Hen Farchnatwr yn erbyn Marchnatwr Newydd. Pa un ydych chi?

Wrth imi ddarllen trwy rywfaint o ymchwil i safle Alterian, digwyddais ar draws y diagram hyfryd hwn ar eu ymgysylltu â chwsmeriaid tudalen. Mae'r diagram yn portreadu'n effeithiol sut mae marchnata wedi newid. Wrth adolygu'r diagram hwn, dylai ei gwneud yn glir a yw'ch marchnata wedi esblygu ai peidio.
OldvsNew_Diagram_RGB.jpg

Ydych chi wedi esblygu fel Marchnatwr? Oes gan eich cwmni?

Heddiw treuliais amser gyda 3 gwahanol ragolygon a rhesymau cyffredin pam nad oeddent wedi esblygu oedd ofn, adnoddau, a arbenigedd. Rwy'n credu bod hyn yn tynnu sylw at pam ei bod mor bwysig cadw cymorth a ymgynghorydd marchnata ar-lein. Gallant ddarparu canlyniadau mesuradwy i'ch cwmni a ffyrdd effeithiol o leihau'r adnoddau sydd eu hangen ... i gyd wrth chwalu'r ofn.

7 Sylwadau

 1. 1

  Mae marchnata heddiw hefyd yn cynnwys dos trwm o dechnoleg oherwydd y ffordd y mae cyfathrebu wedi dod yn rhan annatod o'n hamgylchedd. Pob un o'r "gwisgwyr gwylio arddwrn". nid yw'r dorf dros 50 oed yn gyffyrddus â'r dechnoleg ac yn dal i beidio â deall blogio llawer llai o drydar a gweddill y 'stwff' sy'n dal i ddod atom mor gyflym. Fel y dywedwch, mae Doug, yr ymgynghorydd ar-lein yn hynod bwysig ac mae ganddo ddwy rôl fawr heddiw: hyfforddiant a sicrwydd. Dim ond wedyn y bydd yr ofn yn dechrau cael ei chwalu.

  • 2

   Jim,

   Nid wyf yn siŵr bod y sôn 'dros 50' yn wir bellach, serch hynny. Mae'r twf ar rwydweithiau fel facebook yn gweld twf cyflymach mewn pobl hŷn nag iau. Mae pobl ifanc yn gyflym i'w mabwysiadu, ond mae pobl hŷn yn mabwysiadu pan welant y gwerth. Mae gen i rwydwaith cymdeithasol ar gyfer Navy Vets lle mae'r oedran cyfartalog yn uwch na 50 - ac mae'r bobl hynny yn uwchlwytho lluniau, yn rhedeg eu blogiau eu hunain, yn cymryd rhan mewn fforymau ... maen nhw wedi cysylltu mewn gwirionedd!

   Doug

  • 3

   Rwyf dros 50 oed ac yn caru fy oriawr arddwrn. Rwy'n berchen ar fusnes cynnal e-Bortffolio am ddim ond rwy'n cytuno â Jim nad yw'r rhai dros 50 oed yn gyffyrddus â'r dechnoleg. Fel darlithydd mewn e-Fusnes hefyd er fy mod wedi brwydro ers blynyddoedd gydag israddedigion nad oeddent yn gyffyrddus ag ef ychwaith. Diolch i dduw am Facebook gan ei fod wedi newid y dirwedd. Nawr rwy'n dweud - a ydych chi'n defnyddio Facebook ac os yw'r ateb yn gadarnhaol (y mae fel arfer) yna dywedaf yn dda y gallwch ddefnyddio blog, wiki, twitter neu unrhyw gyfryngau eraill bryd hynny. Mae hyn yn dechrau gyda'r rhai dros 50 oed ond mae'n araf. Y mater mwyaf sydd gennyf i annog defnydd e-Bortffolio yw athrawon, nid myfyrwyr. Rwyf wedi cyflwyno mentora myfyrwyr ar athrawon ac mae'n gweithio'n dda iawn. Hyfforddiant a sicrwydd yw'r allwedd. Diolch am y swydd. Cofion, Ian Knox

 2. 4

  Rwy'n cytuno â'ch holl bwyntiau, ac eithrio, Rydyn ni'n GWYBOD - Fel marchnatwyr, rydyn ni'n gwybod mwy am ein marchnadoedd a'n cleientiaid, yna gwnaethon ni o dan yr hen ddull, ond mae angen ymyrraeth a llamu ffydd o hyd ym maes marchnata heddiw.

  • 5

   Ie, efallai y byddent wedi bod yn well yn nodi 'Gallwn ddarganfod'. 🙂 Rwy'n credu mai'r gwraidd yw nad oes raid i ni weithredu ar reddf yn unig mwyach. Heddiw rydyn ni'n WELL gwneud rhywfaint o ymchwil i helpu ein penderfyniadau marchnata!

 3. 6

  Cytuno â chi Lorraine. Gallwn ddod yn agosach at "wybod" trwy gael data llawer gwell o ddadansoddeg. Mae llai o ddyfalu yn gysylltiedig. Mewn rhai agweddau, roedd marchnata yn y dyddiau cyn-ar-lein yn haws trwy gael llai o opsiynau i'w hystyried: teledu, cyfryngau print, marchnata uniongyrchol trwy'r post a deisyfiad ffôn. Nawr gyda chymaint o ddewisiadau ar gyfer marchnata ar-lein, yn enwedig cael cyfryngau cymdeithasol yn y gymysgedd, mae'r opsiynau marchnata yn llawer mwy amrywiol. Mae rhywfaint o ddyfalu yn dal i ymwneud ag opsiynau cyfriniol heb eu gwireddu sy'n gwahodd cyfle a risg.

 4. 7

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.