Os gwelwch yn dda Stopiwch Gymharu Ysbïo NSA â Marchnata

ysbïo nsa yn erbyn marchnata

Un o'r sgyrsiau yr wyf yn parhau i'w gweld yn codi i ben y Dadl ysbïo NSA yw bod cwmnïau eisoes yn casglu'r math hwn o ddata ar Americanwyr ar gyfer ymdrechion marchnata.

I'r rhai ohonoch y tu allan i'r Unol Daleithiau, mae'r Cyfansoddiad yn eithaf clir gyda'r Pedwerydd Gwelliant i'n Mesur Hawliau fel dinasyddion.

Y Pedwerydd Gwelliant i'r Mesur Hawliau

Ni fydd hawl y bobl i fod yn ddiogel yn eu personau, tai, papurau, ac effeithiau, yn erbyn chwiliadau ac atafaeliadau afresymol, yn cael ei thorri, ac ni chaiff unrhyw warantau gyhoeddi, ond ar achos tebygol, a gefnogir gan lw neu gadarnhad, ac yn arbennig eu disgrifio y lle i gael ei chwilio, a'r personau neu'r pethau sydd i'w cipio.

Whether or not you believe that the collection of meta data should or shouldn't be covered under the 4th Amendment isn't going to be argued here. I have my own beliefs but I'm not a Constitutional attorney (and even they don't agree).

What I do want to argue is the goal and methodology of meta data collection. For a company, this data is collected to personalize and improve the user's experience online with the goal of increasing acquisition, retention or customer value. That's a touchy subject for some – especially how the data is accumulated and whether or not the consumer provided their permission. Most of the time they do, but it's buried in the legal mumbo-jumbo of the terms of use you agree to when you sign up for a service.

I know I'm a marketer so my opinion is skewed, but I love that companies are paying attention to me. I want to share information with them and I want them to use it to improve my customer experience. If that means product recommendations or targeted messaging, please do! I love product recommendations!

Now, let's equate the goal of marketers to the nod ysbïo'r llywodraeth. The government's pursuit of meta data is to nodi patrymau sy'n arwain at ymchwilio dyfnach i ddinasyddion ar sail eu hymddygiad. Gallai'r ymchwiliad hwnnw arwain at gyhuddiadau ac yn y pen draw, carcharu. Felly, er bod marchnatwyr yn edrych i werthu mwy gyda data ... mae'r llywodraeth yn edrych i ddod o hyd i bobl a'u carcharu i amddiffyn Americanwyr.

That's not even close to the same so please stop comparing the two.

I don't mean to be flippant, but please look at the history of our incarcerated in this country. According to data, 95% o euogfarnau ffeloniaeth yn ganlyniad bargeinion ple heb unrhyw dystiolaeth ffurfiol a gyflwynwyd erioed, ac nid yw'r mwyafrif byth yn trafferthu gydag apêl.

So let's take the longshot here. I travel a lot and I discuss politics online. How long would it take to overlay my conversations questioning the government with actual anti-government or terrorist activity geographically throughout the United States? This week, I'm heading to Chicago. Perhaps there's a sleeper cell in Chicago within a few miles of my hotel that the government is collecting data on. How many overlaps will it take to procure enough circumstantial evidence to put a case together on me? Combine this with the guns I own and how does that appear?

Now line it all up – from my government criticism, my military service, my travel to large cities throughout the world, my ownership of guns – and add to it the full force of federal prosecutors with unlimited budgets. I don't have the resources to hire high-powered attorneys to defend myself. Is that really a longshot? I don't think so. Again, our history is absolutely full of overzealous prosecutors who have gone after conviction after conviction to improve their political pursuits.

Please don't compare the marketing of companies to the goals of spying on citizens for national security. They're completely different.

Sylw NSA: Just a note that I'm not anti-government and would never take up arms outside of defending myself. I'm very much supportive of local government and law enforcement. I'm often an opponent of federalization, though, for its inefficiency, overreach and corruption.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Meddyliau braf yma Doug. Mae'n wir fwyfwy ein bod ni'n dechrau gweld y sgyrsiau traws-drawiadol yn digwydd gyda'r NSA, data mawr, ac yn enwedig ym myd dadansoddeg ragfynegol. Fel y dywedwch, nid lens gywir yw edrych ar y naratif drwyddi draw. Byddwn yn dadlau mai rhan o’r hyn sy’n helpu marchnatwyr i wneud gwaith gwell o “beidio ag ymyrryd” neu “fod yn llai ymgripiol” yw’r gallu o gwmpas y syniad o ganolbwynt y cwsmer. Mae yna'r fath beth â chwsmeriaid DRWG. Gallant fwyta egni ac adnoddau, brifo'ch cyfraddau trosi, ac ati.

    Pam y byddwn i eisiau taflu rhwyd ​​enfawr allan yna i ddal criw o sothach, ac yn amlwg yn cythruddo pobl yn y broses. Os dywedasoch wrthyf fod gen i ddau ddewis 100 arweinydd neu 1,000 yn arwain pob bwced am $ 1,000. Fodd bynnag, roeddwn i'n gwybod bod y 100 arweinydd yn edrych yn debycach o lawer i gyfleoedd sydd wedi'u cau / ennill yn y gorffennol. Rydw i'n mynd i chwarae'r canrannau a buddsoddi yn y 100 arweinydd. Pam? Oherwydd mae'n bwysicach ein bod ni'n rhoi lleiniau da i'n cymheiriaid gwerthu siglo arnyn nhw. I barhau â'r gyfatebiaeth pêl fas, nid ydych chi am i'ch cynrychiolwyr gwerthu siglo ym mhob cae sothach ... mae'n debyg y byddan nhw'n tynnu allan llawer. Mae'n llawer mwy proffidiol cynyddu cyfartaledd batio eich cynrychiolwyr ar leiniau y gallant eu gyrru.

    Mae'r meddylfryd hwn y byddwn yn dadlau nid yn unig yn creu sgyrsiau gwerthu o ansawdd uwch ond hefyd yn rhoi hwb i brofiad y cwsmer hefyd. Mae'n debyg y bydd y Marchnatwyr yn y criw bob amser yn mynd i chwistrellu a gweddïo a gwneud inni edrych yn debycach i asiantau ymledol sy'n meddwl NSA. Wrth i ni fynd i fyd o ddatblygiadau pellach ym maes DPM (rheoli platfformau data), dadansoddeg ragfynegol, ac awtomeiddio - mae angen i farchnatwyr modern gadw ar y blaen i'r naratif hwn ar wir bwer a dibenion y dechnoleg hon. Fel arall, byddwn yn parhau i ddioddef y cronicl hallt hwn o Snowden.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.