9 Offer Marchnata i'ch Helpu i Greu Cynnwys Blog Gwell yn Gyflym

Adnoddau Marchnata Cynnwys

Beth yw pwynt marchnata cynnwys?

A yw'n ymwneud â datblygu cynnwys gwych yn unig a'i hyrwyddo ar draws sawl sianel i gael sylw eich cynulleidfa?

Wel dyna'r rhan fwyaf. Ond mae marchnata cynnwys yn llawer mwy na hynny. Os cyfyngwch eich dull i'r pethau sylfaenol hynny, byddwch yn gwirio'r dadansoddeg a byddwch yn sylweddoli nad yw'r cynnwys wedi denu traffig sylweddol. 

ClearVoice cynnal arolwg o 1,000 o farchnatwyr i ddarganfod beth oedd yr heriau cynnwys mwyaf. Roedd y rhestr o heriau mwyaf yn cynnwys ansawdd cynnwys, creu a graddio cynnwys, ond aeth ymhellach. 

Amser, yn benodol, oedd yr her fwyaf. Ond roedd marchnatwyr hefyd yn cael trafferth cynhyrchu syniadau, talent, dosbarthiad, strategaeth, ymgysylltu a chysondeb. Pan roddir yr holl ffactorau hyn o fewn amserlen gyfyngedig, rydym yn cyrraedd problem.  

Heriau Marchnata Cynnwys Uchaf - ClearVoice

Felly gwelwn fod marchnata cynnwys, yn ei hanfod, yn fwy cymhleth nag y mae'r rhan fwyaf ohonom yn ei ddisgwyl. Mae angen i chi fynd i feddylfryd sy'n cael ei yrru gan effeithlonrwydd i gyflawni'r holl nodau o fewn y terfynau amser rydych chi'n eu gosod. 

Mae'r offer cywir yn helpu gyda hynny! 

9 Offer Marchnata Cynnwys i'ch Helpu i Oresgyn Cyfyngiadau Amser

Cyfarfod Edgar - Rydych chi am ganolbwyntio ar ddatblygu cynnwys blog gwych. Pe gallai rhywun (neu rywbeth) ofalu am y rhan ddosbarthu, byddech chi'n ennill llawer o amser i ganolbwyntio ar eich swyddi nesaf. Edgar yw'r offeryn defnyddiol sydd ei angen arnoch chi. Byddwch yn amserlennu'r swyddi yn ei system, ac yna bydd Edgar yn ysgrifennu diweddariadau statws yn awtomatig ar gyfer Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, a Pinterest. Mae'r offeryn yn wych ar gyfer ailgylchu cynnwys bytholwyrdd. Bydd hynny'n sicrhau bod eich brand yn aros yn berthnasol hyd yn oed pan nad ydych chi'n cynhyrchu cynnwys newydd mor aml ag yr hoffech chi.

Cyfarfod Edgar

Quora - Pan nad oes gennych syniadau ar gyfer pynciau i ysgrifennu arnynt, gall bloc yr ysgrifennwr gymryd gormod o amser. Ble ydych chi'n cael y syniadau hyn? Fe allech chi weld am beth mae'ch cystadleuwyr yn ysgrifennu, ond nid ydych chi am eu copïo. Dyma opsiwn gwell: gweld beth mae'ch cynulleidfa darged yn pendroni amdano. 

Gwiriwch y cwestiynau yn y categori Quora perthnasol, ac ychydig o syniadau pwnc a gewch ar unwaith.

Quora

Pablo - Mae elfennau gweledol eich cynnwys o bwys mawr. Bydd angen graffeg neu ddelweddau gwahanol arnoch chi ar gyfer Facebook, Pinterest, Google+, Instagram, a'r holl sianeli eraill rydych chi'n eu targedu. 

Gyda Pablo, mae'r rhan honno o'ch swydd yn hawdd. Gallwch greu delweddau hyfryd ar gyfer pob post. Mae yna dros 50K o ddelweddau yn y llyfrgell, felly gallwch chi ddod o hyd i un sy'n gweddu i'ch cynnwys yn hawdd. Yna, gallwch eu haddasu gyda dyfyniadau o'r post, a dewis maint cywir ar gyfer gwahanol rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol.

Pablo

App Hemingway - Mae golygu yn cymryd llawer o amser, yn tydi? Ar ôl i chi wneud ysgrifennu blogbost, rydych chi = eisiau mynd trwyddo'n gyflym a'i gyhoeddi. Ond mae'n rhaid i chi dalu mwy o sylw i'r cam golygu; fel arall rydych mewn perygl o gyhoeddi drafftiau anghyflawn gydag arddull ddryslyd. 

Mae Hemingway App yn gwneud y rhan hon o'ch swydd mor hawdd ag y mae'n ei chael. Bydd yn dal gwallau gramadeg a sillafu. Ond nid dyna'r cyfan. Bydd yr offeryn hefyd yn eich rhybuddio am gymhlethdod, adferfau ac elfennau eraill sy'n gwanhau'r neges. 

Dilynwch yr argymhellion a gwneud eich cynnwys yn haws ei ddarllen. 

Ap Golygydd Hemingway

ProEssayWriting - Mae'r offer a restrir uchod yn eich helpu i drin gwahanol agweddau ar eich ymgyrch farchnata cynnwys, ond beth am y rhan ysgrifennu? Rydych chi'n gwybod na allwch chi wir ddibynnu ar feddalwedd o ran hynny. 

Ond ar un adeg neu'r llall, efallai y byddwch chi'n mynd yn sownd. Mae gennych amserlen gynnwys wedi'i chynllunio'n dda ond ni allwch lwyddo i ysgrifennu pob post mewn pryd. Efallai eich bod yng nghanol bloc awdur. Efallai mai dim ond bywyd sy'n digwydd a bod yn rhaid i chi roi'r ysgrifennu ar seibiant. 

Mewn sefyllfa o'r fath, gall gwasanaeth ysgrifennu proffesiynol helpu llawer. Mae ProEssayWriting yn blatfform lle gallwch chi logi awduron arbenigol o wahanol gategorïau. Byddwch chi'n rhoi'r cyfarwyddiadau iddyn nhw a byddan nhw'n cyflwyno cynnwys unigryw 100% erbyn eich dyddiad cau. 

ProEssayWriting

Traethodau Gorau - Mae Traethodau Gorau yn wasanaeth ysgrifennu cynnwys parchus arall. Gallwch archebu post blog ar unrhyw bwnc, o ystyried y ffaith bod y cwmni'n llogi awduron o wahanol feysydd astudio. Mae Traethodau Gorau yn wych ar gyfer papurau gwyn ac eLyfrau o ansawdd uchel, ond gallwch hefyd gael darnau symlach o gynnwys pryd bynnag y mae eu hangen arnoch. 

Mae'r gwasanaeth hwn yn caniatáu ichi osod terfynau amser byr iawn (o 10 diwrnod i 3 awr), ac rydych chi'n cael gwarant y dylid eu cyflwyno'n amserol.

Gwasanaeth Ysgrifennu Cynnwys Traethodau Gorau

Papurau Superior - Os ydych chi'n bwriadu dirprwyo'r rhan ysgrifennu cynnwys yn y tymor hir, mae Superior Papers yn opsiwn gwych. Pan ddewiswch aelodaeth Ruby neu Diamond, byddwch yn cael gostyngiadau yn rheolaidd. Hefyd, byddwch chi'n gallu gweithio gyda'r ysgrifenwyr gorau o'r tîm. 

Os byddwch chi'n dechrau cydweithredu ag ysgrifennwr penodol a'ch bod chi'n hoffi'r hyn rydych chi'n ei gael, gallwch chi logi'r un arbenigwr eto. 

Yn ogystal ag ysgrifennu cymorth, mae Superior Papers hefyd yn cynnig gwasanaethau golygu proffesiynol. 

Gwasanaethau Ysgrifennu Cynnwys Papurau Superior

Gwasanaeth Ysgrifennu Aseiniadau Brill - Gwasanaeth ysgrifennu Prydeinig yw hwn. Os yw'ch blog yn anelu at y gynulleidfa Brydeinig, ni fydd awdur Americanaidd yn cael yr arddull yn hollol. Yn yr achos hwnnw, Aseiniad Brill yw'r dewis gorau. 

Mae'r ysgrifenwyr yn cyflwyno cynnwys o'r safon uchaf ar bob math o bynciau. Yn ogystal â phostiadau blog, gallwch hefyd archebu astudiaethau achos, cyflwyniadau PowerPoint, prosiectau dylunio graffig, a mwy.

Gwasanaethau Ysgrifennu Aseiniadau Brill

Ysgrifau Awstralia - Mae Ysgrifau Awstralia yn asiantaeth ysgrifennu debyg i'r ychydig rai eraill y soniasom amdanyn nhw uchod. Y gwahaniaeth, fel y mae'r enw ei hun yn awgrymu, yw ei fod yn targedu marchnad Aussie. Felly os ydych chi angen awduron o'r wlad hon i daro'r arddull gywir, dyna lle y dewch o hyd iddynt. 

Mae'r prisiau eisoes yn fforddiadwy, ond mae'r cwmni hefyd yn rhoi gostyngiadau gwych i ddefnyddwyr rheolaidd. 

Gwasanaeth Ysgrifau Awstralia

Mae arbed amser yn fargen fawr. Pan fyddwch chi'n gwneud eich ymgyrch farchnata cynnwys yn fwy cynhyrchiol, byddwch chi'n dechrau ennill traffig ac argyhoeddi'r gynulleidfa i weithredu. Gobeithio y bydd yr offer a restrir uchod yn eich helpu i gyrraedd yno.   

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.