Arferion Gorau SEO Ar-Tudalen yn 2013: 7 Rheolau'r Gêm

ar-dudalen hwn

Erbyn hyn, rwy'n siŵr eich bod wedi clywed digon am optimeiddio ar dudalen i bara am oes. Nid wyf am ailadrodd yr un mantras rydych chi wedi bod yn eu clywed ers y llynedd. Ydy, mae SEO ar-dudalen wedi dod yn bwysicach (prin y gallaf gofio amser pan nad oedd), ac ydy, gall SEO ar-dudalen wneud neu dorri'ch siawns o gael sgôr uchel ar Google SERPs. Ond yr hyn sydd wedi newid yw'r ffordd rydyn ni'n dirnad ac yn ymddwyn tuag at SEO ar dudalen.

Mae'r rhan fwyaf o SEOs yn tueddu i feddwl am optimeiddio ar dudalen fel mewnlifiad technegol penodol iawn o god. Rydych chi'n gwybod y dril: tagiau meta, URLau canonaidd, tagiau alt, amgodio cywir, tagiau teitl crefftus, sy'n cadw at derfyn cymeriad, ac ati.

Dyna'r pethau sylfaenol. Ac ar y pwynt hwn, maen nhw'n hen-ysgol iawn. Maent yn parhau i ymddangos ar restr wirio SEO ar y dudalen, ond gwyddoch chi a minnau fod demograffeg gyfan SEO wedi newid yn aruthrol, er bod y rhagosodiad sylfaenol wedi aros yr un fath. Oherwydd y newid hwnnw, mae'n rhaid i'r ffordd rydych chi'n canfod SEO ar dudalen addasu hefyd. Dyna beth rydyn ni'n mynd i edrych arno nawr.

Ar Dudalen SEO: Y Sefydliad

Os nad yw'ch gwefan wedi'i optimeiddio'n iawn ar y dudalen, mae'n debyg na fydd eich ymdrechion oddi ar y wefan (adeiladu cyswllt, marchnata cynnwys, cyfryngau cymdeithasol) yn esgor ar ganlyniadau sylweddol. Nid na fyddant yn cynhyrchu unrhyw beth o gwbl, ond efallai y bydd mwy na hanner eich ymdrechion yn mynd i lawr y draen.

Nid oes llyfr rheolau clir sy'n dweud: gwnewch X, Y, a Z mewn optimeiddio ar y dudalen a bydd eich safle yn codi gan A, B, neu C. Mae optimeiddio ar y dudalen yn seiliedig ar brofion, analytics a gwallau. Rydych chi'n dysgu mwy amdano trwy ddarganfod beth sydd ddim yn gweithio na beth sy'n gweithio.

Ond o'r holl bethau i'w cofio, mae hyn: Os na fyddwch chi'n gofalu am eich SEO ar y dudalen, mae'n debygol y byddwch chi'n cwympo neu'n aros ar ôl: mewn safleoedd, mewn trosiadau ac mewn ROI.

Pam Y Ffwdan?

Ond yn gyntaf, gadewch i ni glirio'r un hwn: Pam y ffwdan am SEO ar dudalen? Wedi'r cyfan, mae yna dunnell o ddeunydd ar gael amdano eisoes. Mae llawer o arbenigwyr wedi ysgrifennu'n dda amdano.

Mae demograffeg newidiol algorithmau peiriannau chwilio wedi newid y ffactorau sy'n chwarae rhan yn y modd y mae rhywun yn dewis perfformio SEO. Ni allwch bellach feddwl o ran geiriau allweddol a chysylltiadau i mewn yn unig. Yn yr un modd, ni allwch feddwl bellach o ran y tagiau meta ac alt yn unig (ie, mae hyn yn cynnwys y tag teitl, hefyd).

Nid yw SEO ar-dudalen yn ymwneud yn unig â sut mae'ch gwefan yn cael ei chodio. Mae hefyd yn ymwneud â sut mae'ch gwefan yn edrych yn esgyrn noeth (yr olygfa robot), a sut mae'ch gwefan yn ymateb i wahanol sgriniau. Mae'n cynnwys amseroedd llwyth ac awdurdod. A chyda'r cyfeiriad y mae Google dan y pennawd yn 2013 a thu hwnt, mae'n amlwg bod yn rhaid i elfennau ar dudalen ac elfennau oddi ar y dudalen linellu a chytuno â'i gilydd mewn modd naturiol, clir, organig. Dyna pam mae angen i ni ail-werthuso SEO ar dudalen ychydig yn fwy gofalus.

1. Dim ond y Dechreuad yw Meta Tagiau

Rydyn ni wedi adnabod a defnyddio tagiau meta ers iddyn nhw gyrraedd. Mae'r tag meta “allweddair” wedi hen ddiflannu, fel ffactor graddio SEO, ond mae llawer o wres wedi'i gynhyrchu mewn trafodaethau ynghylch defnyddioldeb tagiau meta disgrifiad o safbwynt SEO.

Yn fwy arwyddocaol na ffactorau graddio SEO, yw'r ffaith bod tagiau meta disgrifiad yn rhoi cyfle i effeithio ar sut mae'ch gwefan yn cael ei harddangos mewn canlyniadau chwilio. Gall tag meta disgrifiad gwych gael eich canlyniad wedi'i glicio cyn i'r dyn safle uwch eich pennau. Mae'n dal yn arfer da defnyddio geiriau allweddol pan allwch chi, ynghyd â dynodwyr daearyddol (pan fo hynny'n berthnasol), ond yn anad dim dylai'r bwriad o ddenu cliciau gan fodau dynol.

2. Canonical, Dyblyg, Dolenni wedi'u Torri, ac ati.

Mae robotiaid Google wedi dod yn glyfar iawn, i'r pwynt lle mae dolenni toredig a thudalennau dyblyg yn codi baneri coch yn gyflymach na bwled. Dyna'n union pam y bydd cysylltiadau canonaidd (a'u codau cyfatebol) yn hynod bwysig.

Nid yw cysylltiadau toredig a dupes yn wrth-SEO yn unig. Maent yn wrth-ddefnyddiwr hefyd. Beth yw eich ymateb cyntaf pan gliciwch ar ddolen sydd ddim ond yn dangos gwall tudalen?

3. Safbwynt y Robot

Testun yw rhan bwysicaf unrhyw wefan hyd yn oed heddiw. Er bod Google yn graddio rhai fideos a chyfryngau yn uwch nag eraill ar gyfer rhai geiriau allweddol, mae gwefannau sydd wedi'u fformatio'n dda ac sy'n llawn cynnwys yn dal i reoli'r glwydfan.

I gael golwg ar sut mae'ch gwefan yn edrych tuag at y ymlusgwyr, gallwch analluogi'r javascript a'r delweddau (o dan Dewisiadau / Gosodiadau eich porwr) a bwrw golwg ar y dudalen sy'n deillio o hynny.

Er nad yw'n hollol gywir, y canlyniad yw sut mae'ch gwefan yn edrych tuag at y ymlusgwr. Nawr, gwiriwch yr holl eitemau ar y rhestr wirio ganlynol:

 • A yw'ch logo yn ymddangos fel testun?
 • A yw'r llywio yn gweithio'n gywir? A yw'n torri?
 • A yw prif gynnwys eich tudalen yn ymddangos ar ôl y llywio?
 • A oes unrhyw elfennau cudd sy'n ymddangos pan fydd JS yn anabl?
 • A yw'r cynnwys wedi'i fformatio'n iawn?
 • A yw holl ddarnau eraill y dudalen (hysbysebion, delweddau baner, ffurflenni cofrestru, dolenni, ac ati) yn ymddangos ar ôl y prif gynnwys?

Y syniad sylfaenol yw sicrhau bod y prif gynnwys (y rhan rydych chi am i Google ei nodi) yn dod mor gynnar â phosib gyda'r teitlau a'r disgrifiadau perthnasol ar waith.

4. Cyfartaleddau a Maint Amser Llwyth

Mae Google wedi nodi maint ac amseroedd llwyth cyfartalog tudalennau ers amser maith. Mae hyn yn mynd i'r algorithm graddio yn ôl y mwyafrif o gyfrifon ac yn effeithio ar eich safle yn y SERPs. Mae hyn yn golygu y gallwch gael cynnwys eithaf da ar eich gwefan, ond os yw'r tudalennau'n llwytho'n araf, bydd Google yn wyliadwrus o'ch graddio'n uwch na gwefannau eraill sy'n llwytho'n gyflymach.

Mae Google i gyd er boddhad defnyddwyr. Maent am ddangos canlyniadau perthnasol i'w defnyddwyr sydd hefyd yn hawdd eu cyrraedd. Os oes gennych chi dunelli o bytiau javascript, teclynnau ac elfennau eraill sy'n arafu'r amseroedd llwyth, nid yw Google yn mynd i ddyfarnu safle uchel i chi.

5. Meddyliwch Symudol, Meddyliwch Ymatebol

Dyma un o'r pynciau a drafodir fwyaf poeth ym maes marchnata ar-lein heddiw. O hysbysebion symudol a chwiliad lleol i duedd y farchnad o ran defnyddio bwrdd gwaith / llechen, mae'n amlwg bod symud tuag at a safle wedi'i optimeiddio ar gyfer ffonau symudol yw ton y dyfodol.

Pan feddyliwch am wefan symudol / ymatebol, sut ydych chi'n mynd ati? Ymatebol fel yn ymholiadau cyfryngau CSS, neu barthau cwbl newydd fel “m.domain.com”? Argymhellir y cyntaf yn aml oherwydd bod hyn yn cadw pethau yn yr un parth (sudd cyswllt, dim dyblygu, ac ati). Mae'n cadw pethau'n symlach.

6. Awdurdod ac AwdurRank

Mae'r awdur-meta yn cael prydles newydd ar fywyd gyda Google yn hyrwyddo'r AwdurRank metrig. Mae ychydig yn fwy cymhleth na hynny nawr, fodd bynnag. Bydd yn rhaid i chi alluogi pytiau cyfoethog ar gyfer eich gwefan, sicrhau bod eich proffil Google+ wedi'i lenwi, a'u cysylltu â'ch blog / gwefan. Mae AuthorRank wedi dod i'r amlwg fel metrig pwysig a diriaethol iawn sy'n effeithio ar reng tudalen, ac mae'n un o'r tactegau SEO ar dudalen y dylech eu gwneud yn bendant. Nid yn unig y bydd yn gwella'ch safleoedd, ond bydd hefyd yn gwella'ch cyfradd clicio drwodd yn y SERPs.

7. Ni ddylai Dylunio fod y Peth Olaf Ar Eich Rhestr

Yn eironig, roedd yn rhaid i mi ysgrifennu am hyn fel y peth olaf oherwydd mae llawer o bobl yn cofio dim ond y peth olaf maen nhw wedi'i ddarllen mewn erthygl. Mae pobl SEO caled yn anwybyddu pwysigrwydd dylunio yn rheolaidd.

Mae estheteg a darllenadwyedd yn deillio'n uniongyrchol o ddylunio gwefan. Mae Google yn dda am gyfrifo'r hyn sy'n dangos “uwchben y plyg” ar wefannau, ac mae Google yn argymell yn benodol eich bod chi'n gosod cynnwys uwchben y plyg fel bod eich darllenwyr yn cael eu trin â gwybodaeth yn hytrach na hysbysebion.

Nid yw SEO ar-dudalen yn ymwneud yn unig â'r cod meta a'r URL canonaidd. Mae'n ymwneud â sut mae'ch gwefan yn cysylltu â'r defnyddiwr ac â'r robot. Mae'n ymwneud â sut rydych chi'n sicrhau bod eich gwefan yn hygyrch ac yn ddarllenadwy, ac yn dal i fod â digon o wybodaeth o dan y cwfl i'r peiriannau chwilio ei chasglu'n hawdd.

21 Sylwadau

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

  Rydw i'n mynd i fod yn rhoi cyflwyniad i'n tîm am dactegau SEO ar gyfer gen arweiniol ac roedd hyn yn ddefnyddiol iawn. Diolch! Cael dydd Gwener hapus.

 6. 8
 7. 9
 8. 10

  Jayson - ein cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ar y wefan. Rydym hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr ddileu eu cynnwys. Os yw torri cysylltiadau yn effeithio ar ein safleoedd SEO, sut alla i fynd o gwmpas y ffaith y gallai defnyddiwr benderfynu tynnu darn o gynnwys ar ôl i beiriant chwilio ei fynegeio?

 9. 11
  • 12

   Mae disgrifiadau meta yn hanfodol wrth ddenu defnyddwyr peiriannau chwilio i glicio drwyddynt, mae tag meta disgrifiad cymhellol bob amser. Mae tagiau allweddeiriau meta yn parhau i gael eu hanwybyddu gan beiriannau chwilio ond mae rhai apiau dadansoddeg yn eu defnyddio. Nid yw tagiau meta daearyddol wedi dangos gormod o addewid, ond byddwn yn eu hychwanegu gydag unrhyw ddata lleol. A yw hynny'n helpu?

   • 13

    Helo Douglas, diolch am y dilyniant: mae'n wych cael eich cyngor! dywedodd rhai pobl wrthym nad yw ein tagiau SEO yn dda, a throais at y manteision am help 🙂 mae hyn yn helpu! beth am hyd y teitl ddylai fod?

 10. 15

  Mae'r erthygl hon yn ddefnyddiol. Rwyf wedi eu defnyddio yn fy safle. Fy amser llwyth safle yw 88. Mae'r holl dagiau a js wedi'u cymhwyso'n ofalus, ond dim ond 2. yw fy safle ar y safle. A oes gennych unrhyw awgrym sut y gallaf wneud safle uchel ar gyfer fy safle.

 11. 16

  Rwy'n darllen llawer o gyngor yn ddiweddar am 'uwchlaw'r cynnwys plygu'. A yw hynny'n golygu bod y dyluniad templed / thema nodweddiadol a welwn ni allan - llithrydd delwedd enfawr uchod, 3-4 bloc cynnwys isod, a chynnwys y corff ar y gwaelod - yn gwrthdaro'n uniongyrchol â'r cyngor hwnnw?

  • 17

   @ google-323434ee3d2d39bcbda81f3065830816: mae disqus rhai o'r tudalennau trosi gorau ar y Rhyngrwyd yn hir iawn, gyda chopi hir, tystebau, adolygiadau a disgrifiadau cynnyrch. Mae “Uwchben y plyg” yn parhau i dynnu mwy o gliciau ar gyfartaledd, ond mae defnyddwyr wedi arfer sgrolio a does dim ots ganddyn nhw. Byddwn yn cyfeiliorni ar ochr profi a gweld cyn y byddwn yn gwneud popeth yn safle byr.

   • 18

    Diolch @douglaskarr: disqus .. rydych chi'n siarad am brofiad y defnyddiwr a CTR, ond yr hyn a oedd yn fy mhryderu yn yr erthyglau hyn (ac eraill), yw'r syniad, “Mae Google yn dda am gyfrifo'r hyn sy'n dangos“ uwchben y plyg ” gwefannau ”. Mae hyn yn gwneud i mi feddwl tybed a yw hyd yn oed safle sy'n perfformio'n dda ar yr ochr ux / trosi yn cael ei gosbi mewn rhyw ffordd. Unrhyw feddyliau am hynny neu ai dim ond ei gamddarllen ydw i?

    • 19

     Ni fyddwn byth yn ddiofyn i Google yn erbyn profiad defnyddiwr. Mewn gwirionedd, byddwn i'n dadlau bod safleoedd sydd â chynnwys tudalennau bas yn aml yn anoddach eu graddio. Mae ein cleientiaid yn gweld canlyniadau llawer gwell pan fydd ganddynt gynnwys 'mwy trwchus'. Os yw'ch defnyddwyr yn caru'ch cynnwys, yna bydd Google wrth eu bodd â'ch cynnwys!

 12. 20
 13. 21

  Heia,
  Rwy'n gwerthfawrogi'r ymdrech rydych chi wedi'i rhoi yn yr erthygl hon i roi arfer SEO perthnasol perthnasol a diweddaraf i fod yn uchel mewn peiriannau chwilio. Mae'r rhain yn aml yn or-bwyntiau fel y mae'r mwyafrif yn pwysleisio tagiau meta, teitl tudalen ac allweddeiriau ac ati yn unig wrth anwybyddu ffactorau rheng chwilio mor bwysig. Diolch.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.