Un biliwn o ddoleri ar gyfer Youtube? Efallai.

ArianMae yna lawer o sôn am y biliynau o ddoleri sy'n cael eu trafod a'u trosglwyddo o ran gwerthiant Youtube, MySpace, Facebook, ac ati. Mark Cuban Mae gan Dywedodd moron yn unig a fyddai’n talu cymaint â hynny am Youtube. Rwy'n siŵr pe gallem ailddirwyn amser, byddai llawer o bobl yn pendroni pam y gwnaeth Mr Cuban gymaint o arian ag y gwnaeth yn ôl yn y penddelw Dot Com. Rwyf wedi ei glywed yn cael ei alw'n 'filiwnydd damweiniol' ac rwy'n credu y gallai fod yn addas. Rydw i wedi darllen cryn dipyn o'i flog ac mae'n debyg iawn i ddarllen MySpace merch 12 oed. Dywedodd, meddai, blah, blah, blah.

Roedd ffyniant a phenddelw Dot Com yn fethiant angenrheidiol a ddyrchafodd dechnoleg a'r we i'w heconomi ei hun. Roedd llawer o'r arian a wastraffwyd yn syml yn chwilio am fodel busnes da. Er nad yw wedi'i ddatrys o hyd, mae'r model busnes yn dechrau siapio.

Rydw i wedi bod yn feirniad enfawr o fesur 'peli llygad' ond mae'n ymddangos mai dyna hanfod yr economi we newydd hon. Nid yw Youtube yn cael ei brynu ar gyfer y cynnwys na'r dechnoleg - mae'n cael ei werthuso ar y lefel uchel honno oherwydd nifer yr aelodau o'r gynulleidfa sydd wedi'i swyno. Os yw biliwn o ddoleri yn ormod i Youtube, pam y byddai'n iawn i Ford werthu am ychydig biliwn? Nid yw Ford yn gwneud elw chwaith ... ond mae pawb yn gwybod ei fod yn werth chweil. Yn anffodus, os yw Youtube yn cael ei brynu gan bŵer Rhyngrwyd mawr ... mae'n ychwanegu llawer o 'belenni llygaid' at eu brand.

Cyfran y Farchnad yw hynny.

Ac rydyn ni'n dechrau gweld dechrau Cyfran y Farchnad yn cymryd siâp ar y we. Google, Yahoo! ac mae Microsoft i gyd yn chwilio am ac yn prynu Cyfran o'r Farchnad. Fel canlyniad, unrhyw mae safle gyda chynulleidfa fawr iawn yn darged yn debyg iawn i unrhyw Orsaf Deledu neu Radio yn darged pan fydd ganddynt gynulleidfa fawr. Er nad yw'r refeniw yno ar hyn o bryd ... bydd y mwyaf o gynulleidfa y gallwch ei brynu heddiw yn talu ar ei ganfed mewn refeniw hysbysebu yfory. Mae'n hen fodel sy'n gweithio gyda modelau cyfryngau eraill - mae papurau newydd yn enghraifft wych. Gwneir mwy o arian oddi wrth danysgrifiwr mewn refeniw ad nag mewn refeniw tanysgrifiwr.

Dwi dal ddim mor siŵr bod y model busnes o 'brynu peli llygaid' yn un da i'r diwydiant Rhyngrwyd, serch hynny. Mae'n debyg y bydd yn rhaid aros i weld.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.