Strategaethau Gweithiadwy ar gyfer Cyfathrebu Omni-Sianel

Strategaethau Cyfathrebu Omni-sianel E-fasnach

Sut ydych chi'n colli cwsmer? Darparu profiad anghyson, eu hanwybyddu, anfon cynigion amherthnasol atynt? Pob syniad gwych. Bydd eich cwsmeriaid yn newid i gwmnïau eraill i ddod o hyd i wasanaeth gwell i gwsmeriaid, a'r dyddiau hyn mae pobl yn dibynnu arno adolygiadau ar-lein fel y gair newydd ar lafar

Sut ydych chi'n cadw cwsmer? Ac nid yn unig eu cadw, ond meithrin eu teyrngarwch i'ch brand? Pan fydd cwsmeriaid yn teimlo eu bod yn derbyn gofal gan eich cwmni, byddant yn gwario mwy gyda chi. Y nod yw cynnig gwasanaeth rhagorol a chyson i gwsmeriaid, ar draws pob platfform o'ch busnes. 

Ond mae Prif Weithredwyr a Rheolwyr Marchnata yn gwybod bod hyn yn haws i'w ddweud na'i wneud. Mae angen offer arnoch i'ch helpu i ddarparu'r math o wasanaeth cwsmeriaid cyson o ansawdd uchel a fydd yn gyrru'ch busnes. Mae angen Cyfathrebu Omni-sianel; offeryn modern sy'n sicrhau profiad di-dor ar gyfer pob rhyngweithio â chwsmeriaid o'r dechrau i'r diwedd.

Adeiladu Teyrngarwch Cwsmer yn y Byd E-Fasnach Heddiw

Mae pob person busnes yn deall bod rheoli perthnasoedd yn anodd. Mae cystadleuaeth ffyrnig yn cadw'r pwysau ymlaen i adeiladu'ch brand fel bod cwsmeriaid yn uniaethu ag ef ac yn cael eu tynnu at eich stori. Mae yna rai strategaethau gwych i'ch helpu chi i wneud hyn.

Defnyddiwch gyfathrebu Omni-sianel i segment eich cwsmeriaid ac adeiladu ymgyrchoedd marchnata wedi'u targedu ar gyfer y segmentau hynny. Ymgysylltu eich cwsmeriaid ar yr adeg iawn fel y byddant yn teimlo eu bod yn cael eu gweld a'u gwerthfawrogi gan eich cwmni.

1. Segmentu'ch Cwsmeriaid

Mae rhannu eich cwsmeriaid yn gwneud yr holl bwysig profiad prynu wedi'i bersonoli bosibl. Pan fyddwch chi'n cynnal ymgyrchoedd marchnata penodol a pherthnasol, gallwch chi gynyddu eich gwerth oes cwsmeriaid ac adeiladu teyrngarwch. Yn gyffredinol mae pedair ffordd i segmentu'ch cwsmeriaid:

 • Daearyddol (ble maen nhw?)
 • Demograffig (pwy ydyn nhw? Rhyw, oedran, incwm)
 • Seicograffig (pwy ydyn nhw mewn gwirionedd? Math o bersonoliaeth, dosbarth cymdeithasol)
 • Ymddygiadol (patrymau gwariant, teyrngarwch brand)

Gydag awtomeiddio wedi'i bweru gan AI gallwch fynd mor arbenigol ag y dymunwch gyda'ch segmentiad, yn ogystal â chasglu data gwerthfawr am eich cwsmeriaid ac ymwelwyr gwefan.

2. Personoli'ch Cyfathrebu

Mae cwsmeriaid eisiau gwybod eu bod yn bwysig i chi. Maen nhw eisiau cyfathrebu un i un, ac mae ymchwil yn dangos eu bod nhw'n barod i gyfnewid eu data preifat amdano. 

Pan ddefnyddiwch offeryn modern i gasglu data ar batrymau ac ymddygiad prynu cwsmeriaid, gallwch ddarparu'r math o brofiad wedi'i bersonoli a fydd yn swyno'ch cwsmeriaid. Ymhlith y strategaethau mae:

 • Yn cynnig bargen sy'n sensitif i amser troshaen pan fydd ymwelwyr yn ceisio gadael y safle 
 • Addasu cynigion upsell yn seiliedig ar ymddygiadau a diddordebau prynu cwsmer unigol
 • Cyflwyno troshaen o eitemau trol wedi'u gadael fel atgoffa i'ch cwsmer o ble y gadawsant

Ac mae yna lawer mwy tactegau personoli. Gall gwelliannau parhaus mewn offer meddalwedd marchnata helpu eich busnes i ddarparu'r atebion mwyaf deinamig ar gyfer anghenion cwsmeriaid. Gall technoleg AI eich helpu i ddeall a rhagfynegi ymddygiad prynu, rhannu data, ac addysgu cwsmeriaid am eich brand - yn rhagweithiol. Rhowch yr hyn maen nhw ei eisiau iddyn nhw cyn maen nhw'n gofyn amdano!

3. Cyfathrebu ar yr Amser Iawn

Dyma rai ffyrdd y gallwch ddefnyddio baneri yn effeithiol:

 • Cyhoeddi…! Tynnwch sylw at wybodaeth ddefnyddiol (fel Llongau Am Ddim) ar foment allweddol yn y broses brynu.
 • Unigrywiaeth. Uchafbwynt diddordeb yng nghylchlythyr e-bost eich brand neu hysbysiadau gwthio. Gwnewch i'ch cwsmeriaid fod eisiau bod ar 'Y Rhestr'.
 • Codwch y Stakes. Ychwanegwch bwysau prynu trwy ddangos pwy arall sy'n gwylio neu'n prynu'r un eitem ar hyn o bryd. 

Cyfathrebu ar yr Amser Iawn

Grymuso Twf trwy Dechnoleg

Gyda meddalwedd cyfathrebu omni-sianel wedi'i bweru gan AI, gall eich cwmni greu profiad cwsmer gwych. Gall nodweddion fel y Golwg Cwsmer Sengl, Senarios Manwl, a Haenau Gwe (troshaenau ar y safle) helpu i wella eich strategaethau marchnata. 

Golwg Cwsmer Sengl

Mae'n anghynaladwy cadw golwg ar yr holl ryngweithio â chwsmeriaid ar draws gwahanol lwyfannau â llaw. Gyda chyfathrebu omni-sianel, mae eich holl gysylltiadau cwsmeriaid yn cael eu tracio - trwy e-bost, ar y ffôn, trwy'r cyfryngau cymdeithasol, a hyd yn oed mewn digwyddiadau lleol - mewn un lle.

Mae Golwg Cwsmer Sengl (neu SCV) yn arddangos eich proffiliau data defnyddiwr. Mae pob proffil yn cynnwys gweithgaredd safle'r cwsmer hwnnw, hoffterau cynnyrch, hanes prynu, a mwy. Mae cael yr holl ddata cyfoethog hwn ar un olwg yn caniatáu segmentu arbenigol iawn a marchnata wedi'i dargedu. 

Sicrhewch fod eich SCV yn cynnig hyblygrwydd, scalability, a diweddariadau mewn amser real, fel y gallwch chi bob amser ddarparu'r profiad cwsmer mwyaf perthnasol a defnyddiol.

Senarios Manwl

O ran rheoli eich strategaethau marchnata cylchrannog, mae awtomeiddio yn allweddol. Sefydlu sbardunau cyfathrebu yn seiliedig ar amodau wedi'u haddasu, a sicrhau ymgysylltiad amserol â phob cwsmer.

Senarios Omni-Sianel manwl

Dyma enghreifftiau awtomeiddio cwpl: 

 • E-bost i'w groesawu i bawb sy'n cofrestru ar gyfer y rhestr e-bost
 • Llyfr gwe sy'n eich rhybuddio bob tro y bydd rhywun yn edrych i mewn yn eich siop

Strategaethau Ymarferol Dyfnach

Mae'r holl gysyniadau a syniadau hyn yn dda ac yn dda, ond gadewch i ni ymchwilio'n ddyfnach ac archwilio ffyrdd mwy ymarferol o ddefnyddio cyfathrebu omni-sianel mewn gwirionedd. Dyma dair strategaeth benodol i edrych arnyn nhw:

1. Amseroedd Anfon E-bost Gorau

Os ydych chi wedi digalonni gan eich canlyniadau marchnata e-bost, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Ond mae yna ffordd i wneud y gorau o'ch ymdrechion yma i sicrhau eich bod chi'n gwneud popeth o fewn eich gallu. 

Strategaeth: Sefydlu e-bost sy'n sbarduno cyd-fynd â digwyddiad penodol, megis cyflwyno hysbysiad gwthio penodol. Bydd yr algorithm yn anfon yr e-byst hyn yn awtomatig ar yr eiliad iawn, gan ddychwelyd cyfraddau agored e-bost gwell ac ymgysylltu â'r cwsmeriaid cywir.

2. Ailfywiogi Cartiau wedi'u Gadael

Yn 2016, amcangyfrifodd Business Insider hynny 2.75 triliwn mewn nwyddau trol siopa, gellid adfer nwyddau trol siopa. A fyddai'ch cwmni'n elwa o ddarn o hynny? 

Strategaeth: Atgoffwch eich cwsmeriaid yr hyn a adawsant ar ôl gydag e-bost, wedi'i amseru tua awr ar ôl eu rhyngweithio diwethaf. Cynhwyswch restr o eitemau yn eu trol a gweithred galw-i-weithredu. Mae hon yn strategaeth fwy cymhleth i'w sefydlu ond mae'n werth y canlyniadau solet, mesuradwy.

E-bost Cart Siopa wedi'i Gadael

3. ROPO: Ymchwil Ar-lein, Prynu All-lein

Gyda'r farchnad e-fasnach ffyniannus gall fod yn anodd credu hynny 90% o werthiannau'r UD dal i ddigwydd yn bersonol. Mae'n hanfodol i gwmnïau sydd â ffryntiau siopau gysylltu eu bydoedd ar-lein a brics a morter er mwyn storio a manteisio ar wybodaeth i gwsmeriaid.

Ymchwil Ar-lein, Prynu All-lein (ROPO)

Strategaeth: Dechreuwch raglen cerdyn Teyrngarwch y gall cwsmeriaid ei defnyddio mewn siopau sy'n cysylltu eu proffil a'u data ar-lein. Nawr gallwch gyfuno eu hymddygiad ar-lein a'u hanes prynu all-lein. Sicrhewch broffil cwsmer mwy cyflawn, eu cynnwys yn eich ymgyrchoedd marchnata wedi'u targedu, cyfoethogi eu profiad gyda chynigion arbenigol, a meithrin y teyrngarwch cwsmeriaid holl bwysig hwnnw.

Y Dyfodol

Mae'n hanfodol i unrhyw fusnes aros yn berthnasol, ac mae'r offer meddalwedd i gadw'ch cwmni ar y blaen yn y gromlin yn cael ei bweru gan AI. Mae cyfathrebu Omni-sianel yn rhoi'r pŵer i chi syfrdanu eich cwsmeriaid trwy bersonoli, awtomeiddio a marchnata wedi'i dargedu. Gadewch i'r dull hwn gynyddu eu gwerth oes yn ogystal â'ch gwerth chi.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.