Arddangosfa Weledol o Wybodaeth: Omniture vs Webtrends

screenstrends screenshot

Mae gennym gleientiaid sy'n defnyddio Omniture a Webtrends. Wrth gwrs, os ydych chi wedi darllen y blog hwn, rydych chi'n gwybod bod Webtrends yn gleient. Dyna ddatgeliad llawn y gallai fod gen i farn ragfarnllyd o bethau ... ond gobeithio y bydd un olwg ar y rhyngwynebau defnyddiwr newydd a ddatblygwyd ar gyfer pob fersiwn yn rhoi rhywfaint o fwyd i chi feddwl amdano.

Rwyf wedi dweud o'r blaen mai'r broblem gyda'r mwyafrif analytics llwyfannau yw eu bod yn nodweddiadol yn darparu adroddiadau, ond nid oes ganddynt y gallu i arddangos gwybodaeth yn weledol fel y gallwch wneud y priodol penderfyniadau.

Dyma'r gwelliannau diweddaraf i Omniture SiteCatalyst 15 cynnyrch fel y'i trosglwyddwyd trwy eu fideo diweddar.
screenshot omniture

Ouch.

Mae Webtrends Analytics 10 yn darparu UI newydd sy'n reddfol iawn, wedi'i fireinio ac yn hawdd ei lywio. Mae'r UI wedi'i gynllunio ar gyfer rhyngwynebau clicio a chyffwrdd sy'n darparu ffordd weledol iawn i edrych ar eich data. Mae'r rhyngwyneb defnyddiwr yn defnyddio mân-luniau i ddarparu delwedd o'r eiddo digidol rydych chi'n ei olrhain.

Mae Webtrends hefyd yn cyflwyno Mannau - Gofod yw unrhyw raglen gymhwyso, gwefan neu blatfform rydych chi am ei olrhain. Gallai hyn fod eich tudalen Facebook, eich gwefan, eich app Android, ac ati. Mannau proffiliau hunan-drefnu. Mae proffiliau wedi bod yn nodwedd enfawr ers amser maith yn Webtrends, gan ddarparu hyblygrwydd mawr, ond daeth yn gost-sefydliad. Nawr, mae proffiliau yn snapio i Mannau.

screenstrends screenshot

Wow.

Pryd John Lovett gwelodd y rhagolwg, fe wnaeth orau ... “Mae'n edrych fel Infograffig!”. Rwy'n credu bod hynny'n adrodd y stori gyfan ... Webtrends Analytics 10 wedi esblygu y tu hwnt i adrodd ac mae bellach yn arddangos gwybodaeth yn weledol mewn modd sy'n galluogi cwmnïau i wneud penderfyniadau.

11 Sylwadau

 1. 1

  Nid yw “edrych fel ffeithlun” o reidrwydd yn ganmoliaeth! 🙂

  Beth bynnag, y cyflwyniad ochr yn ochr hwn yw'r cyntaf i mi ei weld, a diolch amdano.

  Pwy fyddai wedi dyfalu bum mlynedd yn ôl y byddai'r stodgiest o'r stodgy (WT) yn cyflawni rhywbeth mor weledol rhywiol. Unwaith eto, nid yw “gweledol rhywiol” o reidrwydd yn ganmoliaeth.

  Doug, rwy'n gobeithio y byddwch chi'n ymchwilio i'r ddau ryngwyneb hyn ymhellach ... dealladwyedd, ymarferoldeb, hyblygrwydd fyddai fy hoff edafedd. Neu efallai y gwnaf hynny hefyd, os gallaf ddod o hyd i'r amser. Sooo yn brysur.

  Ac, gan eich bod bob amser yn eithaf clir yn eich esboniadau, a fyddech chi'n meindio mynd i mewn i'r peth Mannau mwy mewn post arall a rhoi eich ymatebion. Neu pwyntiwch at rywbeth mae WebTrends wedi'i gyhoeddi sy'n gwneud synnwyr ohono.

  Mae'n ddrwg gennyf os wyf yn ymddangos yn wthio, ond mae eich swyddi a chyfraniadau eraill yn dda iawn ac yn werth, um, manteisio arnynt.

  • 2

   CGrant, mae'n wych eich bod chi'n wthio !!! Parthed: Infograffig, ddim yn siŵr lle gallai hynny fod yn negyddol. Mae graffeg gwybodaeth yn arddangosfeydd gweledol sy'n cyfuno data ac yn ei arddangos yn unigryw i ddarparu argraff sy'n adrodd 'y stori' yn well. Cymerwch gip ar y ddwy ddelwedd uchod ... Pa un sy'n rhoi mewnwelediad i'r perfformiad a'r targedau sy'n ymateb yn benodol i'r dudalen dan sylw?

   • 3

    Oes, gadewch i ni fynd ar yr un dudalen am ddiffiniadau.

    Yn wir, mae ystyr sylfaenol infograffig yn cynnwys y bwriad i adrodd y stori yn well. Fodd bynnag, mae'r term hefyd wedi dod i olygu pob argae 'sy'n cynnwys lliwiau, delweddau, cwmwl geiriau neu ddau, meintiau ffont amrywiol a lliwiau mewn cell, ac nid yw'r holl beth yn dilyn grid syml.

    Mae “ffeithluniau”, fel y'u gelwir heddiw, yn fy atgoffa o ddyddiau cynnar argraffwyr laser pan ddechreuodd pawb ddylunio eu taflenni eu hunain gan ddefnyddio clipluniau a ffontiau fel gwallgof, gan arwain at ofnadwyedd pur.

    Felly gadewch i ni lynu wrth y fersiwn dda, fonheddig o'r label infograffig sy'n ymwneud â brad yn hytrach na fflachni neu duedd.

    • 4

     Rwy'n cytuno â cgrant. Treuliodd Webtrends lawer o amser yn datrys eu materion gweledol “tablau plaen gyda dimensiynau a mesurau” Webtrends 8 ac yn gynharach. Gallwch chi ddweud eu bod nhw wedi canolbwyntio ar ddiweddaru'r rhyngwyneb gweledol oherwydd bod y ddau o'u datganiadau diwethaf (9 a 10) wedi canolbwyntio'n fawr ar ryngwyneb. Cyflwynodd Sure Webtrends 9 nodweddion allforio data gwych (REST API, ac ati) ond yn fy marn i, y newid mwyaf oedd y rhyngwyneb sy'n wynebu'r defnyddiwr.

     Mae'r diweddariad Analytics 10 diweddaraf hwn yn sicr yn llawer mwy rhywiol, ac yn fwy gweithredadwy gobeithio. Un nodwedd ychwanegol y soniwyd amdani yn Engage yw y bydd pob Tudalen yn yr adroddiad Tudalennau yn cael ei dangosfwrdd ei hun - dylai hynny fod yn arbennig o ddiddorol, a defnyddiol!

     Wrth gwrs, canolbwyntiodd Uwchgynhadledd Omniture yr wythnos hon ar newidiadau nad yw Webtrends wedi eu hystyried ers o’r blaen… Fersiwn 6? Newidiadau platfform pen ôl! Bydd uwchraddio i SiteCatalyst 15 yn dod yn llawn newidiadau y tu ôl i'r llenni. Bydd y newidiadau hyn yn caniatáu ar gyfer pob math o alluoedd newydd gyda'r offeryn; galluoedd na all Webtrends ond breuddwydio amdanynt nes iddynt benderfynu diweddaru eu Peiriant Prosesu.

     Un o'r newidiadau allweddol hyn - Segmentu Instant. Mae Sure Google Analytics wedi ei gael ers dros flwyddyn bellach, ond mae'n bryd i'r offer Menter ddal i fyny. Yn seiliedig ar y cyhoeddiadau yn Engage yr wythnos diwethaf, nid yw'n ymddangos bod Webtrends wedi ystyried adeiladu neu segmentu adroddiadau wrth hedfan hyd yn oed. Am ychwanegu Mesur newydd i'ch adroddiad? Cysylltwch â'ch Gweinyddwr, sy'n dal i ddelio â'r un rhyngwyneb y mae wedi bod yn delio ag ef am y 4-5 mlynedd diwethaf! Yna penderfynwch naill ai ail-ddadansoddi neu ei gynnwys mewn adroddiadau wrth symud ymlaen. Mae Ychwanegu Metrics mewn Omniture mor syml â chlicio a llusgo, ac mae'n swnio fel ei fod ar fin dod yn fwy hyblyg fyth - diolch i'r gwelliannau pen ôl.

     I gael rhestr fwy cyflawn o welliannau Omniture i SiteCatalyst yn Fersiwn 15, edrychwch ar erthygl Adam Greco: http://adam.webanalyticsdemystified.com/2011/03/09/welcome-to-sitecatalyst-v15/

     Cofiwch, i beidio â barnu llyfr yn ôl ei glawr. Nid yw'r ffaith bod gan Webtrends ddangosfwrdd tudalen glanio harddach yn golygu ei fod yn fwy hyblyg na gweithredadwy.

     Integreiddiad Cymdeithasol a Symudol Webtrends? Nawr bod sh * t yn cŵl!

     • 5

      Y gwahaniaeth allweddol rhwng webtrends ac Omniture, yw'r ffordd y mae data'n cael ei storio. Yn Webtrends rydych chi'n dadansoddi ffeiliau log ac yna mae data'r adroddiad yn cael ei storio mewn hen ffeiliau fflat ysgolion.
      Yn Omniture rydych chi'n storio'r data mewn DB perthynol. Mae gan y ddau ddull hyn fuddion a duwioldebau.

      1. Mewn gwefannau gallwch ail-ddadansoddi'ch data. Mae hyn yn ddefnyddiol iawn mewn sawl ffordd. Gallwch chi brofi'ch setup neu'ch newidiadau i'ch setup yn hawdd, gallwch chi osod adroddiadau newydd a gweld yn ôl mewn amser, os nad ydyn nhw wedi'u hadeiladu ar baramedrau arfer. Clasur yw mynediad paghe trwy gyfeirio tudalen, ond mae yna dunelli o enghreifftiau pam mae hyn yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, gan nad yw Webtrends yn rhedeg ar DB perthynol, ni allwch “Ymholi” y db yn fyw, gyda beth bynnag yr ydych ei eisiau. Mae'n rhaid i chi adeiladu'r adroddiad a dadansoddi'r data.
      2. Yn Omniture gallwch “ymholi” data yn fyw, oherwydd eich bod yn defnyddio DB perthynol. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer cylchraniad byw Catalydd Safle Discovery VS. Mae hyn yn golygu na allwch ail-ddadseilio'ch data, felly mae profion yn llawer anoddach ac rydych chi'n cael trafferth ceisio mesur pethau yn ôl mewn amser, nad oeddech chi wedi'u sefydlu eisoes. Hefyd mae gan DB perthynol ei derfynau o ran pa mor fawr yw ffeiliau data y gall eu trin, felly fel arfer (ac nid wyf yn arbenigwr Omniture, felly mae pleae yn fy nghywiro) wrth fynd uwchlaw ychydig gannoedd o filoedd o ymweliadau, mae Omniture yn “samplu” y data er mwyn osgoi ymholiad gwallgof amseroedd llwytho. Mae hyn yn peri problem pan rydych chi am gael yr union ddata ac nid sampl o ddata. Fodd bynnag, mae segmentu byw yn cŵl iawn a hoffwn pe bai Webtrends o leiaf yn ei gwneud hi'n bosibl defnyddio'r segmentau mewn dadansoddeg Webtrends, ar ôl prynu Segmentau (Darganfod cymar Webtrends)

      Yn y bôn, yr holl segmentu Live mewn gwirionedd yw hidlo adroddiadau yn seiliedig ar restr o IDau cwci. Er efallai na fydd Webtrends Analytics yn gallu gweithredu hyn yn hawdd yn Analytics 10, oherwydd y DB nad yw'n berthynol, gallant yn hawdd adeiladu yn y gallu i ddefnyddio unrhyw segment defnyddiwr o'u teclyn “Segmentau” fel hidlydd ar gyfer unrhyw adroddiad yn Webtrends. Mewn gwirionedd gallwch chi wneud hynny, ond byddai angen i chi allforio’r Segmentt o’ch dewis a gwneud hidlydd â llaw gyda’r holl IDau cwci ynddo a’i ddefnyddio fel hidlydd cynnwys yn unig.

      Felly, mae manteision ac anfanteision y ddau setup. Mae'n drafodaeth ddiddorol, pa un ddylai fod yn well ganddo.

      Cofion cynnes

     • 6

      Ddim yn siŵr a ydych chi'n ymwybodol o Mart Data Ymwelwyr Webtrends - mae'n trawsnewid y ffeiliau gwastad o Analytics i gronfa ddata berthynol y gallwch eu defnyddio ar gyfer ymholiadau ad-hoc neu hyd yn oed ar gyfer segmentu wrth hedfan trwy ryngwyneb Segmentau. Os gallaf gymharu, mae'n llawer gweithredadwy ac yn fwy hyblyg na segmentau yn Google Analytics a Site Catalyst. Mae Mart Data Ymwelwyr yn “ychwanegiad” at Analytics felly mae gennych chi un rhyngwyneb defnyddiwr, un rheolaeth ac ati o hyd. Rwy'n credu mai dyma'r ffordd orau gan y gallwch chi ddefnyddio'r ffeiliau gwastad sydd wedi'u optimeiddio ar gyfer adrodd (ee dim samplu) a'r gronfa ddata berthynol ar gyfer segmentu a thasgau “ar-lein” eraill.

     • 7

      Rwy'n gwybod VDM & Segmentau yn dda iawn, ond nid yw'r bont yn ôl i Analytics wedi'i hadeiladu eto. Ni allwch heddiw weld, er enghraifft, eich senarios trosi, eich dadansoddiad llwybr, eich ymgyrch yn drilio i lawr neu unrhyw adroddiad Analytics arall yn Webtrends Analytics ar gyfer Segment a ddiffinnir yn Segmentau a VDM.

      Mewn gwirionedd, gellid adeiladu integreiddiad penodol yn weddol hawdd, trwy ychwanegu hidlwyr yn seiliedig ar restr o IDau Cwci o Segmentau. Felly gadewch i ni dybio ichi adeiladu Segment yn VDM & Segmentau. Y segment yw'r holl ymwelwyr ar wefan banc sydd â chyflog blynyddol o fwy na 100.000 $ sydd eisoes yn gwsmer, ond nad oes ganddynt gytundeb Pensiwn ac sydd wedi clicio hysbyseb ynghylch pensiwn ychwanegol o fewn y 30 diwrnod diwethaf.

      Rydych chi eisiau gweld pa dudalennau sy'n well gan y Segment hwn, sut maen nhw'n tramwyo'r proffiliwr fflach cwsmer a ble maen nhw'n gadael eu rhyngwyneb banc gwe. Ar hyn o bryd, nid yw hynny'n bosibl. Gallwch chi adeiladu'r Segment, ond ni allwch ddefnyddio'r Segment hwnnw mewn Dadansoddeg fel hidlydd. Y cyfan y byddai ei angen arnoch mewn gwirionedd yw IDau Cwci y segment penodol hwnnw a allforiwyd o Segmentau a'u creu fel hidlydd a voila, byddai gennych eich adroddiadau.

      Dyna'r brif nodwedd y byddwn yn ei ychwanegu, pe gallwn benderfynu. Mae segmentau yn dal i fod yn gynnyrch anhygoel ac yn hynod reddfol. Ond mae angen i chi allu mynd â'r segment yn ôl i'ch platfform dadansoddeg.

      Br ulrik

   • 8

    Felly, o ran gwell. Wrth edrych yn fanwl ar bob un, byddwn yn dweud bod dylunwyr WebTrends wedi gwneud dewisiadau gwell ynglŷn â beth i'w gael ar y sgrin agoriadol hon ... er y gellid ei wella o hyd. Pe bai gennyf y sgriniau hyn yn unig i'w cyflwyno i'r rheolwyr, byddai'r WebTrends one yn cychwyn trafodaethau llawer gwell ac yn arwain at gwestiynau mwy penodol i'w dadansoddi ymhellach.

    Byddai'r un WebTrends hefyd yn syml yn gwneud gwell argraff ar reolwyr. Dare Rwy'n dweud bod eich person rheoli ar gyfartaledd yr un mor syfrdanu gan ryngwynebau ffasiynol ag y maent gan ddata da?

   • 9

    Hmm, mae fy ail sylw yn arddangos uwchben fy sylw cyntaf yn y rhyngwyneb hwn. Dylid eu darllen yn y drefn o'r gwaelod i'r brig.

 2. 10
 3. 11

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.