Mae Angen i Fusnesau Ar-lein Newid Marchnata i Aros Ymlaen

busnes ar-lein gan MDGovpics

busnes ar-lein gan MDGovpics

Does dim amheuaeth bod y Rhyngrwyd wedi newid yn ddramatig dros y blynyddoedd, ac mae hynny'n wir am sut mae cwmnïau'n marchnata eu busnes ar-lein hefyd. Nid oes ond angen i unrhyw berchennog busnes edrych ar nifer y newidiadau y mae Google wedi'u gwneud i'w algorithm chwilio er mwyn cael dealltwriaeth sylfaenol o sut mae technegau marchnata Rhyngrwyd wedi newid dros amser.

Mae angen i gwmnïau sy'n gwneud busnes ar y Rhyngrwyd roi hwb i'w strategaethau marchnata bob tro y bydd newid yn yr algorithmau chwilio, neu gallent gael eu gadael ar ôl i'r pwynt lle mae eu gwerthiant yn dioddef. Bob Holtzman o Mainebiz.com yn ei roi braidd yn blwmp ac yn blaen:

“Mae'r Rhyngrwyd yn esblygu mor gyflym fel y gallai'r hyn a weithiodd flwyddyn yn ôl fod yn hen ffasiwn eisoes - a gallai hynny ddisgrifio marchnata ar-lein am y degawd diwethaf. Yn union pan oedd rhai cwmnïau o'r diwedd yn adeiladu eu gwefannau cyntaf, dechreuodd cyfryngau cymdeithasol gipio peli llygaid a gwneud i'r safleoedd hynny y tu ôl i'r gromlin ymddangos yn hen neu'n amherthnasol.

“Cafodd hwyrddyfodiaid i Facebook eu hunain yn hwyr i’r parti Twitter hefyd. Erbyn i rai gwefannau ddechrau integreiddio cyfryngau cymdeithasol, roedd dyfeisiau symudol yn gorfodi newidiadau mwy sylweddol i ddylunio gwefan, pensaernïaeth a chynnwys. ”

Addasiadau diweddar

Ar hyn o bryd, mae busnesau ar-lein yn ymateb i'r newidiadau a ddigwyddodd o ganlyniad i ddiweddariad diweddaraf Google, o'r enw Hummingbird. Pwrpas y newid algorithm hwn oedd symud peth o'r pwysau o chwiliadau allweddair i chwiliadau sgyrsiol sy'n ceisio atebion i gwestiynau uniongyrchol.

Mae Google wedi nodi ei fod am hyrwyddo cynnwys (gwefannau) sydd fwyaf abl i ateb cwestiynau'r defnyddwyr, felly ni all eich cynnwys ymwneud â hyrwyddo llinell neu frand cynnyrch yn unig. Rhaid iddo fod yn rhywbeth sy'n cael ei ddangos fel rhywbeth gwerthfawr yn gyntaf. Ar ôl i'r sylfaen hon gael ei hadeiladu, gellir defnyddio technegau marchnata i rowndio'ch gwefan heb fod yn rhy agored.

Enghraifft ddefnyddiol

Cymerwch y dudalen hon o Caeadau Cleveland er enghraifft. Mae pennawd y dudalen yn darllen: Oes gennych chi ffenestri bae? Angen datrysiad sy'n gweithio? Oddi ar yr ystlum, mae'r cwmni'n dangos ei fod yn mynd i'r afael â mater a allai fod gan wylwyr.

Nawr yr hyn sy'n gwneud y dudalen hon yn unigryw yw na aeth y cwmni am wal fawr o destun i ddisgrifio'r hyn y gall person ei wneud gyda ffenestr fae; dangosodd gyfres o ddelweddau i'r ymwelydd sy'n tynnu sylw at atebion i broblem. Gall y person a allai ddod i chwilio am ateb nid yn unig ddod o hyd i un, ond gall ef neu hi weld sut mae cynhyrchion Cleveland Shutters yn ddatrysiad heb gael ei daro gan hysbysebu traddodiadol.

Dylanwad cynyddol symudol

Dywed arbenigwyr hefyd y bydd y nifer cynyddol o ffonau symudol yn sicr o gael dylanwad enfawr ar farchnata yn y dyfodol. “Mae’r pwynt tipio lle mae mwy o chwiliadau’n digwydd ar ddyfeisiau symudol na chyfrifiaduron llonydd yn dod yn gyflymach nag y mae llawer yn ei feddwl,” meddai Peiriannydd Chwilio Google, Matt Cutts. “Ni fyddwn yn synnu pe baem yn ystyried cyflymder tudalen symudol yn fuan ar gyfer SEO.”

O ganlyniad, cyllidebau wedi'u hanelu mentrau marchnata symudol wedi cynyddu 142 y cant rhwng 2011 a 2013. Mae llawer o hyn yn dechrau gyda fersiwn symudol-gyfeillgar o wefan y cwmni, a anwybyddir yn aml gan fusnesau ar-lein.

“Mae syrffwyr gwe symudol yn griw heriol. Os ydyn nhw'n ymweld â'ch gwefan ac nad yw wedi'i optimeiddio ar gyfer y ddyfais maen nhw'n ei defnyddio a'r gwahanol ffyrdd y mae defnyddwyr symudol yn ymddwyn, byddan nhw'n teimlo'n rhwystredig ac yn gadael, ”meddai Ken Barber, is-lywydd marchnata yn mShopper.com.

Er y bydd tueddiadau yn sicr yn newid, un peth nad yw Google erioed wedi crwydro ohono yw pwysigrwydd profiad defnyddiwr o safon fel y ffactor pwysicaf wrth restru tudalennau ar gyfer canlyniadau chwilio. Mae darparu cynnwys gwerthfawr a rhoi profiad cyfoethog, gafaelgar i ymwelwyr, trwy bwrdd gwaith a symudol, yn strategaethau na fydd byth yn mynd allan o arddull.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.