Sut i Ddim yn Methu yn Snapchat

sbectol snapchat

Mae'r byd marchnata yn fwrlwm o bethau Ffeilio Snapchat ar gyfer IPO a lansiad golygfeydd (popeth yn y bôn Nid oedd Google Glass). Ac eto, mae'r sôn am Snapchat yn dal i fod â llawer o farchnatwyr yn crafu eu pennau. Yn y cyfamser, tweens, arddegau ac, fe wnaethoch chi ddyfalu, millennials yn bachu eu calonnau bach allan. Mae'n ymddangos fel pe bai brandiau'n cael llwyfannu platfform digidol newydd, fe'u cyflwynir i un arall - neu o leiaf swyddogaeth newydd un sy'n bodoli eisoes.

Gadewch i ni edrych ar rai stats Snap:

  • Mae @Snapchat yn derbyn 10 biliwn o wyliadau fideo y dydd ac fe dyfodd o 2 biliwn i fwy na 12 biliwn o wyliadau fideo bob dydd mewn blwyddyn
  • Mae 60% o holl ddefnyddwyr ffonau clyfar yn defnyddio'r ap @Snapchat
  • 25-30 munud yw'r amser defnyddio Snapchat ar gyfartaledd bob dydd
  • Mae mwy na 50% o ddefnyddwyr dyddiol newydd yn 25 oed neu'n hŷn
  • Mae defnyddwyr Facebook yn mudo i'r platfform newydd mewn defnau
  • Mewn dim ond 5 mlynedd, mae Snapchat wedi tyfu i fod y trydydd platfform cymdeithasol mwyaf - ac mae'n dal i dyfu

Er bod y mwyafrif o frandiau'n cydnabod y dylent byddwch ymlaen Mae Snapchat, yn enwedig o ystyried yr ystadegau gollwng gên y tu ôl i'w dwf a'i ddefnydd, mae bod AR y platfform yn wahanol na DEFNYDDIO'r platfform. Mae'r syniad o Snapchat yn rhywiol i farchnatwyr, ond dyna lle mae'n dod i ben yn nodweddiadol. Y gwir poenus yw nad yw marchnatwyr yn gwybod ble i ddechrau pan ddaw i Snapchat.

Yr allwedd i osgoi methiant Snapchat yw peidio â'i lwmpio i'r categori cyfryngau cymdeithasol cyffredinol, gan fod ganddo lawer o naws sy'n ei gwneud yn llawer gwahanol na Facebook, Twitter neu Instagram. Mae offrymau allweddol Snapchat yn ei gwneud yn annhebyg o'r tri llwyfan.

Os bydd brandiau'n ceisio ymgorffori Snapchat yn eu strategaeth cyfryngau cymdeithasol ac yn ailosod y cynnwys ar gyfer Twitter, Facebook, Youtube neu Instagram, byddant yn methu.

Dyma bedair ffordd i ennill yn Snapchat

  1. Postiwch gynnwys i Snapchat na all defnyddwyr ddod o hyd iddo yn rhywle arall - Dylai cynnwys Snapchat hefyd olygu cynnwys unigryw Snapchat. Mae defnyddwyr eisiau mynediad at wybodaeth frand nad oes gan ddefnyddwyr eraill. Mae cynnwys sy'n dod i ben yn tynnu sylw ac yn gweithio'n rhyfeddol o dda gyda'r cysyniad o unigrwydd. Ni all defnyddwyr rannu'r hyn nad yw'n bodoli mwyach, sy'n golygu bod y cynnwys yn gyfyngedig i ddefnyddwyr Snapchat. Cymerwch, er enghraifft, sut Defnyddiodd Ford Snapchat yn unig i gyhoeddi SUV subcompact newydd yr wythnos diwethaf. Roedd yr ymgyrch, a oedd yn targedu gyrwyr milflwyddol, yn cynnwys seren Snapchat, DJ Khaled, a maes parcio twyllodrus ychydig oddi ar Hollywood Boulevard yn Hollywood, California.
  1. Defnyddiwch gynnwys sy'n dod i ben i greu brys - Un o'r agweddau mwyaf unigryw ar Snapchat yw cynnwys sy'n dod i ben. Mae caniatáu i gynnwys ddod i ben, neu ddiflannu ar ôl cyfnod penodol o amser, yn mynd yn groes i reddf y mwyafrif o arbenigwyr marchnata. Pam creu rhywbeth dim ond er mwyn iddo fynd i ffwrdd? Mae caniatáu i gynnwys ddod i ben yn cynhyrchu ymdeimlad o frys i ddefnyddwyr. Dyma'r eithaf yn “actio nawr.” Ar gyfer brand, mae darparu cynnwys sy'n gweithio o fewn dyddiad dod i ben yn annog defnyddwyr i weithredu'n gyflym ac ymgysylltu'n gyflym.
  1. Defnyddiwch hidlwyr amser cyfyngedig i gysylltu â dilynwyr - Yn ddiweddar, mae brandiau wedi dechrau cynnig amser cyfyngedig neu'n defnyddio hidlwyr Snapchat. Nid yn unig y mae'r dacteg hon yn gweithio o fewn cysyniad cynnwys sy'n dod i ben Snapchat, mae hefyd yn caniatáu i frandiau gysylltu â defnyddwyr sy'n eu dilyn, a chyda dilynwyr eraill y defnyddiwr hwnnw. Ym mis Medi 2016, Lansio Bloomingdale “Helfeydd sborionwyr” Snapchat geofiltered i hyrwyddo llinellau dillad cwympo. Bu siopwyr Bloomingdale yn chwilio am hidlwyr wedi'u cuddio ledled siopau lleol ledled y wlad i ennill gwobrau. Dim ond am dridiau y bu'r ornest yn rhedeg - milieiliad yn ymarferol o ran marchnata. Mae brandiau eraill wedi defnyddio hidlwyr amser cyfyngedig i hyrwyddo bargeinion neu offrymau arbennig, neu dim ond i wthio mwy o ymwybyddiaeth brand. Mae pob un ohonynt yn ffordd graff i frand ddefnyddio Snapchat.
  1. Byddwch yn ddilys - Gall cwsmer heddiw synhwyro cael ei farchnata i filltir i ffwrdd. Maen nhw eisiau ffurfio perthynas gyda'r brandiau maen nhw'n eu defnyddio. Os ydych chi'n ystyried hyrwyddo'ch brand trwy Snapchat, dylech chi fod yn defnyddio cymaint o gynnwys Snapchat ag y gallwch. Bydd hyn yn eich helpu i gysylltu â'ch cynulleidfaoedd targed a rhannu cynnwys sy'n bwysig iddyn nhw. Tra bod defnyddwyr Snapchat yn tueddu i wyro'n iau, dylai twf y platfform fod yn ddigon i farchnatwyr ei gadw ar eu radar.

O ran Snapchat, nid y cwestiwn yw "a ddylem ni?" Ond “,“sut a ddylen ni? ”

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.