Sylwadau ar y Cynffon Hir a'r Diwydiant Cerdd

cerddor

The Long Tail: Pam Mae Dyfodol Busnes yn Gwerthu Llai MwyCyfarfûm â rhai Arweinwyr Marchnata Indianapolis eraill ychydig wythnosau yn ôl i drafod Y Gynffon Hir. Mae'n llyfr gwych ac mae Chris Anderson yn awdur gwych.

Ers i'r llyfr gael ei ddosbarthu, mae rhai pobl wedi tynnu lluniau at Chris a'r meddwl ei fod rywsut wedi 'dyfeisio' Y Gynffon Hir. Nid wyf yn credu mai Chris a ddyfeisiodd theori Y Gynffon Hir, ond lluniodd ef yn hyfryd.

Yn ein cinio, wrth i bobl drafod y llyfr, rwy'n credu bod sawl un ohonom wedi sylweddoli hynny Y Gynffon Hir yn fwy o broses anochel fel unrhyw ddiwydiant arall. Dim ond cwpl o wneuthurwyr ceir oedd yn arfer bod, llond llaw o fragdai, ychydig o wneuthurwyr electroneg ... ond goramser wrth i dechnolegau dosbarthu a gweithgynhyrchu esblygu, mae'r effeithlonrwydd wedi parhau i dyfu. Mae'r Gynffon Hir bron fel a Y Gyfraith Moore ar gyfer gweithgynhyrchu a dosbarthu.

Rwy'n credu mai'r diwydiant sy'n fwyaf amlwg yn cael ei daro gan hyn yw'r diwydiant cerddoriaeth. Hanner can mlynedd yn ôl, roedd llond llaw o stiwdios a llond llaw o labeli recordio a arferai benderfynu pwy a'i gwnaeth a phwy na wnaeth. Yna, penderfynodd gorsafoedd radio beth oedd yn cael ei chwarae a beth na chafodd ei chwarae. Waeth beth oedd dewis y defnyddiwr, roedd gweithgynhyrchu a dosbarthu cerddoriaeth yn gyfyngedig iawn, iawn.

Nawr, mae'n syml. Fy ei yn cyfansoddi, ysgrifennu, chwarae, recordio, cymysgu, a dosbarthu cerddoriaeth am gost isel trwy ei wefan ei hun. Nid oes neb rhyngddo ef a'r defnyddiwr ... neb. Nid oes unrhyw un i ddweud wrtho na all gael bargen record, neb i godi tâl arno i recordio CD, neb i ddweud wrtho na fyddan nhw'n chwarae ei gerddoriaeth. Mae'r dyn canol wedi'i dorri allan o'r ateb!

Mae hynny'n ofnadwy i'r dyn canol, ond mae yna linell ddiddiwedd o bobl sydd wedi'u 'torri allan' o ddosbarthu a gweithgynhyrchu gan fod y moddion wedi dod yn rhad ac yn fwy effeithlon. Mae'n esblygiad naturiol. Y broblem gyda'r diwydiant cerddoriaeth yw bod so llawer o arian rhwng y defnyddiwr a'r cerddor. Mae yna lawer o filiwnyddion yn y diwydiant nad ydych chi a minnau erioed wedi clywed amdanynt.

Felly ... beth petai cerddor gwych yn gwneud $ 75ka blwyddyn? Beth pe bai ganddyn nhw 401k, yn gorfod gweithio bob wythnos i ddod â'r cig moch adref, yn gorfod chwilio am swydd yma ac acw ... ydy hynny mor ddrwg? Nid wyf yn credu hynny. Rydw i wedi adnabod peirianwyr a oedd yn artistiaid â turn - roedd eu gwaith bob amser yn berffaith ... ac ni wnaethant erioed fwy na $ 60ka y flwyddyn. Pam fod y cerddor yn werth mwy na'r peiriannydd? Gweithiodd y ddau eu bywydau cyfan ar eu celf. Cododd y ddau i lefel o berffeithrwydd a enillodd sylw a pharch y rhai o'u cwmpas. Pam mae un yn cael miliynau a'r llall prin yn bywoliaeth?

Mae'r rhain yn gwestiynau y mae angen i'r diwydiant cerddoriaeth ddod i delerau â nhw. Bydd y gallu i rannu cerddoriaeth trwy dechnoleg bob amser yn arwain rheolaeth a thechnoleg hawliau digidol. Bydd gan y genhedlaeth nesaf o Systemau Gweithredu, Negeseuon Gwib, ac ati, rannu pur rhwng cyfoedion na chyfoedion na fydd dyn canol a all gael ei siwio yn ei ystyried. Byddaf yn ping bydd Joe a Joe yn rhannu cân gyda mi - heb unrhyw wasanaeth yn y canol.

Mae'r RIAA a'r Diwydiant Cerdd yn ymladd esblygiad diwydiant yn unig. Gallant geisio ei estyn, ond nid yw o unrhyw ddefnydd.

Un sylw

  1. 1

    “Pam fod un yn cael miliynau a’r llall prin yn bywoliaeth?”

    Oherwydd er na fyddwn yn talu arian da i eistedd yn gwylio peiriannydd yn y gwaith, byddwn yn gwerthu fy enaid am docynnau Rolling Stones.

    Dyna pam eu bod yn wahanol. Rydw i, y defnyddiwr, yn eu gwerthfawrogi'n wahanol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.