Cydweithio Ar-lein â Facebook? Rydych chi'n Bet!

Ni fydd Cydweithio Ar-lein ar Facebook yn disodli Basecamp

Ni fydd Cydweithio Ar-lein ar Facebook yn disodli BasecampOs ydych o ddifrif ynglŷn â rheoli prosiect, rydych chi eisoes yn gyfarwydd ag offer fel Basecamp sy'n darparu llwyfan cadarn ar gyfer rheoli prosiectau, aseiniadau tasg a chydweithio tîm. Mae'r offer hyn yn wych, ond maen nhw i gyd yn ei gwneud yn ofynnol i'ch cydweithwyr ymestyn eu hoes ddigidol i gynnwys un peth arall i'w bentyrru ar blât sydd eisoes yn gorlifo. Mae rhai pethau'n haeddu'r lefel hon o ymrwymiad, ac mae rhai ddim.

Beth os mai dim ond cornel breifat sydd ei angen arnoch i weithio gydag ychydig o bobl ar strategaeth farchnata, lle sy'n hawdd i bawb ei gyrraedd, lle gallwch chi rannu meddyliau, cydweithredu, a chadw golwg ar ddigwyddiadau? Efallai y byddwch chi'n ystyried defnyddio Grŵp Facebook. Ydw, rydw i o ddifrif. Na, nid wyf yn gnau, a gadewch imi egluro.

Yn ddiweddar, newidiodd Facebook y ffordd y mae Grwpiau'n gweithio. Mae'r tabiau wedi diflannu, wedi'u disodli gan far “rhannu” syml sy'n cynnwys nodwedd ddogfen newydd, a bar ochr sy'n rhestru aelodau, nodwedd sgwrsio grŵp newydd, rhestr digwyddiadau, a rhestr dogfennau. Gyda'r nodweddion hyn gallwch chi ffurfio grŵp preifat, cudd a gwahodd y bobl rydych chi am weithio gyda nhw.

Dim ond crëwr y grŵp all olygu'r cyfrif grŵp, ond mae popeth arall yn cael ei rannu. Gall pob aelod olygu unrhyw ddogfen neu ddigwyddiad. Mae hyn yn wych oherwydd mae'n golygu y gallwch chi weithio ar y cyd, ond mae'n ofnadwy oherwydd does dim rheolaeth fersiwn na ffordd o wybod pwy newidiodd beth, a phryd. Gallai hynny dorri'r fargen i'r mwyafrif o bobl, ond os ydych chi'n defnyddio dogfennau fel ffordd o rannu drafftiau a chael adborth, gallwch elwa o olygu a rhoi sylwadau ar y cyd wrth gadw rheolaeth ar y ddogfen wreiddiol. Ni ddylech ddefnyddio Facebook mewn gwirionedd i storio dogfennau, mwyach nag y byddech chi'n defnyddio'ch locer yn y gampfa fel blwch blaendal diogelwch.

Er nad ydyn nhw'n gadarn, mae gan Grwpiau Facebook un fantais dros bob system gydweithredu arall - rydych chi yno eisoes ac felly hefyd y bobl y mae angen i chi gydweithio â nhw. Ni fydd yn disodli systemau rheoli prosiect ar gyfer prosiectau cymhleth, ond mewn byd lle mae pobl eisoes wedi'u gwasgaru'n rhy denau ar draws y sbectrwm ar-lein, mae'n helpu i gael ychydig o atebion hawdd nad oes angen cofio cyfrinair arall na dysgu rhyngwyneb defnyddiwr arall. Yn lle ceisio dod o hyd i blât mwy, rhowch gynnig ar gydweithrediad isel-cal gyda grŵp Facebook. Gwnewch eich ymdrechion cydweithredu yn fwy cyfleus a byddwch yn gweld gwell cyfranogiad a chanlyniad gwell ar y diwedd.

Un sylw

  1. 1

    Gwybodaeth dda a ffordd rad o gydweithio â thîm bach. Gallwch ddefnyddio google docs os ydych chi eisiau a dim ond ychwanegu dolen i ardal tîm facebook i roi gwybod i eraill.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.