Ar Ddylanwad ac Awtomeiddio

bysellfwrdd blogio

Yn ddiddorol gan bennod yn Sgyrsiau Noeth, Penderfynais ail-frandio fy mlog heddiw. Yn syml, roeddwn i wedi ei alw’n Douglas A. Karr, marchnata digidol a chronfa ddata. Er hynny, ni ddywedodd hynny lawer am bwy oeddwn i a beth roeddwn i'n ceisio'i gyflawni trwy fy mlog, serch hynny. Pe bai rhywun wedi teipio i mewn Bwydydd 'awtomeiddio marchnata', rwy'n siŵr na fyddwn wedi bod yn unrhyw le ar y rhestr - er ei fod yn angerdd gen i.

Ceisiais ddefnyddio un ymadrodd dal yn unig ond ni allwn ddod o hyd iddo. Ar ôl pyliau hir o thesawrws ac geiriadur gwirio, penderfynais fod 2 derm a oedd yn ei grynhoi mewn gwirionedd ... dylanwad ac awtomeiddio. Fy nghred i yw bod marchnata effeithiol yn dibynnu ar y 2 dymor hyn mewn gwirionedd. Dylai'r gallu i farchnata'n effeithiol ddylanwadu ar rywun i brynu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n ei werthu. Awtomeiddio yw'r modd i barhau â'r broses trwy gydol y camau nes ei bod wedi'i chwblhau.

Ar ôl gweithio gyda phapurau newydd, post uniongyrchol, cylchgronau, telefarchnata, gwe, blog a mentrau marchnata e-bost, mae bob amser wedi ymwneud â chynnal y sgwrs gyda'r unigolyn. Gwthiwch hysbyseb o'u blaenau ac anghofiwch amdanynt, ac rydych chi'n lleihau'ch siawns o gau'r gwerthiant. Mae angen i chi barhau, ond parchu anghenion neu ddymuniadau'r unigolyn.

Ugain mlynedd yn ôl, am gyfnod byr cyn i mi ymuno â'r Llynges, roeddwn i'n gweithio yn Home Depot. Roedd yn waith anodd. Roeddwn i'n 'lot bachgen', yn llwytho ceir a thryciau cwsmeriaid yn Phoenix, Arizona. Ond nid anghofiaf byth fy ngwers gyntaf mewn Marchnata yno. Anogodd y rheolwyr yr holl weithwyr i ofyn i gwsmeriaid pa brosiect yr oeddent yn gweithio arno. Mae hyn yn wahanol na gofyn, “A gaf i eich helpu chi?”. I hynny, gall yr ateb syml fod yn “Na”. Fodd bynnag, pan ofynnwyd iddynt pa brosiect yr oeddent yn gweithio arno, cychwynnodd y rhan fwyaf o gwsmeriaid ddeialog wych gyda'r staff ar yr hyn yr oeddent yn ceisio'i gyflawni. Arweiniodd hyn at gwsmeriaid hapusach a chau gwerthiannau.

Trwy gyfryngau fel y we, mae'n dal i fod yn sgwrs rydyn ni'n ceisio ei dechrau gyda'n cwsmeriaid. Mae rhoi gwefan allan gyda rhywfaint o ddelweddau cŵl fel cael arwydd ffansi y tu allan i'ch siop. Ond ni fydd byth yn cymryd lle ysgwyd llaw braf a helo.

Mae modelau hysbysebu ymwthiol yn dal i fodoli. Glynwch hysbysebion ym mhobman ac efallai y bydd rhywun yn gweld un ac yn prynu rhywbeth. Fodd bynnag, mae'r rhyngrwyd yn dod â chyfryngau gwych ar gyfer sgwrsio â'ch rhagolygon a'ch cwsmeriaid. Mae blogiau, RSS, E-bost, Ffurflenni, Fforymau Gwe a Chwilio i gyd yn ymdrechion marchnata rhyngweithiol. Po fwyaf y gallwch chi glymu ac awtomeiddio'r rhain yn eich ymdrechion marchnata, y gorau fydd y sgyrsiau rhyngoch chi a'ch rhagolygon, a gorau fydd eich busnes yn ffynnu.

Mae'n ymwneud â dylanwad ac awtomeiddio. Gobeithio eich bod chi'n hoffi'r teitl newydd!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.