Dydych chi ddim yn Sexy, Nawr Beth?

dyn i ffwrdd

Roedd gennym rywun ar un adeg yn dweud wrthym ein bod ni, neu yn hytrach ein cais adeiladu ffurflen, ddim yn “rhywiol”. Mewn rhai agweddau rwy'n dyfalu bod y person hwnnw'n iawn. Nid yw ffurflenni, ynddynt eu hunain, yn rhywiol, ond i'r bobl sy'n eu defnyddio ac yn dibynnu arnynt i gasglu data, maent, os nad yn rhywiol, yn eithaf damniol bwysig.

Felly sut ydych chi, perchennog busnes, marchnatwr, ac ati, sydd â chynnyrch neu wasanaeth nad yw'n “rhywiol” yn ei wneud yn “rhywiol”? Dyma ychydig o ffyrdd.

Dywedwch Stori Eich Cwsmer: Mae'n debygol bod gennych chi rai cwmnïau diddorol sy'n defnyddio'ch gwasanaeth neu'ch cynnyrch. Creu astudiaethau achos. Gadewch i gwsmeriaid bostio ar eich blog, gwneud cyfweliadau fideo gyda nhw a'u postio ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Estyn allan i blogwyr yn eich gofod gyda'u stori, eu llwyddiannau. Trwy ganolbwyntio ar ddefnyddiau cŵl ac arloesol o'ch cynnyrch rydych chi'n ei wneud yn anfeidrol fwy cyffrous ac yn agor llwybrau newydd i bobl siarad a neu ysgrifennu amdanoch chi.

Agorwch yr Hood: Oes gennych chi dechnoleg ddiddorol iawn yn gyrru'ch busnes? Ydych chi wedi creu system unigryw i helpu i weithredu'ch busnes? Mae'n debygol bod gan eich busnes rywbeth unigryw sy'n ei yrru (neu ni fyddech chi'n llwyddiannus). Tynnwch sylw at agweddau unigryw ar eich busnes a rhoi cipolwg i bobl y tu ôl i'r llen. Yn fwyaf tebygol, bydd hyn yn rhywbeth y bydd darpar gwsmeriaid neu aelodau o'r wasg yn ei gael yn ddiddorol.

Gadewch i'ch Cwsmeriaid Wneud Eich Cynnig: Mae hyn ychydig yn wahanol na'r un cyntaf. Harddwch rhwydweithiau cymdeithasol yw ei fod yn caniatáu i'ch cwsmeriaid siarad amdanoch chi. Ynffurfwedd rydym yn monitro'r hyn y mae pobl yn ei ddweud amdanom ni Twitter. Yn lle dim ond cadw'r holl bethau braf hynny i ni'n hunain fe wnaethon ni greu a Twall o Enwogion Fe wnaethon ni argraffu a fframio'r trydariadau positif hynny a'u rhoi yng nghyntedd ein swyddfa. Fe wnaethon ni eu hail-drydar a phostio rhai o'r trydariadau o'r wal ar ein tudalen Facebook a'n blog. Fe wnaeth hyn gael pobl i siarad amdanom ni eto a denu rhai o'r bobl a ysgrifennodd y sylwadau gwreiddiol i ail-bostio ein trydar. Mae'n creu cyffro am eich brand a'ch cynnyrch oherwydd ei fod yn dod gan ddefnyddwyr go iawn eich gwasanaeth. Mae'n cael eich cwsmeriaid i siarad amdanoch chi, gan ddweud wrth eu ffrindiau pa mor “rhywiol” ydych chi a pham eu bod yn eich hoffi chi.

Nid yw'r ffaith nad oes gennych y teclyn hynaf neu'r cymhwysiad rhwydweithio cymdeithasol mwyaf poblogaidd ar y rhyngrwyd yn golygu nad yw'ch busnes yn gyffrous. Cloddiwch ychydig yn ddyfnach na'r wyneb a gweld beth fydd yn cael pobl i siarad. Mae'n debygol na fydd yn rhaid i chi gloddio'n rhy ddwfn.

3 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n credu bod 'Not Sexy' yn fathodyn anrhydedd yma yn Indiana. Mae llawer o'r cwmnïau yma yn gwneud cymwysiadau nad ydyn nhw'n rhy rhywiol ... ond maen nhw'n gweithio. Maen nhw'n ddiogel, maen nhw'n graddio, maen nhw'n gwneud yr hyn mae'r cleientiaid eisiau iddyn nhw ei wneud. Mae sexy yn wych pan rydych chi'n chwilio am ddyddiad, ond busnes yw hwn!

 2. 2

  Gallwch hefyd sbarduno cyffro rhywun sydd wir yn gweld "rhywioldeb" yr hyn rydych chi'n ei wneud. Gall hynny fod yn gwsmer, gweithiwr, partner diwydiant, neu rywun arall yn gyfan gwbl.

  Roedd gen i athro calcwlws a gafodd ei ddieithrio'n rhyfeddol ynglŷn â sut roedd mathemateg yn gweithio. Byddai'n gosod hafaliadau a diagramau ar y bwrdd sialc ac yn ymarferol yn byrlymu â llawenydd pa mor hyfryd oedd y cyfan. Cafodd wên plentyn fore Nadolig. Pe byddech chi yn yr ystafell gydag ef ni allech helpu ond gweld rhywfaint o'r ceinder yn y perthnasoedd rhwng y niferoedd. Roedd ei frwdfrydedd yn heintus. Gwnaeth calcwlws yn rhywiol.

 3. 3

  Clai pwynt da ac rwy'n cytuno. Yn bendant, gellir ysgogi'r cyffro, yr angerdd sydd gan rywun am gynnyrch neu gwmni. Fodd bynnag, nid wyf yn siŵr y gallwn i erioed weld y rhywioldeb mewn calcwlws!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.