Nudgify: Cynyddu Eich Trosiadau Shopify Gyda'r Llwyfan Prawf Cymdeithasol Integredig hwn

Nudgify: Prawf Cymdeithasol ar gyfer Shopify

Fy nghwmni, Highbridge, yn cynorthwyo cwmni ffasiwn i lansio ei uniongyrchol-i-ddefnyddiwr strategaeth ddomestig. Oherwydd eu bod yn gwmni traddodiadol a oedd yn cyflenwi manwerthwyr yn unig, roedd angen partner arnynt a fyddai’n helpu i fod yn gangen technoleg iddynt ac yn eu helpu gyda phob agwedd ar eu prosesau datblygu brand, e-fasnach, prosesu taliadau, marchnata, trosi a chyflawni.

Oherwydd bod ganddyn nhw SKUs cyfyngedig ac nad oes ganddyn nhw frand cydnabyddedig, fe wnaethon ni eu gwthio i lansio ar blatfform a oedd yn barod, yn raddadwy, ac nad oedd angen fawr o fuddsoddiad arno dros stac wedi'i addasu'n llawn ... fe wnaethon ni ddewis Shopify.

Oherwydd eu bod yn cychwyn y busnes hwn o'r dechrau, bydd ennill ymddiriedaeth ein hymwelwyr yn hollbwysig. Ynghyd â strategaeth cysylltiadau cyhoeddus, awtomeiddio marchnata (trwy Klaviyo), gwasanaeth cwsmeriaid cryf, a llongau am ddim ... roedd angen dangosydd arnom ar y safle e-fasnach ei hun sy'n gadael i ymwelwyr wybod bod y wefan yn boblogaidd ac yn cael ei defnyddio gan ei hymwelwyr. Roedd angen a prawf cymdeithasol datrysiad sy'n integreiddio'n ddi-dor â Shopify.

Beth Yw Prawf Cymdeithasol?

Prawf cymdeithasol yn ffenomen gymdeithasol lle mae pobl yn copïo gweithredoedd eraill mewn ymgais i ymddwyn mewn sefyllfa benodol. Yn fyr, pobl sy'n gwneud yr hyn maen nhw'n arsylwi pobl eraill yn ei wneud. Mae'n ddiogelwch o ran niferoedd. 

Robert Cialdini, Dylanwad, Seicoleg Darbwyllo

Gyda gwefannau e-fasnach, rwyf wedi arsylwi gwaith prawf cymdeithasol y tu hwnt i ddim ond ymwelwyr yn copïo ei gilydd. Mae prawf cymdeithasol yn darparu ffyrdd eraill o yrru addasiadau:

 • Ymddiriedolaeth - Mae gweld bod ymwelwyr eraill yn pori ac yn prynu yn ddangosydd cryf y gellir ymddiried yn y brand, y cynnyrch neu'r safle.
 • Pryder - Ar safleoedd sydd â rhestr gyfyngedig, mae ymwelwyr yn cael eu cymell i drosi ar unwaith yn hytrach nag aros. Ofn Colli Allan (FOMO) yn dechneg trosi pwerus.
 • Poblogrwydd - Trwy hyrwyddo'r cynhyrchion sy'n gwerthu fwyaf, bydd ymwelydd diamheuol yn fwy tueddol o brynu, os yw'n gweld bod eraill wedi'i wneud.
 • Yn cynnig - Oes gennych chi werthiant neu ostyngiad yn weithredol ar hyn o bryd? Gall creu'r Nudges hyn yrru cyfraddau trosi i gynigion poblogaidd sydd gennych.
 • Caffael - Hyd yn oed os nad yw'ch ymwelydd yn barod i brynu, gallwch hefyd wthio ymwelwyr i optio i mewn i gynigion, cylchlythyrau, neu hyd yn oed negeseuon testun.

Nudgify

Nudgify eisoes wedi helpu dros 1,800 o wefannau mewn dros 83 o wledydd i gynyddu eu cyfraddau trosi - heb ddim byd ond data amser real. Ymhlith nodweddion eu platfform cynhwysfawr mae:

Prawf Cymdeithasol Pop-up

 • Gweithgareddau Diweddar - sut i ffwrdd â thrawsnewidiadau diweddar neu arwyddo diweddar a chynyddu ymddiriedaeth
 • Bwydo Data Stoc - Dangos data stoc amser real gyda phorthiant awtomatig
 • Ffurfio Autocapture - Arddangos arwyddion newydd yn awtomatig
 • Templedi Nudge - Nudges wedi'u ffurfweddu ymlaen llaw ar gyfer e-Fasnach, Teithio, SaaS a mwy
 • Adeiladwr Nudge - Gwnewch Nudges newydd gyda'ch geiriau a'ch lluniau eich hun
 • Rheolau Arddangos - Penderfynwch ar ba dudalennau a dyfeisiau y dylai eich Nudges ymddangos
 • Gosodiadau Ymddygiad - Gosodwch sbardun, oedi a hyd i'ch Nudges trwy addasu'r llithryddion.
 • Creu Nodau - Gosodwch eich tudalen gadarnhau fel nod i olrhain trosiadau â chymorth. Defnyddiwch ystadegau adeiledig i optimeiddio ac ennill mwy o werthiannau.
 • Arddulliau Custom - Addaswch eich themâu i osod y naws gywir
 • 29 Ieithoedd - Mae Nudgify yn cefnogi 29 o wahanol ieithoedd yn llawn
 • Ffrydiau Llusgo a Gollwng - Creu ffrydiau a dangos eich Nudges mewn trefn
 • Dadansoddeg Nudge - Dal ymweliadau, rhyngweithio, a thrawsnewidiadau â chymorth i fesur yr enillion ar eich buddsoddiad prawf cymdeithasol.

Dadansoddeg Prawf Cymdeithasol

Mae algorithmau Nudgify yn dysgu'n barhaus pa Nudge sy'n trosi orau ar bob cam o daith y cwsmer. Po hiraf y byddwch chi'n defnyddio Nudgify, y mwyaf gwerthfawr y daw.

Dechreuwch Eich Treial Nudgify Am Ddim

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Nudgify, Klaviyo, Shopify, ac Amazon a defnyddio'r dolenni hynny trwy'r erthygl hon.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.