OneUp: Postiwch yn awtomatig i Google Fy musnes o'ch porthiant RSS

OneUp: Syndicate i Google Fy musnes Gyda'ch porthiant RSS

Os ydych chi'n fusnes lleol, mae'n hanfodol eich bod chi'n cynnal gwefan sydd wedi'i optimeiddio'n dda yn ogystal â Chyfrif Google Fy musnes. Nid yw'r mwyafrif helaeth o ddefnyddwyr peiriannau chwilio byth yn sgrolio nac yn llywio i ganlyniadau organig sy'n dod o hyd i'ch gwefan ... maen nhw'n rhyngweithio â'r pecyn map ar dudalen canlyniadau'r peiriant chwilio (SERP).

Y pecyn map yw'r rhan o dudalen canlyniadau peiriannau chwilio sydd â'r rhestrau map a busnes o amgylch eich lleoliad daearyddol. Mae'n cymryd mwyafrif y SERP a dyma'r brif nodwedd ymgysylltu i ddefnyddwyr chwilio ddod o hyd i allfeydd a gwasanaethau manwerthu lleol.

Adrannau SERP - PPC, Pecyn Map, Canlyniadau Organig

Yr hyn nad yw llawer o fusnesau yn ei ddeall yw bod y pecyn map wedi'i seilio'n llwyr ar eich cyfrif Google My Business, Nodyn eich gwefan. Er mwyn cynnal safle uchel a gwelededd yn y pecyn map, dylid cynnal eich cyfrif busnes yn dda gydag adolygiadau a diweddariadau aml a diweddar. Mae hyn yn hawdd i'w wneud â'u app symudol… Ond mae hynny'n dal i ofyn ichi fod yn rheoli platfform arall eto wrth farchnata'ch busnes lleol.

Sut I Syndicateiddio i Google Fy musnes

Beth os yw'ch busnes yn cynnal busnes gwych WordPress safle a blogio yn rheolaidd? Mae hynny'n rhoi cyfle i syndiceiddio'ch cynnwys ar draws llwyfannau eraill, darllenwyr bwyd anifeiliaid, a hyd yn oed cymwysiadau cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'ch Syndicetiad Syml Iawn (RSS) bwydo.

Er y gall cyffwrdd ac optimeiddio pob darn o gynnwys ar gyfer pob sianel gynhyrchu cyfraddau ymgysylltu ac ymateb gwell, yn syml, nid oes gan y mwyafrif o gwmnïau'r adnoddau i wneud hyn. Dyma lle mae awtomeiddio yn ddelfrydol - ac mae syndiceiddio'ch cynnwys o'ch porthiant i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ddatrysiad perffaith. Nid yw'r mwyafrif o lwyfannau yn cynnig RSS i Google Fy musnes opsiwn, er!

OneUp a Google Fy musnes

OneUp yn galluogi busnesau i drefnu ac awtomeiddio eu swyddi Google My Business. Mae'r platfform yn galluogi defnyddwyr i bostio i un neu sawl lleoliad ar yr un pryd, ychwanegu delweddau, dolenni, a botymau Call-To-Action. Gallwch hyd yn oed uwchlwytho delweddau i'ch adran lluniau.

gmb animeiddiedig newydd

Nodweddion OneUp

Nid yw OneUp ar gyfer Google My Business yn unig, mae hefyd yn integreiddio â Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, a Pinterest. Ymhlith y nodweddion mae:

  • Rheoli Cyfrifon Lluosog gyda Chategorïau - Creu categorïau i grwpio cyfrifon gyda'i gilydd, yna trefnu a hidlo swyddi yn ôl y categorïau hynny. 
  • Calendr Cyfryngau Cymdeithasol - Gweld trosolwg o'r holl swyddi sydd ar ddod a chyhoeddedig, eu golygu, a llusgo a gollwng i newid diwrnodau. 
  • Integreiddio Canva - Creu delweddau yn Canva heb adael OneUp, a chael eu hychwanegu'n uniongyrchol at eich post.
  • Dadansoddeg - Gweld dadansoddeg fanwl a chynhyrchu adroddiadau wythnosol neu fisol yn awtomatig ar gyfer eich holl gyfrifon cyfryngau cymdeithasol. 
  • Generadur Hashtag - Mynnwch awgrymiadau ar gyfer hashnodau sy'n gysylltiedig â'ch geiriau allweddol, a'u hychwanegu at eich post yn awtomatig neu yn y sylw cyntaf (ar gyfer Instagram).
  • Swyddi Aml-ddelwedd a Fideo - Trefnu swyddi aml-ddelwedd gyda hyd at 5 delwedd ym mhob post, yn ogystal â phostiadau fideo. 
  • Trefnwch Straeon Instagram - Cynllunio ac amserlennu Straeon Instagram yn weledol, a'u cyhoeddi trwy hysbysiadau symudol.
  • Swyddi Cymdeithasol Swmp-lwytho - Llwytho ac amserlennu sawl post ar unwaith trwy CSV, Google Drive, Dropbox, neu'n uniongyrchol o'ch cyfrifiadur. 
  • Facebook - Trefnu swyddi i Broffiliau Facebook (trwy hysbysiadau symudol), yn ogystal â chyhoeddi uniongyrchol i Dudalennau a Grwpiau Facebook. 

Dechreuwch Eich Treial Am Ddim 7 Diwrnod OneUp

Datgeliad: Rwy'n defnyddio cysylltiadau cyswllt trwy'r erthygl hon.