Canllaw I'r Mathau a'r Offer I Ddechrau Creu Cyrsiau Fideo Ar-lein

Offer Cwrs Fideo Ar-lein

Os ydych chi am wneud cwrs tiwtorial neu fideo ar-lein ac angen rhestr ddefnyddiol o'r holl offer a strategaethau gorau, yna byddwch chi wrth eich bodd â'r canllaw eithaf hwn. Dros y misoedd diwethaf, rwyf wedi ymchwilio a phrofi llawer o offer, caledwedd ac awgrymiadau yn bersonol i greu sesiynau tiwtorial a chyrsiau fideo llwyddiannus i'w gwerthu ar y rhyngrwyd. A nawr gallwch hidlo'r rhestr hon i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch fwyaf yn gyflym (mae rhywbeth ar gyfer pob cyllideb) a rhuthro ar unwaith i gynhyrchu'ch cwrs nesaf.

Cymerwch gip, dechreuwch gyda'r un sy'n ysbrydoli fwyaf a darllenwch drwyddo oherwydd rydw i wedi paratoi rhywbeth arbennig iawn i chi, ac rydw i eisiau sicrhau nad ydych chi'n ei golli am unrhyw reswm.

Cofiadur Cwrs Fideo Ar-lein

Y math cyntaf o fideo y byddwch chi am ei greu ar gyfer eich cwrs neu diwtorial yw dangos yr hyn rydych chi'n ei weld ar sgrin eich cyfrifiadur (sleidiau, rhaglenni neu wefannau) a rhoi sylwadau arno gyda sain. Yn dechnegol dyna sy'n gofyn am y buddsoddiad lleiaf posibl, ond y risg yw, os ydych chi'n hoffi'r rhan fwyaf o bobl rwy'n eu gweld ar YouTube, byddwch chi'n creu fideos diflas marwol na fydd unrhyw un byth yn eu gwylio.

Dyma pam ei bod yn bwysig:

  • Cymerwch ofal o wireddu'r sleidiau
  • Gweithiwch lawer ar ddefnyddio'ch llais
  • Mewnosod animeiddiadau ac effeithiau arbennig
  • Gwneud toriadau didostur o seibiannau a rhannau diangen

Recordydd Sgrin RecordCast

Recordydd Sgrin RecordCast a Golygydd Fideo

Y feddalwedd hawsaf a mwyaf cyflawn o bell ffordd i'w defnyddio ar gyfer dechreuwyr. Recordydd Sgrin RecordCast yn reddfol, yn llawn nodweddion, ac yn 100% am ddim. Beth bynnag rydych chi'n defnyddio cyfrifiadur personol neu Mac, gallwch ei reoli ar eich cyfrifiadur yn dda gan ei fod ar y we. Er ei fod yn rhad ac am ddim, mae'n recordiadau dyfrnod, heb hysbyseb, a diffiniad uchel. Ni all fod ar goll yn eich blwch offer. Yn ogystal, mae'n cynnig golygydd fideo adeiledig gyda llyfrgell gyfoethog o elfennau, testun, animeiddiadau, troshaenau, trawsnewidiadau, a llawer o nodweddion golygu hyblyg fel rhaniad, chwyddo i mewn / allan, torri, ac ati. Mae RecordCast yn wirioneddol addas ar gyfer y rhai sydd am greu cyrsiau fideo neu diwtorialau syml.

Cofrestrwch Am RecordCast Am Ddim

Llawen

Llawen

Llawen yn ddelfrydol os ydych chi am greu fideos cyflym, yn enwedig trwy roi sylwadau ar wefannau neu feddalwedd. Mae'n caniatáu ichi recordio'ch hun wrth i chi siarad, rhoi cyfarwyddiadau, a dangos cylch cain i chi y gallwch ei osod lle bynnag y gwelwch yn dda. Hefyd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer rhannu sylwadau fideo yn gyflym â'ch cydweithwyr neu gleientiaid. Mae cyfrif sylfaenol yn rhad ac am ddim ac mae ganddyn nhw offrymau busnes a menter hefyd.

Cofrestrwch Am Wŷdd Am Ddim

Llif sgrin

Os ydych chi'n defnyddio dyfais Apple, Llif sgrin yw'r ateb sydd ei angen arnoch chi: recordio sesiynau tiwtorial gwych a gwneud golygu fideo lled-broffesiynol. Er gwaethaf y nodweddion datblygedig hyn, mae'n hynod syml a greddfol i'w defnyddio, ac mae ganddo hidlwyr sain a fideo da, ac mae'r effeithiau sain yn wych. Mae trwyddedau un-amser yn dechrau ar $ 129.

Dadlwythwch Treial Llif Sgrin

Meicroffonau ar gyfer Sain Ansawdd

Meicroffon Lavalier

Y BOYA BY-M1 yn feicroffon clip omnidirectional, sy'n ddelfrydol ar gyfer defnyddio fideo, wedi'i ddylunio ar gyfer ffonau smart, camerâu atgyrch, camerâu fideo, recordwyr sain, cyfrifiaduron personol, ac ati. Mae gan y fflap feicroffon pegynol omnidirectional ar gyfer sylw 360 gradd. Mae ganddo gebl 6 metr o hyd (gyda jac 3.5 mm mewn aur) i'w gysylltu'n hawdd â chamerâu fideo, neu ffonau smart wedi'u gosod nad ydynt yn agos at y siaradwr. Cost: $ 14.95

61Gz24dEP8L. AC SL1000

Sennheiser PC 8 USB

Mae Sennheiser PC 8 USB yn cael ei awgrymu rhag ofn y byddwch chi'n symud o gwmpas llawer ac angen recordio (yn enwedig gweddarllediad) mewn amgylcheddau â sŵn cefndir gweddus. Mae'n ysgafn iawn ac yn darparu sain dda ar gyfer recordiadau a cherddoriaeth; mae'r meicroffon, gan ei fod yn agos at y geg, yn sensitif ac yn glir wrth atgynhyrchu'r llais gydag atal sŵn amgylchynol. Yn meddu ar fudiad meicroffon a rheolaeth gyfaint ar y cebl, mae hefyd yn ymarferol iawn mewn amodau gwaith craff. Yn amlwg, dim ond i gysylltu â PC / Mac y gellir ei ddefnyddio ac nid â ffonau smart neu gamerâu allanol. Cost: $ 25.02 

51wYdcDe9zL. AC SL1238

Rode FideoMic Rycote

Mae Rode FideoMic Rycote yn feicroffon casgen gwn sy'n caniatáu iddo dderbyn sain mewn ffordd gyfeiriadol heb ddal synau ochr. Felly, dyma'r dewis gorfodol mewn ergydion ALLANOL lle mae'r pwnc yn symud llawer, mae'n newid yn aml (er enghraifft, pan fydd gennych 2/3 siaradwr) neu ni argymhellir defnyddio meicroffon lavalier am resymau esthetig. Gellir ei osod yn hawdd ar gamerâu SLR a, gydag addaswyr ffonau clyfar, gallwch hefyd ei gysylltu â ffonau neu dabledi ar gyfer recordio cyllideb isel. Cost: $ 149.00

81BGxcx2HkL. AC SL1500

Meddalwedd Golygu Fideo Am Ddim

OpenShot

yn agor 1

OpenShot yn olygydd fideo am ddim sy'n gydnaws â Linux, Mac, a Windows. Mae'n gyflym i ddysgu ac yn rhyfeddol o bwerus. Mae'n darparu'r swyddogaethau sylfaenol i chi ar gyfer gwneud toriadau ac addasiadau i'ch fideo, yn ogystal â thraciau diderfyn, effeithiau arbennig, trawsnewidiadau, animeiddiadau symud-araf a 3D. Argymhellir os ydych chi'n dechrau o'r dechrau ac yn chwilio am rywbeth cost isel ac yn gyflym i'w ddysgu.

Lawrlwythwch OpenShot

Golygydd Fideo FlexClip

FC

Mae'n feddalwedd hollol ar-lein ac yn seiliedig ar borwr. Golygydd Fideo FlexClip yn dod gyda'r holl nodweddion sydd eu hangen arnoch i greu fideos gwych, heb unrhyw brofiad yn ofynnol. Golygu clipiau o bob maint yn uniongyrchol yn y porwr heb drafferth llwytho i fyny yn anghyfleus. Rhedeg allan o syniadau? Porwch yr oriel o dempledi fideo cwbl addasadwy a wnaed gan weithwyr proffesiynol sydd wedi'u teilwra i'ch diwydiant. Maen nhw wedi meddwl am bawb: o fideos ar gyfer eich sianel YouTube i fideos addysg neu hyfforddiant. Gwych os ydych chi am wneud profion cyflym.

Cost: freemium (allforion am ddim yn unig mewn 480c, yna o 8.99 $ / mis); Efallai y byddwch chi'n mynd i AppSumo i gael ei fersiwn oes y tro hwn. 

Cofrestrwch Ar gyfer FlexClip

Toriad Ergyd

Shotcut

Shotcut yn feddalwedd rhad ac am ddim, y gellir ei weithredu ar Linux, macOS, a Windows, am ddim a ffynhonnell agored, sy'n eich galluogi i greu fideos, eu rheoli a'u hallforio mewn sawl fformat. Mae'r rhyngwyneb yn hyblyg ac yn reddfol. Mae'r gorchmynion wedi'u trefnu'n dda, gyda llawer o hidlwyr a thrawsnewidiadau yn berthnasol. Amlbwrpas, mae ganddo gromlin ddysgu dda ac mae'n hawdd ei ddefnyddio. Mae diweddariadau aml, gan gyflwyno nodweddion a swyddogaethau newydd, yn gwella ei berfformiad yn barhaus.

Mae'n cynnig set nodwedd gyflawn fel meddalwedd fasnachol. Mae'n cefnogi llawer o fformatau gyda phenderfyniadau hyd at 4K. Mae'n darparu rheolaethau datblygedig ar gyfer fideo a sain, effeithiau, llinell amser gyda golygu amldrac, ac allforio arfer gyda sawl proffil wedi'u diffinio ymlaen llaw.

Lawrlwythwch Shotcut

Ble i Gyhoeddi Eich Fideos Cwrs Ar-lein

Pan fyddwch wedi creu eich fideos o'r diwedd, mae'n bryd sicrhau eu bod ar gael i'ch cynulleidfa a'u "bachu" i'r pyrth (y byddwn yn eu trafod yn yr adran nesaf) lle byddwch chi'n cyflwyno'ch cwrs fideo. Yna gadewch i ni weld lle gallwn gyhoeddi ein cyrsiau ar-lein. 

  • YouTube - Nid oes angen ei gyflwyno oherwydd hwn yw'r platfform blaenllaw yn y byd fideo. Mae ganddo ryngwyneb syml, mae'n rhoi stats ffilm da i chi, ac yn anad dim, mae'n 100% am ddim. Felly, mae'n ddatrysiad delfrydol dim ond os nad oes gennych gyllideb i fuddsoddi neu os ydych am gyhoeddi fideo yn gyflym. Yr anfantais yw y bydd YouTube yn rhoi hysbysebion yn eich fideos, ac yn sicr nid yw hynny'n helpu i greu delwedd broffesiynol (a gall hyd yn oed yrru traffig i'ch cystadleuwyr). Yn fyr: dim ond ei ddefnyddio os nad oes gennych unrhyw opsiynau eraill neu os ydych chi am guradu sianel YouTube i'w defnyddio i dyfu eich cynulleidfa yn organig. Mae'r gost yn rhad ac am ddim.
  • Vimeo - Dyma'r dewis arall # 1 yn lle YouTube oherwydd, ar gyfer buddsoddiad bach, mae'n rhoi'r posibilrwydd i addasu llawer o leoliadau (yn enwedig preifatrwydd), newid gosodiadau rhai fideos mewn grŵp, ac yn anad dim, nid yw'n dangos unrhyw hysbysebu. Mae'n hawdd iawn ei ffurfweddu a'i reoli. Mae'n ddatrysiad delfrydol os nad yw eich platfform cyflwyno cwrs yn darparu gwesteio diderfyn am ddim i chi, hefyd oherwydd (fel YouTube) mae'n gwneud y gorau o'r ansawdd yn ôl y lled band a'r ddyfais rydych chi'n ei defnyddio. Cost: am ddim (argymhellir cynlluniau strategol yn cychwyn o $ 7 / mis)

Dechreuwch Wneud Eich Cwrs Nawr!

Os gwnaethoch chi fwynhau'r canllaw manwl hwn i'r holl brif offer i greu cwrs ar-lein llwyddiannus (ac mae hynny'n help mawr i'ch cynulleidfa), lledaenwch ef. Peidiwch ag aros yn hwy. Ceisiwch greu eich cyrsiau fideo ar-lein heddiw.

Datgelu: Martech Zone yn defnyddio dolenni cyswllt trwy'r erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.