Cynnwys Marchnata

Yr Un Cwestiwn y mae angen ichi ei ofyn ar eich Arolwg Nesaf

CwestiwnMae gan fy ffrind da Chris Baggott wych bostio heddiw am arolygon. Rwy’n cytuno’n llwyr â Chris. Peidiwch â gofyn fy nghyngor i mi os nad ydych chi'n mynd i wneud unrhyw beth gyda'r wybodaeth. Mae unrhyw un sy'n fy adnabod yn cydnabod fy mod i wrth fy modd yn darparu fy marn ... weithiau ar fai. Mae fy ffrindiau'n gwybod yn iawn y gallant ymddiried ynof.

Mae yna ddau reswm am hyn:

  1. Rwy'n berson angerddol ac yn rhy hen i chwarae gemau. Rwy'n ffigur bod y cloc yn tician, felly pam curo o gwmpas y llwyn!
  2. Os ydw i bob amser yn dweud yr hyn rwy'n ei olygu ac yn golygu'r hyn rwy'n ei ddweud, yna bydd Folks bob amser yn cael yr un stori gennyf. Maent yn gwybod nad wyf yn dweud rhywbeth wrthynt yn syml iddynt glywed yr hyn y maent am ei wneud.

Ond… os byddwch chi'n parhau i ofyn am fy nghyngor, dywedwch wrthyf eich bod wrth eich bodd, ac yna ei ddiswyddo'n barhaus ... yna nid wyf am fuddsoddi fy amser gyda chi yn y dyfodol. Nid yw hynny'n dweud na allwch anghytuno, rwy'n aml yn anghywir. Dim ond os mai'ch cymhelliant yw fy annog i deimlo fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi, nid wyf am wastraffu fy amser gyda chi. Ac ni wnaf.

Mae arolygon yn union fel hyn. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw gwmni NAD yw'n ymwybodol o'r pwyntiau poen i gwsmer. Y gwir yw bod gan y mwyafrif o gwmnïau bobl sy'n deall holl bwyntiau poen eu cwsmeriaid, yr hyn y mae pobl yn ei fwynhau, a'r hyn na all pobl sefyll. Y broblem yw nad ydym yn trafferthu gwrando nes ein bod yn barod. Dyna mewn gwirionedd yw arolwg - mae'n dweud wrth eich cwsmer, “Iawn, rwy'n barod i wrando arnoch chi ... dywedwch wrthyf beth rydych chi'n ei hoffi ac nad ydych chi'n ei hoffi amdanaf."

Dylai arolygon ganolbwyntio eithafion y raddfa. Ar yr ochr fanwl, mae cwestiynau diriaethol a all arwain at ymateb pwyllog yn wych. Mae gofyn imi raddio cwrteisi’r concierge yn chwerthinllyd. Mae pawb yn gwybod a yw'ch concierge yn gwrtais ai peidio. Mae gofyn imi pa grys maint rwy'n ei wisgo er mwyn i mi allu dilyn i fyny a dod ag un i chi yn wych. Mae gofyn imi a ydw i'n hoffi A vs B yn wych ... yn enwedig pan fyddwch chi'n galw yn ôl gyda'r un a ddewisais.

Ar ben arall y raddfa yr un mor bwysig. Rhannodd ffrind arall, Pat Coyle, stori gyda mi unwaith lle nad oedd gan gwmni ond un cwestiwn ar eu harolwg…

A fyddech chi'n ein hargymell i ffrind?

Y gwir yw bod rhywun yn eich cwmni yn gwybod beth y gellir ei wella. Efallai eu bod yn ofni ei ddweud. Neu efallai na fyddan nhw'n prynu i mewn i'w drwsio. Neu, yn amlach na pheidio, maen nhw'n gwybod na fydd yn sefydlog felly pam trafferthu. Os nad ydych chi'n mynd i wrando ar eich gweithwyr, mae'n debyg nad ydych chi'n mynd i wrando ar eich cwsmeriaid.

Mae arolygon hefyd yn borthiant i 'gefnogi' eich credoau. Dywedwch wrth reolwr am y 10 peth gorau y mae angen iddynt eu trwsio yn seiliedig ar eich ymchwiliad ac weithiau cewch eich diswyddo fel lleuad. OND ... darparwch ychydig gannoedd o samplau ar hap gan eich cleientiaid sy'n cefnogi'r 10 peth gorau, ac mae pob un yn sydyn yn gwrando. Onid yw hynny'n drist? Rwy'n credu hynny!

Nid wyf yn awgrymu rhoi'r gorau i gyfathrebu â'ch cleientiaid. I'r gwrthwyneb, rwy'n dweud FOCUS ar y cyfathrebu â'ch cleientiaid. Nid cyfathrebu yw arolygon. Anaml y mae'n ddwyffordd. Felly stopiwch ei wneud. Gadewch i'ch gweithwyr ddweud wrthych beth mae'r cwsmeriaid yn ei ddweud a'i drwsio.

Ac os ydych chi'n wirioneddol chwilfrydig am farn eich cwsmeriaid amdanoch chi, mae un cwestiwn syml yn ddigon:

A fyddech chi'n ein hargymell i ffrind?

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Un Sylw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol