Nodyn o'r Ffordd

Douglas Karr yn Utah

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn flwyddyn anhygoel i mi a'm busnes. Mae'r ailffocysu a'r sylw i'm cwsmeriaid wedi bod yn ffrwythlon ac rydw i mor ddiolchgar am y cleientiaid anhygoel sydd gen i! Yr her rydw i wedi cael ei waith cydbwyso (rydw i'n ei garu) ag iechyd (rydw i wedi'i anwybyddu). Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae anafiadau ynghyd ag arferion gwael wedi gwthio fy band gwastraff i'r eithaf ac wedi fy symud yn boenus.

Roedd yn amser dad-blygio ac ail-ganolbwyntio.

Gyda thaith wedi'i rhag-drefnu i DellWorld, Cymerais y cyfle i symud cyfarfodydd a gosod disgwyliadau gyda chleientiaid y byddwn yn gweithio o'r ffordd. Penderfynais yrru o Indianapolis i Las Vegas, gan gymryd llwybr deheuol nad yw wedi newid dim byd.

Meddwl am Dechnoleg a'n Dyfodol

Treuliwyd llawer o fy amser i lawr ar gyfer y daith ar ymchwilio i bob un o'r 10 cyfwelai y byddwn yn gwneud podlediadau ar eu cyfer Goleuadau Dell. Mae'r ystod o bynciau a'r defnydd o dechnoleg y tu hwnt i'ch dychymyg - gwnewch yn siŵr eich bod yn tanysgrifio. Hefyd eisteddais i mewn ar gyflwyniad dylanwadwr yr wythnos hon ar ragfynegiadau technoleg ddynol - a barodd i mi feddwl llawer am y daith hon.

Oherwydd fy mod i'n cario fy offer, roeddwn i'n rhentu a Chrysler Pacifica 2018 gyda'r holl glychau a chwibanau. Ymhlith y nodweddion mae:

  • Carplay - estyniad o iOS sy'n gweithio'n ddi-ffael gyda'r fan fach, o fordwyo, i Siri, i alwadau, i gerddoriaeth.
  • Rheoli Mordeithio Addasol - chwythwyd fy meddwl yn llwyr ar y nodwedd hon. Gosodwch y rheolaeth mordeithio a bydd y car yn cadw i fyny â thraffig yn awtomatig.
  • LaneSense - mae'r car yn canfod eich lôn ac yn eich noethi yn ôl pan fyddwch chi'n symud yn rhy bell i'r chwith neu'r dde. A pheidiwch â cheisio twyllo trwy dynnu'ch dwylo oddi ar y llyw - bydd yn gweiddi arnoch chi.
  • 360 o gamerâu parcio - Nid wyf yn gwybod pa hud y maent yn ei ddefnyddio, ond nid yw'r cymorth wrth gefn ar gyfer parcio yn ddim llai na dewiniaeth.

Er ein bod yn meddwl am y rhain fel Nodweddion, y gwir amdani yw mai dyma ddyfodol rhyngweithio rhwng pobl a pheiriannau. Dim byd cymerais fy swydd oddi wrthyf ... roedd yr holl nodweddion hyn yn cynorthwyo ac yn gwella fy rhyngweithio â'r peiriant. Fe wnaethant wneud fy ngyriant yn fwy diogel, fy helpu i gynnal milltiroedd nwy da, ac ymestyn yr adloniant o fy ffôn i'r car. Dyma pam nad wyf yn poeni am y dyfodol, rwy'n edrych ymlaen ato.

Meddwl am Ddiffyg Technoleg a'n Dyfodol

Wrth i mi gyrraedd Texas, New Mexico, Arizona, a nawr Utah, cefais sawl cyfnod gyda sero cysylltedd ar-lein. Weithiau, roedd yng nghanol y llywio! Fi jyst gyrru a chymryd y cyfan i mewn. Dim rhybuddion, bîp, adborth haptig ... dim ond distawrwydd. Ar un adeg, mi wnes i stopio ar Bont Navajo ar fachlud haul, cerdded y tu allan, a chefais fy syfrdanu - doedd dim byd. Dim sŵn, dim ymyrraeth, dim pobl, ni allech hyd yn oed glywed y gwynt. Nid wyf yn gwybod fy mod erioed wedi bod yn fwy hamddenol.

Wrth i ni integreiddio ac awtomeiddio ein dyfodol, bydd angen amser arnom i ddatgysylltu. Rydw i'n mynd i wneud mwy o ymdrech i wneud hynny bob wythnos. Nid wyf yn credu bod cysylltiad 24/7 yn iach i mi. Efallai na fydd yn addas i chi, chwaith.

Byddwn yn Dal i fyny yn fuan

Dilynwch fy Instagram os hoffech chi weld rhai o'r lleoedd anhygoel rydw i wedi bod. Soniais ymlaen Facebook na fyddaf byth yn hedfan eto - gan feddwl am yr holl bethau anhygoel yr ydym yn eu colli yn y wlad hardd hon hedfan drosodd yn hytrach na gyrru drwodd.

Rwy'n gwirio i mewn yn ddyddiol, ac yna'n stopio o bryd i'w gilydd mewn siopau coffi. Heddiw, mae'n y Cwmni Rhostio Rock Rock. Sut mae hyn i gael barn:

Cwmni Rhostio Rover Rock

Felly, roeddwn i eisiau rhoi gwybod i chi pam - ar ôl 15 mlynedd o gyhoeddi - nad ydych chi wedi gweld gormod o swyddi yn ystod yr wythnosau cwpl diwethaf. Gyda fy diet yn ôl ar y trywydd iawn, fy ymennydd yn cael rhywfaint o awyr iach, fy enaid wedi'i ysbrydoli, a'm cynhadledd fwyaf o'r flwyddyn i gyd yn yr un mis ... rwy'n edrych ymlaen at gael rhywfaint o gydbwysedd yn ôl i'm bywyd ym mis Mai.

Rhwng nawr ac yna, os hoffech chi ysgrifennu post gwestai am dechnoleg gwerthu neu farchnata - croeso i chi daro'r cyflwyno tudalen a llenwi yr holl fanylion gofynnwyd. Dim backlinkers os gwelwch yn dda.

Rhaid mynd ... mae fy ngrym ar 3%.