cynnig y gallu i adeiladu golygfeydd diderfyn, cymeradwyo a gwrthod cofnodion cyn iddynt fynd yn fyw, ac mae'n galluogi golygu'r cofnodion hynny o'r pen blaen. Cyfunwch WordPress, Gravity Forms, a Gravity View, ac mae gennych chi system rheoli cynnwys cwbl alluog sy'n gallu casglu ac arddangos data sut bynnag yr hoffech chi.

Gellir ystyried data fel rhestrau, tablau, tablau data, neu hyd yn oed mewn mapiau.

Sut mae GravityView yn gweithio?

  1. Creu ffurflen - Yn gyntaf, crëwch ffurflen gyda Ffurflenni Disgyrchiant, yr ategyn ffurflenni gorau ar gyfer WordPress. Ychwanegwch feysydd at y ffurflen a'i hymgorffori ar eich gwefan.
  2. Casglu data - Yna, llenwch y ffurflen. Bydd eich data yn cael ei storio ar y pen ôl o'ch gwefan, y tu mewn i'r ategyn Ffurflenni Disgyrchiant.
  3. Dyluniwch eich cynllun - Creu eich cynllun perffaith gan ddefnyddio rhyngwyneb llusgo a gollwng. Dewiswch pa feysydd i'w cynnwys a ble i'w harddangos. Nid oes angen codio!
  4. Ychwanegwch ef i'ch gwefan -
  5. Yn olaf, gwreiddio ac arddangos eich data ar ben blaen eich gwefan. Gallwch weld neu olygu cofnodion heb orfod mynd trwy'r ddewislen WordPress.

Mae hynny'n hawdd!

Dadlwythwch GravityView

Ymwadiad: Rwy'n defnyddio fy nghysylltiadau cyswllt ar gyfer Ffurflenni disgyrchiant ac GravityView yn yr erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.