Old Spice Inspires: Pan yn Amheuaeth, Ewch yn Dumb

hen foi sbeis

Weithiau, rydw i wrth fy modd yn marchnata a datblygu strategaethau tymor hir sy'n newid canfyddiad busnes, yn cynyddu derbyniad brand, yn gyrru gwerthiannau ac yn skyrocket llwyddiant cwmni. Nid yw heddiw yn un ohonyn nhw.

Mae'r byd marchnata ar-lein yn segur yn y gwych strategaeth y Boi Old Spice.

Os ydych chi'n un o'r ychydig nad oedd wedi clywed, mae'r boi Old Spice yn gweithio'n galed yn ateb Tweets trwy ei sianel Youtube yn bersonol. Mae'n ymateb i bobl sydd â dilyniannau enfawr yr holl ffordd i lawr i'r rhai sydd â dilyniant bach (ond yn bennaf y dilyniadau enfawr).

Ydyn ni mewn gwirionedd mor fas a mud? Taflwch foi sy'n edrych yn neis gyda ffurfdroad llais gwych mewn tywel a rhowch ychydig o hwyliau snarky iddo ac mae'r byd yn edrych arno fel athrylith pur. A yw hyn yn wreiddiol? Onid hyn yn syml yw'r Ymgyrchoedd boob Go Daddy ail-ddyfeisio? A yw'n wir bod anhygoel?

Gyda'r hwyr? Rhyw a'r Ddinas? Brogaod mewn Hysbysebion Cwrw? Ewch Boobs Daddy? Boi Old Spice? Efallai y dylem i gyd roi'r gorau iddi geisio bod mor ddamniol smart a'i fudo i lawr ychydig.

PS: Rydw i mor fas a mud. Rwyf wrth fy modd â'r hysbysebion hyn ac rwy'n rhagrithiwr llwyr. Fodd bynnag, byddaf yn sefyll wrth y ffaith nad wyf wedi mwyndoddi Old Spice ers gweld fy Nhad yn ei gael fel stwffiwr stocio yn y 70au. Nid wyf yn credu iddo ei ddefnyddio erioed. Mae'n gofyn y cwestiwn, “A yw'r ymgyrch hon mewn gwirionedd yn gwerthu mwy o Old Spice?"

44 Sylwadau

 1. 1

  Rwyf wrth fy modd â'r ymgyrch hon! Ydych chi wedi bod yn dilyn y cefn ac ymlaen rhwng Old Spice Guy ac Alyssa Milano? Mae Alyssa hyd yn oed wedi ffilmio ei hymateb fideo ei hun yn gofyn i Old Spice Guy anfon $ 100k i'r gronfa rhyddhad gollyngiadau olew ar ôl iddo anfon dwsin o rosod ati.

  Mae ei hateb yn http://www.alyssa.com/

 2. 2

  Rwy’n cyfaddef yn llwyr ei garu hefyd, Patric. Dyna fy mhwynt, serch hynny. A ddylem gefnu ar ein holl ymgyrchoedd targedu a diferu soffistigedig a dim ond ysgrifennu rhai llinellau doniol a chael rhywun i ddangos rhywfaint o groen i wneud ein marchnata?

 3. 3

  Wel dwi'n ddyn felly yn amlwg nid yw'r ffactor croen yn gwneud dim i mi. Yn lle, y deialog ffraeth maen nhw'n ei roi iddo a'r ffordd y mae'n ei siarad sy'n ei wneud yn ddoniol i mi. Nawr efallai bod gan y merched ar y llaw arall farn wahanol.

  Felly nid wyf yn credu bod hyn yn ymwneud â chroen. Mae'n ymwneud â bod yn glyfar. Rwy'n credu bod fideo Toyota “Swagger Wagon” yn un o'r fideos mwyaf doniol a mwyaf doniol (masnachol?) A welais erioed. Ac ydy, mae'n gwneud i mi fod eisiau prynu Toyota Sienna.

  Fel ar gyfer GoDaddy, wrth gwrs mae'r apêl croen yn effeithiol. Ond yn onest, prynais gan GoDaddy cyn i'r hysbysebion hynny ddod allan a phrynais i ddim mwy oherwydd yr hysbysebion. Pe bai HostGator yfory yn dechrau dangos hysbysebion “croen” byddwn yn newid popeth iddynt dim ond oherwydd yr hysbyseb. Ni fyddwn ychwaith yn prynu fy mharth nesaf trwyddynt.

 4. 4
 5. 5

  “Dyna fy mhwynt, serch hynny. A ddylem gefnu ar ein holl ymgyrchoedd targedu a diferu soffistigedig a dim ond ysgrifennu rhai llinellau doniol a chael rhywun i ddangos rhywfaint o groen i wneud ein marchnata? ” - Doug, dim trosedd ond rydych yn bell i ffwrdd yn seiliedig ar hyn. Mae Old Spice yn ail-leoli eu brand i gynulleidfa iau gyda rhywfaint o farchnata creadigol iawn. Maent yn defnyddio sawl cyfrwng, print, teledu, ar-lein (YouTube), a chyfryngau cymdeithasol i gyrraedd eu cynulleidfaoedd targed. Sut, fel marchnatwr, allwch chi ddweud nad yw hyn o leiaf yn ddechrau da mewn ymgyrch dda iawn? Nid yw'r ffaith nad oes ganddyn nhw ymgyrch diferu yn golygu ei fod yn farchnata gwael.

 6. 6

  Rwy'n credu bod 'a fydd hyn yn gwerthu mwy o Old Spice' yn gwestiwn y mae llawer o bobl yn ofni ei ateb ar hyn o bryd 🙂

  Rwy'n credu y bydd. Mae hyn i gyd yn gadarnhaol i'r brand. Rwy'n credu y bydd llawer yn edrych o'r newydd ar Old Spice dim ond oherwydd ein bod ni wedi bod yn meddwl amdano am y 2 ddiwrnod diwethaf yn syth ... yn enwedig os ydyn nhw'n defnyddio golch corff persawrus menyw 🙂

  Fodd bynnag, a yw'r brand yn gwneud unrhyw beth i mi gysylltu'n emosiynol ag ef? A yw'n adeiladu teyrngarwch? Ar wahân i fod yn ymgysylltu, nid mewn gwirionedd. Rwy'n credu mai dim ond un darn o'r hyn sydd eto i ddod o'r hyn rydyn ni wedi'i alw'n ffurfiol yw hysbysebu.

 7. 7

  Douglass, mae'r ymgyrch yn bendant yn ddoniol. Mae'n cael pobl i siarad am y brand. Pa un sydd â brand yn cael ei ystyried fel rhywbeth yr oedd eich tad neu dad-cu yn ei ddefnyddio yn unig, yw'r cam cyntaf i gael pobl i roi cynnig arall arno. Mae Old Spice wedi newid llawer ers dim ond ar ôl eillio. Rwy'n credu bod Old Spice yn mynd yn fwy am ddoniol a phryfocio sylwadau ala Y Guy Mwyaf Diddorol yn y Byd, na rhywbeth arall fel Ax.

  Ni allaf gytuno â chi ar y gymhariaeth â GoDaddy. Yn amlwg, mae GoDaddy yn targedu Dynion gyda'r hysbysebion hynny. Pe bai Old Spice yn mynd i ddefnyddio Sex Appeal i werthu, byddai ganddyn nhw ferched GoDaddy yn cwympo ar ei hyd, yn debyg i Ax.

  Rwy’n cytuno â llawer o’r pwyntiau y mae Patric yn eu gwneud, ac mae’r “Swagga Wagon” yn fasnachol wych, ac mae’r hysbysebion Trunk Monkey yn anhygoel hefyd. Rwy'n credu bod 'n ddigrif yn para'n hirach ac yn fwy cofiadwy.

 8. 8

  Mae'n rhaid i mi ddweud yn gyntaf fy mod i hefyd wrth fy modd â'r ymgyrch hon. Mae'n ddifyr ac mae pobl eisiau cymryd rhan. Beth arall y gallen nhw fod wedi gofyn amdano.
  Nawr, o ran eich cwestiwn ynghylch a yw'n gwerthu Old Spice mewn gwirionedd, mae hynny'n ddadleuol. Rwy'n credu bod gan y rhan fwyaf o bobl yr un meddyliau amdanoch chi â “dyna ddefnyddiodd fy nhad yn y 70au” ond credaf fod yr ymgyrch yn ceisio newid y ddelwedd honno. Mae'n ceisio cael y bobl iau i'w ystyried fel brand hwyliog yn lle un ar gyfer fy nhad.
  Sylwais mewn gwirionedd ar rywun yn fy nant twitter y bore yma yn dweud ar ôl gwylio'r camaign eu bod yn fwy agored i'r brand nag o'r blaen. A yw'n golygu eu bod yn mynd i'w brynu? Efallai. Bydd hynny'n dibynnu ar sut maen nhw'n hoffi'r arogl ohono, ond rwy'n credu bod ganddo lawer mwy o bobl o leiaf yn edrych ar yr hen sbeis yn y siop gyffuriau nag o'r blaen.

  Cheers,

  Sheldon, rheolwr cymunedol Sysomos

  Nawr rydw i ar geffyl!

 9. 9
 10. 10

  Yep, rwy'n ddigon fud i feddwl bod Old Spice yn cŵl ac mae'n gweithio. O ystyried bod y rhan fwyaf o bobl yn dal i golchi'r Old Spice fel brand Old Man - mae'n gofyn y cwestiwn - A weithiodd unrhyw un o'r hysbysebion brand ffansi, hysbysebion ac argraffu hynny? Rwy’n gwarantu eu bod yn llawer mwy costus nag ymdrech YouTube Old Spice.

 11. 11

  Rydw i gyda chi, roeddwn i'n meddwl ei fod yn ddifyr, yn ddeniadol ac wedi'i wneud yn dda, ond hoffwn i weld yr effaith ar werthiannau cyn i ni i gyd ddatgan ei fod yn llwyddiant ysgubol ar y cyfryngau cymdeithasol ...

  (Fe wnes i flogio amdano yma: http://bit.ly/9SiQ3L)

 12. 12

  Daeth fy nghariad adref neithiwr a dweud wrtha i iddi godi Old Spice a’i smeltio am y tro cyntaf erioed ddoe oherwydd y fideos hynny. Trodd allan ei bod yn ei hoffi, ac eisiau i mi roi cynnig arni.

  Mae'n sampl maint un, rhaid cyfaddef, ond o fewn y sampl honno mae'n gweithio. 🙂

 13. 13

  Yn sicr fe wnaethant gyflawni'r hyn y byddai'r mwyafrif o frandiau wrth ei fodd yn ei gael y dyddiau hyn (ymgyrch a yrrwyd ac a ledaenwyd gan y defnyddiwr), ac yn y pen draw mae Old Spice wedi dod yn 'cŵl' eto. (Um ... a oedd hi erioed yn cŵl? Rwy'n credu efallai fy mod i'n rhy ifanc hefyd yn gwybod llawer am Old Spice ..)

  I mi, nid yw'r math hwn o hysbyseb o reidrwydd yn gwneud ichi 'ymddiried' yn y brand, fel yn achos GoDaddy (mae cynnal gwefan yn rhywbeth sydd angen lefel o ymddiriedaeth - arogl dyn; dim cymaint) ond pe bawn i'n gweld Old Sbeis ar silff y siop gyffuriau, mae'n debyg y byddwn i'n rhoi sniff iddo nawr, dim ond i weld sut mae'n arogli fel 🙂 Rwy'n ymgysylltu â'r brand, mae gen i ddiddordeb yn y brand ... mae hynny i gyd yn cyfrif am rywbeth, iawn?

  Mae baw yn dda. Mae'n hawdd mynd at fud; prif ffrwd. Mae baw yn ddihangfa. Ond ni allwch alw hyn yn fud. Mae'n glyfar, ac mae'n rhyw. Cyfuniad sy'n amhosibl ei wrthsefyll. 😉

 14. 14

  Mae'n wych clywed safbwynt gwrthwynebol yn hytrach, ond mae'r ymgyrch hon yn wahanol iawn i hysbysebion GoDaddy Super Bowl. Ddim yn IMO cymhariaeth deg. Nid afalau i afalau, afalau yw ribeye.

  Yr unig debygrwydd i ymgyrch GoDaddy yw'r rhan “dangos croen”.

  Rwy'n cytuno bod croen er mwyn croen yn wallgof ac yn fud os dyna'r cyfan ydoedd ond yn yr achos hwn mae'n cael ei ddefnyddio mewn dull cyflenwol i ymgyrch fwy deniadol.

  Prawf? Nid wyf yn credu bod llawer o ferched wedi rhannu'r hysbysebion rhad ac am ddim GoDaddy â'u ffrindiau a'u rhwydweithiau. Fel arall, roedd PLENTY o guys yn rhannu ac yn parhau i rannu'r hysbysebion Old Spice, er gwaethaf cael dyn heb grys fel yr elfen weledol gynradd. Mae'r ffaith eu bod yn barod i wneud hynny yn dangos nad y “croen” yw'r rheswm maen nhw'n ei rannu.

  Roedd hysbysebion GoDaddy yn hysbysebu un ffordd traddodiadol, yn gywir? Nid oedd unrhyw bersonoli a dim ffordd imi “ymgysylltu” â Danica Patrick yn uniongyrchol. Yr un peth â'ch enghreifftiau eraill. Hyd yn oed os nad yw'r boi Old Spice yn ymateb i berson penodol sy'n gofyn cwestiwn iddo, mae'r gobaith hwnnw y bydd ef a'r ffaith ei fod yn ymateb i gynifer yn ei wahaniaethu oddi wrth GoDaddy, Twilight, Sex and the City a brogaod mewn hysbysebion cwrw .

  Yr ymgysylltu a'r personoli sy'n gwneud hyn yn wahanol. Dywedodd marchnatwr doeth wrthyf unwaith y dylai'r holl farchnata e-bost fod yn 1) yn cael ei ragweld 2) yn bersonol ac yn 3) yn berthnasol. Ni all y mwyafrif o gwmnïau hyd yn oed wneud ag e-bost a llwyddodd Old Spice i'w wneud gydag ymgyrch hysbysebu.

  Beth ydych chi'n feddwl?

 15. 15

  Cyn yr wythnos ddiwethaf, nid wyf yn credu fy mod wedi canu'r geiriau 'Old Spice' oni bai eu bod yn cellwair gan gyfeirio at arogl hen ddyn. Fodd bynnag, rydw i hefyd wedi yfed ymgyrch cyfryngau cymdeithasol 'Old Spice' Kool-Aid. Rydw i'n caru e. Mae'n ddiddorol. Mae'n gwneud i mi fod eisiau rhedeg i Twitter a meddwl am rywbeth crefftus iawn yn y gobaith y bydd Old Spice Guy yn gwneud fideo i mi yn unig. A oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â'i apêl rhyw? Na. Mae'n meddwl am enwogrwydd ennyd (ydw, dwi'n fas), ymgysylltiad cŵl iawn â brand (p'un a ydw i'n ei brynu ai peidio) ac yn rhywbeth hwyl iawn i'w rannu gyda ffrindiau. A yw'r holl gyffro hwn wedi cyfieithu i werthiant i mi? Na. Ond byddaf yn dweud wrthych y tro nesaf y byddaf yn y silff, byddaf yn rhoi brig un o'u bechgyn drwg pecynnu a chymryd whiff. Mae yna un rhwystr pwysig iawn rhwng ymgyrch wych a minnau yn gwerthu arian yn y siop gyffuriau. Dyna'r cynnyrch. Os nad yw'n arogli'n dda, yn gweithio'n dda ac yn darparu gwerth am arian, nid wyf yn gwneud y trafodiad. Da iawn ar Old Spice am fy nghymell i roi eu brand yn fy set ystyriaeth.

 16. 16

  Fesul @davefleet:

  - Ymwybyddiaeth: Gwiriwch
  - Sgwrs: Gwirio

  Mae hyn cyn belled ag y gall y mwyafrif o ymgyrchoedd hysbysebu fynd, ond i mi mae hyn wedi mynd ymhellach:

  - Ystyriaeth (gwelwch ef ar silffoedd a RHYBUDD, meddyliwch amdano): Gwiriwch
  - Prynu Sengl: Gwiriad

  Gallaf weld fy gf (pe bai hi yng Nghanada) yn stopio, arogli ac eisiau rhoi cynnig arni oherwydd y rhain. Efallai y bydd yn gyrru pryniant sengl yn unig fesul 1 / 20fed o wylwyr, ond ar y pwynt hwnnw gwaith y cynnyrch yw gyrru ail-brynu.

  Mae'n fuddugoliaeth yn fy llyfrau, sydd mewn gwirionedd yn fath o anodd ei ddweud oherwydd ei fod yn fas. Wedi'i ddienyddio'n wych, yn ddoniol ddoniol, wedi'i integreiddio'n hudol i'r cyfryngau cymdeithasol ond yn dal yn fas. Ac rydw i wrth fy modd.

 17. 17

  Syniad yr hysbysebion hyn yw:
  1. Cynyddu ymwybyddiaeth. Wedi'i wneud.
  2. Dechreuwch sgwrs. Wedi'i wneud.
  3. Gofynnwch i bobl sylwi ar Old Spice ar y silffoedd. Wedi'i wneud (darllenwch y sylwadau uwch fy mhen).
  4. Gofynnwch i bobl brynu'r cynnyrch. Unwaith eto, wedi'i wneud. Cadarn bod y niferoedd yn dal i ddod i mewn ond eisoes sylwais fod fy ffrindiau yn rhoi cynnig arni er bod eu tad yn arfer ei ddefnyddio yn ôl yn y dydd.

  OND ni fyddwn yn mynd cyn belled â’i galw’n stori lwyddiant cyfryngau cymdeithasol eto. A yw'n llwyddiannus wrth godi ymwybyddiaeth brand? Hellz ie. A dweud y gwir, mae gen i gyfrif rhedeg ymlaen pwy fyddai'n ennill ffrwgwd rhwng boi Old Spice a boi Dos Equis (gan dybio nad oedd Chuck Norris yn bodoli oherwydd rydyn ni i gyd yn gwybod y byddai wedi ennill) OND nes i mi weld niferoedd ar werthiannau'r cynnyrch hyd yma dim ond fel ymgyrch ymwybyddiaeth y cafodd ei ddefnyddio :) Y cwestiwn yw a allwch chi gael eich caru ond hefyd symud y cynnyrch?

  Gallwch chi garu'r boi Dos Equis, ond ydych chi'n caru cwrw Dos Equis? A wnaethoch chi ei brynu unwaith ar ôl yr ychydig hysbysebion cyntaf? A wnaethoch chi barhau i'w brynu wedyn? Os oes datgysylltiad rhwng y brand a'r cynnyrch, dim ond pryniannau unwaith ac am byth y byddwch chi'n eu cael, nid dyna'r nod terfynol. Rydych chi eisiau creu teyrngarwch brand - waeth pa mor fachog yw'r slogan (au).

  Ydych chi'n meddwl fy mod i oddi ar y sylfaen?
  Ffoniwch fi allan ond cewch fy rhybuddio: dwi'n gariad nid yn ymladdwr ond rydw i hefyd yn ymladdwr felly peidiwch â chael unrhyw syniadau.
  Nawr edrychwch ar eich menyw, nawr edrychwch arna i. Rydw i ar geffyl.

  Lloniannau.

 18. 18

  Y noson o'r blaen yn cerdded eiliau'r siop groser des i ar draws yr Old Spice. Oni chefais fy stocio'n dda ar bethau ymolchi, byddwn i wedi ei brynu i roi cynnig arni. Mae'r ymgyrch yn bendant yn ei gwthio i frig y meddwl a byddai tystiolaeth storïol yn dangos ei bod yn gwerthu neu ddau.

  Yr hyn yr wyf yn ei garu am yr ymgyrch yw ei fod yn deall natur hynod y diwylliant rhyngrwyd. Nid dim ond gweithredu oedd y tîm, roeddent yn gwrando ac roeddent yn ymateb. Y fflyrtio ag Alyssa Milano, hyd at anfon rhosod i'w thŷ. Cyflwyno cynnig priodas. Yr ymateb uniongyrchol i rywun heb unrhyw ddilyniant enfawr a oedd yn codi ofn nad yw'r Old Spice Man ond yn siarad â'r werin enwog. Dosbarthu seiniau sain fel y gallai'r gymuned reddit greu http://oldspicevoicemail.com

  A yw hyn yn gelf uchel? Na. Ond, a oedd gwerthu sebon erioed yn gelf uchel?

  Mae gen i ddiddordeb yn bendant mewn dysgu pa fath o ganlyniadau y bydd P&G yn eu gweld o'r ymgyrch a byddwn i wrth fy modd yn dysgu sut mae'r darn diweddar hwn o'r ymgyrch yn cymharu â'r hysbyseb uwch-bowlen gychwynnol, o ran argraffiadau ac o ran gwerthiannau.

  … Gwên monocwl P_ ^

 19. 19

  Rydych chi'n gwybod sut rydych chi'n gwybod bod hon yn ymgyrch fuddugol fawr?
  Oherwydd yr ymateb a dderbynnir. Rydych chi'n hollol gywir yn eich dadansoddiad ond ar ddiwedd y dydd mae hysbysebu fel celf. Os yw pobl yn meddwl ei fod yn dda, yna mae'n dda waeth beth fo'n fas, yn daclus, yn smarmy, hacni, blinedig, cloff, beth bynnag. Mae doniol yn ddoniol, da yn dda a chanlyniadau yw'r hyn sy'n bwysig.

  Mae nifer o bobl isod eisoes wedi tystio bod pobl eisoes yn ystyried, yn ceisio ac yn prynu cynnyrch nad oes unrhyw un o dan 60 oed wedi'i brynu ers 20 mlynedd.

  Ysgogodd y dynion hyn rai o'r dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol mwyaf profiadol a sinigaidd i neidio ar fwrdd a hyrwyddo eu hymgyrch a rhoi credyd stryd go iawn iddo. Rhywbeth ychydig iawn o frandiau sy'n ei wneud erioed.

  Rhediad cartref yw hwnnw!

 20. 20

  Gwn fy mod yn defnyddio hen gynhyrchion sbeis ar hyn o bryd a fy mod wedi dechrau eu prynu tua adeg y fasnach enwog 'Rydw i ar geffyl'. A yw hynny'n hollol diolch i'r hysbyseb? Dwi ddim yn siŵr.

  Nid p'un a allwn fesur busnes newydd gyda'r ymgyrch hon ai peidio i mi, yw'r canlyniad pwysicaf. Credaf, fel y mae Jeremy Wright yn awgrymu yn ei sylw, y dylid ystyried sgyrsiau yn fetrig teilwng oherwydd bod sgyrsiau cadarnhaol yn diffinio profiad y brand a sut y mae wedi'i leoli gyda'r cyhoedd. Mae'r Cyfryngau Cymdeithasol yn ffordd cŵl o adael i ddefnyddwyr ddylanwadu ar frand, sy'n caniatáu iddo atseinio mwy gyda phrynwr. Rwy'n teimlo bod Old Spice wedi baglu ar deimlad tebyg lle mae'r cwsmer yn teimlo'n 'rhan o'r tîm' fel petai.

 21. 21

  Cytuno â Clay isod ... Mae GoDaddy yn methu oherwydd ei fod yn cynnig DIM difyr o bell, sans boobs, ac yn gwybod beth ... mae dangos boobs yn 2010 mor effeithiol â 'Blockbuster' Hollywood sydd ag 'effeithiau arbennig' braf ond dim stori ... Torrodd Jurassic Park y llwydni (ac roedd ganddo stori ddigon cymhellol i gario'r diwrnod) ... ond a ydych chi'n cofio, o wn i ddim ail-wneud 'Godzilla' ... mae'n siŵr bod y ffilm Matthew Broderick yn dymuno na chlywodd erioed, erioed, erioed, erioed am… er cywilydd Mathew.

  Hysbysebion GoDaddy = ail-wneud erchyll Godzilla… Old Spice = y ffilm newydd Inception (dim ond betio ei bod yn gadarn, heb ei gweld)… ond cyfuniad o syfrdanol yn weledol a’r stori anhygoel i ddal y gynulleidfa aka’r adloniant.

  Yn yr achos hwn, roedd hysbysebion yr Old Spice yn friggin yn ddoniol iawn ac roedd y dull a'r ffordd yr oeddent yn cysylltu ag unigolion yn wirioneddol 'wych' ... roedd y cyfnod da hwnnw.

 22. 22

  Sori Chris! Dwi ddim yn meddwl nad yw @GuyKawasaki ac @AlyssaMilano yn gynulleidfa 'iau'. Yn ogystal, nid yw'r cyfryngau cymdeithasol yn gynulleidfa 'iau'. Mae tueddiadau yn dangos mai canol y 30au a hŷn sydd â'r gyfradd fabwysiadu gyflymaf yn y cyfryngau cymdeithasol. Roedd hon yn ddrama firaol pur ... pwyntiwch at bobl ar-lein gyda chynulleidfaoedd mawr, dal eu sylw (a'u EGO) a gwneud rhywbeth sy'n gwneud iddyn nhw siarad am Old Spice.

  Ni ddywedais ei fod yn farchnata gwael, rwy'n chwilfrydig yn unig os mai marchnata fydd yn gweithio mewn gwirionedd.

 23. 23
 24. 24

  Eich dadansoddiad o stynt yr Old Spice = ANWIR.

  Roedd y fideos Old Spice yn wych nid bc o unrhyw beth ar y sgrin, ond mae bc yr hyn y mae'n ei ddweud yn anhygoel. Rwy'n eithaf sicr ei fod yn ddau beth: (a) mae'n siarad â ni a (b) mae'r hyn y mae'n ei ddweud yn glyfar. Mae faint o wybodaeth ymledol a ddaethon nhw i'w hymatebion bach yn gryno ac yn dreiddgar. Roeddent yn gwybod yn union beth i'w ddweud, ac amseriad ac amseroldeb yr ymatebion hynny yw'r hyn rydyn ni'n ei swyno. Rydyn ni mor gyfarwydd â phrofiad di-enw, dienw wrth syrffio'r we, nes bod unrhyw ymgais i siarad yn ôl â Joe Everyman (hy i dorri'r undonedd) yn cael ei groesawu â breichiau agored. Pam mae fflach-ffonau symudol mor boblogaidd ar hyn o bryd? Am yr un rheswm yn union (ond yn ymwneud â'n profiad gwallgof o fewn y polis). Mae bron yn llai disgwyliedig ar y rhyngrwyd gan ei bod bron yn ail natur mynd ar goll yn y twyll. Gwnaeth Old Spice y posibilrwydd o siarad â ni yn hynod amlwg, a phe byddem yn cymryd rhan, roeddem am gael ein cynnwys gyda Joe Everyman Felly ie.

 25. 25
 26. 26

  Rwy'n defnyddio cynhyrchion cawod Old Spice. Dim diaroglydd na dim arall. Mae eu cynhyrchion cawod yn dda iawn. Roeddwn i'n ei chael hi'n ddoniol iawn pan ddechreuodd y hysbysebion hyn ar y sîn.

 27. 27

  Maen nhw'n iau na fy nhad, felly ydyn, cynulleidfa iau! 🙂 Roedd ganddyn nhw smotiau teledu yn treiglo cyn yr agwedd cyfryngau cymdeithasol ... mae'n dal i fod yn ymdrech farchnata aml-sianel sy'n ymddangos yn rhan o ymgyrch fwy. Mae'r prawf bob amser yn y # felly bydd yn rhaid i ni aros i weld a oedd yn gweithio. Ar hyn o bryd mae'n ymddangos ei fod yn gweithio ... fe barodd i chi ysgrifennu amdano ... a chan wybod eich bod chi'n farchnatwr craff eich hun, fe wnes i betio eich bod chi'n gwybod y byddai'r swydd hon yn casglu llawer o drafod ac yn cysylltu sudd hefyd 🙂

 28. 28
 29. 29

  Ai gyrru refeniw yw'r ffactor diffiniol ar gyfer a yw'r ymgyrch hon yn llwyddiant cyfryngau cymdeithasol ai peidio? Efallai y byddaf yn erfyn yn wahanol oherwydd byddai'n ymddangos i mi fod 26 sylw ar eich erthygl yn unig, trydariadau dirifedi (miliynau efallai) a rhyngweithiadau cyfryngau cymdeithasol eraill i gyd yn tynnu sylw at stori lwyddiant marchnata cyfryngau cymdeithasol.

  Hyd yn oed os nad oes cynnydd uniongyrchol mewn gwerthiant, mae'n anodd dweud nad oes gwerth i'r cynnydd mewn ymwybyddiaeth brand a'i gyflwyno i farchnad newydd ac mae'n llwyfan ar gyfer yr ymdrechion nesaf.

 30. 30

  Alexandra,

  Efallai na fydd gan 'rhai pryniannau' neu hyd yn oed sbig mewn pryniannau yr Enillion ar Fuddsoddiad sy'n angenrheidiol i nodi llwyddiant ar ymgyrch fel hon.

  Doug

 31. 31

  Buaswn i'n betio gwerthu mwy o Old Spice - oherwydd ei fod yn creu ymwybyddiaeth felly nid y tro nesaf y byddwch chi yn y siop y byddwch chi'n sylwi ar Old Spice heddiw yw'r un Old Spice a wisgodd eich tadau ar y 1970au. Maen nhw wedi ehangu eu llinell yn fawr ac mae peth o'r pethau newydd yn hollol wych.

 32. 32
 33. 33

  Martin,

  Mae hen fechgyn sydd wedi bod o gwmpas ers tro wedi gweld llawer o ymgyrchoedd fel hyn yn mynd a dod. Rydyn ni wedi gweld pawb yn sgrechian o'r toeau ar ymgyrchoedd gwych, dim ond i weld prisiau stoc a gwerthiant yn parhau i ostwng yn hwyrach. Dyna pam rydw i'n feirniadol o'r ymgyrch hon. Rwyf wrth fy modd yn bersonol ac rwy'n synnu faint o sŵn rwy'n ei glywed ... ond tybed a fydd yr effaith hirdymor yno.

  Doug

 34. 34

  Cytunwyd ar bob pwynt ... ac eithrio'r cwestiwn neu'r amheuaeth ynghylch a yw'r ymgyrch hon yn llwyddiant ai peidio.

  Y slam dunk, i unrhyw gwmni, yw cael marchnata anhygoel A chynhyrchion anhygoel. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd yr ymgyrch hon yn noethi pobl i brynu… ond os yw’r cynhyrchion yn “drewi” (pun bwriad 😛), yna ni allwch feio’r marchnata.

  Mewn geiriau eraill, credaf mai amcan yr ymgyrch - ar gyfer Old Spice neu Dos Equis - yw 'Rhowch gynnig ar fy nghynnyrch' ... nid 'Dewch yn eiriolwr gydol oes ar gyfer fy nghynnyrch'. Yn hynny o beth, mae'r ymgyrch Old Spice hon yn WILDLY llwyddiannus!

 35. 35

  Gwir ond ai dyna'r nod ar gyfer yr ymdrech benodol hon? Maent yn amlwg yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd, gan geisio adfywio brand Old Spice a'i wneud yn fwy apelgar i genhedlaeth iau. Yn y pen draw, bydd hyn yn arwain at werthiannau ond ai dyna'r nod ar gyfer yr ymdrech hon neu a oedd y nod yn fwy am ymwybyddiaeth ac ail-frandio cynnyrch a oedd yn cael ei ystyried yn hen gynnyrch dyn? Nawr mae ganddyn nhw lwyfan gwych i gamu ymlaen a hyrwyddo'r cynnyrch gan ystyried refeniw. Onid yw hynny'n llwyddiant? Onid cyfryngau cymdeithasol oedd yn gyrru hynny?

 36. 36

  Ei blymio i lawr? Ydw. Fel arall, ni fydd yn mynd yn firaol. Dyma senario byd go iawn. Oherwydd bod Old Spice wedi lansio eu hymgyrch firaol i ysgogi trafodaethau heblaw hysbysebu fel yr un hon, mae sawl dyn rydw i'n eu hadnabod yma yn rhuthro am ba mor wych yw eu cynhyrchion. Nawr rwy'n teimlo gorfodaeth i edrych ar adran Old Spice o'r silff y tro nesaf y byddaf yn mynd i'r siop. Maent newydd ennill cwsmer newydd.

 37. 37

  Rwy'n cytuno ag Adam, mae'r straeon llwyddiant go iawn yn gorwedd yn yr ymgyrchoedd ail-frandio y mae cwmnïau fel Dominoes a Old Spice yn gallu tynnu trwyddynt sy'n cynhyrchu'r wefr sy'n angenrheidiol i bobl ymgysylltu a gwerthuso - yna gobeithio y byddant yn newid eu barn o blaid y cynnyrch. Ydy, mae'n anodd mesur llawer o'r gweithgaredd ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan fusnesau mawr gyda newidiadau refeniw uniongyrchol, ond mae'r gwerth sy'n cynhyrchu sgwrs wirioneddol ddeniadol yn enfawr.

 38. 38

  Os yw mor fud ac mor hawdd, pam nad oes mwy yn ei wneud? Mae'r smotiau'n wych oherwydd bod pobl yn siarad am Old Spice. Cyfnod. Pwynt ebychnod.

  Mae eich pwynt yn ddilys ond yn amherthnasol. Mae'n farchnata ac mae'n wych yn ei fudrwydd. Bron Brawf Cymru, rwy'n credu bod y repartee yn yr hysbysebion Old Spice ychydig yn gallach na GoDaddy.

 39. 39
 40. 40

  Foneddigion, rydych chi'n colli cylch marchnad bwysig ... Nid yw'r ymgyrch hon wedi'i thargedu at ddynion ... Mae wedi'i thargedu at fenywod. Rydyn ni'n prynu'r stwff i'n gwŷr, a'n cariadon. Ac rydyn ni'n hoffi'r ymgyrch ..: *

 41. 41
 42. 42

  Ydy, mae'r ymgyrch hon yn gwerthu mwy o gynhyrchion Old Spice.

  Yn ôl Neilson Co. Mae gwerthiannau wedi cynyddu 11% dros 52 wythnos, a dros y tri mis diwethaf, neidiodd gwerthiannau 55 y cant ac yn y mis diwethaf, fe godon nhw 107 y cant. http://bit.ly/brandweek-old-spice (Brandweek Gorffennaf 25, 2010)

  Tarodd gwerthiannau ar gyfer Red Zone $ 1.6 miliwn am y cyfnod o bedair wythnos a ddaeth i ben ar Orffennaf 11, naid 49 y cant dros y cyfnod o bedair wythnos a ddaeth i ben ar Chwefror 21, dengys data SymphonyIRI. Mae'r pedwar cynnyrch arall Old Spice Body Wash hefyd yn dangos lifft. Cododd gwerthiannau cyffredinol ar gyfer Old Spice Body Wash 105 y cant am y cyfnod hwnnw

  Os yw'r niferoedd hyn yn gywir, mae'n edrych fel llwyddiant anhygoel i mi.

  Cyn 2010 “Old Spice = Old Man Gross!”
  Ar ôl 2010 “Old Spice = Dyn ar Geffyl mae pawb yn siarad amdano ac yn rhannu trwy Rwydweithiau Cymdeithasol”

  CARU EI!

  Harrison

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.