Nid oes neb yn poeni am eich blog!

does neb yn poeni am eich blog

Yn ddyddiol, rydw i'n cael o leiaf un rhuban am fy mlog. Nid wyf yn tramgwyddo. Rwy'n credu i mi fy hun, “mae'n beth blogger, ni fyddech chi'n ei ddeall”.

Y gwir yw bod gen i fwy o barch at blogwyr nag sydd gen i bobl nad ydyn nhw'n blogwyr. (Sylwch y dywedais barch 'mwy'. Ni ddywedais nad oes gen i barch at bobl nad ydyn nhw'n blogio.)

Mae yna nifer o resymau:

 1. Mae blogwyr yn rhannu gwybodaeth yn rhydd.
 2. Mae blogwyr yn herio meddwl confensiynol.
 3. Mae blogwyr yn ceisio gwybodaeth.
 4. Mae blogwyr yn ddewr, gan agor eu hunain i feirniadaeth fawr a chyflym.
 5. Mae blogwyr yn cysylltu pobl mewn angen â'r rhai sydd â'r ateb.
 6. Mae blogwyr yn mynd ar drywydd y gwir yn ymosodol.
 7. Mae blogwyr yn poeni am eu cynulleidfa.

Felly, gallwch chi chwerthin am fy mhen a chwerthin ar fy mlog. Rwy'n caru fy ngyrfa marchnata a thechnoleg ac rwyf wrth fy modd yn blogio am bopeth rydw i wedi'i ddysgu. Mae gen i chwiliad annirnadwy am wybodaeth a chariad pan fyddaf yn darganfod neu'n trosglwyddo'r tidbit bach hwnnw o wybodaeth sy'n datrys problem rhywun.

Rwy'n ymwneud â phobl nad ydyn nhw'n caru eu crefft. Cyn gynted ag y bydd 5PM yn taro, mae'r bobl hyn yn syml yn tiwnio allan, yn diffodd ac yn mynd adref. Mae'r byd yn newid o'u cwmpas, mae cystadleuaeth yn dal i fyny, mae technolegau newydd yn cael eu hagor i'r byd ond does ganddyn nhw ddim diddordeb. Maen nhw'n mynd adref fel petaen nhw'n cloddio twll yn y ddaear a rhywun yn cymryd eu rhaw. Sut allwch chi ddiffodd chwilfrydedd a chreadigrwydd fel switsh ysgafn?

Rheolaeth, arweinyddiaeth, datblygu, graffeg, dylunio rhyngwyneb defnyddiwr, defnyddioldeb, marchnata - mae'r rhain i gyd yn yrfaoedd sy'n gofyn am ddysgu i adeiladu llwyddiant. Os nad ydych chi'n angerddol am eich crefft neu'ch diwydiant, nid oes gennych yrfa - dim ond swydd sydd gennych. Nid wyf am weithio gyda phobl sydd â swydd. Rydw i eisiau gweithio gyda phobl sydd eisiau newid y byd.

Rwyf wedi sylwi bod arweinwyr sydd wrth eu bodd yn arwain hefyd yn arwain yn eu Heglwys, eu cartref, a'u teulu. Mae datblygwyr sy'n caru eu crefft yn datblygu datrysiadau yn eu hamser hamdden. Mae artistiaid graffig yn adeiladu gwefannau gwych ac yn gwneud gwaith ar eu liwt eu hunain. Mae dylunwyr Rhyngwyneb Defnyddiwr yn rhoi cynnig ar gymwysiadau ac yn darllen y cyhoeddiadau diweddaraf. Mae arbenigwyr defnyddioldeb yn gyson yn darllen ac yn arsylwi ar y canfyddiadau gwyddonol diweddaraf. Mae marchnatwyr yn aml yn helpu eu ffrindiau gyda'u busnesau. Nid yw'n swydd i unrhyw un o'r bobl hyn, eu cariad a'u bywyd.

Nid yw hynny'n golygu ei fod yn cymryd oddi wrth deulu neu hapusrwydd. Mae gan y bobl hyn bopeth maen nhw ei eisiau ac maen nhw'n hapus â'u bywydau. Wrth imi ddarllen blogiau, gallaf weld angerdd y mae'r blogwyr hyn yn ei roi yn eu crefft ac rwy'n eu parchu. Efallai y byddaf yn anghytuno! Ond dwi'n eu parchu.

Heddiw cefais nodyn gan Mark Cuban mewn ymateb i sylw a roddais ar ei flog. Roedd yn gryno - retort solet ar y sylw a bostiais ar ei wefan. Mae'n gas gen i garu'r boi hwn, ond alla i ddim tynnu fy llygaid oddi ar ei bostiau. Mae'n ymosodol, yn ddi-flewyn-ar-dafod, ac mae'n debyg fy mod i'n anghytuno â phopeth mae'n ei ddweud. Ond rwyf wrth fy modd gyda'i angerdd ac rwy'n credu y byddai'n anhygoel gweithio gyda rhywun fel 'na.

Iawn, digon o athroniaeth ... gadewch i ni ddiweddu hyn ar nodyn hapus. Pe bawn i'n dylunio crys-t, dyma sut olwg fyddai arno:

Blog Apple + = Dim Cariad

11 Sylwadau

 1. 1

  Wel meddai. Rydw i ar ganol casglu ceisiadau am agoriad swydd ac wedi darganfod mai un o'r cwestiynau 1af rydw i wedi bod yn ei ofyn yw, “a oes gan y person hwn flog neu wefan?" Mae'r rhai sy'n gwneud ac yn dangos rhyw fath o angerdd am yr hyn maen nhw'n ei wneud yn sefyll uwchlaw'r rhai nad oes ganddyn nhw bresenoldeb ar y we.

  Ond wedyn, dwi'n rhagfarnllyd iawn 🙂

 2. 2
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8

  Dwi wir yn gobeithio eich bod chi'n gwneud crys-t gyda'ch syniad (fe allech chi ddefnyddio cafepress neu spreadshirt?).

  A thra'ch bod chi arni, os gwelwch yn dda y fersiwn dim cariad hefyd!

  Y cyfan y gallaf ei ddweud yw ei fod yn athrylith pur!

  Blogger llawn amser cyn bo hir, gan symud yr holl gynnwys i mewn i wordpress…

 8. 9
 9. 10

  Doug, rwy’n newydd i fyd y blogiau, ac eto rwyf wedi dod o hyd i gymaint o gysylltiad a rhannu agored mewn cyfnod byr nes fy mod yn rhyfeddu.
  Sylwadau gwych am yr angerdd.

  Diolch.
  Stuart Baker
  cydweithredu

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.