Na, nid yw e-bost wedi marw

e-bost wedi'i sbarduno

Sylwais y trydariad hwn o Chuck Gose ddoe ac roedd yn cyfeirio at erthygl ar wefan New York Times o’r enw “E-bost: Press Delete. ” Bob hyn a hyn rydym i gyd yn gweld y mathau hyn o erthyglau sy'n gwneud y gri “mae e-bost wedi marw!” ac awgrymu y dylem edrych ar arferion y genhedlaeth iau i weld sut y byddwn yn cyfathrebu yn y dyfodol. Roedd Chuck o'r farn bod hyn yn ddiflino a nododd nad yw e-bost yn diflannu ac rwy'n tueddu i gytuno.

Y rheswm fy mod yn anghytuno â Sheryl Sandberg (Facebooky prif swyddog gweithredu y cyfeirir ato yn yr erthygl) yw nad yw'n ymddangos bod unrhyw un yn siarad am sut mae arferion cyfathrebu'n newid wrth inni heneiddio. Mae’r ddadl nodweddiadol y tu ôl i’r “e-bost wedi marw!” bandwagon yw nad yw'r genhedlaeth iau yn defnyddio e-bost oherwydd eu bod ar Facebook yn lle. Er y gallai hynny fod yn wir, gadewch i ni symud ymlaen yn gyflym 5 mlynedd. Ar hyn o bryd, mae'n debyg nad yw'r llanc 17 oed hwnnw ar e-bost cymaint â Facebook. Fodd bynnag, beth sy'n digwydd pan fydd yr un person hwnnw bellach yn 22 oed ac yn chwilio am swydd ar ôl graddio o'r coleg? Sut y bydd hi'n cyfathrebu â darpar gyflogwyr? E-bost yn ôl pob tebyg. Pan fydd hi'n glanio swydd, beth yw un o'r pethau cyntaf y bydd hi'n ei dderbyn? Cyfrif e-bost cwmni yn ôl pob tebyg.

Yr hyn yr ydym hefyd yn ei anghofio yw pa mor dynn y mae e-bost yn dal i gael ei integreiddio i'r broses ddilysu ar wefannau amrywiol. Sut ydych chi'n mewngofnodi i Facebook? Gyda'ch cyfrif e-bost. Mae llawer o wefannau yn defnyddio e-bost fel enw defnyddiwr ac mae angen cyfeiriad e-bost ar bob un ohonynt i gofrestru. E-bost yw'r blwch derbyn cyffredinol i lawer o bobl o hyd a bydd yn aros felly.

A fydd y genhedlaeth nesaf yn cyfathrebu'n wahanol na gweithwyr proffesiynol heddiw? Yn hollol. A fyddant yn rhoi'r gorau i ddefnyddio e-bost ac yn cynnal yr holl fusnes dros Facebook? Rwy'n amau ​​hynny. Mae e-bost yn dal i fod yn dechnoleg gyflym, effeithlon, wedi'i phrofi. Cwmnïau marchnata e-bost gwych fel Indy's UnionTarged yn gwybod hyn ac yn gweld canlyniadau gwych o ddefnyddio e-bost fel cyfrwng marchnata. Yn Gwe Troelli, mae ein cylchlythyr e-bost ein hunain yn rhan sylweddol o'n strategaeth gyfathrebu.

Gadewch i ni stopio neidio ar yr “e-bost wedi marw!” bandwagon ac yn lle hynny dysgu ffyrdd gwell o'i ddefnyddio'n effeithiol. Byddwn wrth fy modd â'ch sylwadau isod.

3 Sylwadau

  1. 1

    Yr eironi yma yw ei bod yn debyg mai Facebook yw un o'r anfonwyr e-bost mwyaf ar y blaned ar hyn o bryd. Maent yn defnyddio e-bost i gadw pobl yn dychwelyd i'w platfform. Rwyf hefyd wedi clywed sibrydion bod Facebook yn mynd i ganiatáu ar gyfer integreiddio POP a SMTP â'u platfform fel y gall pobl ddefnyddio'r blwch derbyn Facebook fel eu mewnflwch. Rwy'n dyfalu bod cyfeiriadau e-bost @ facebook.com yn dod yn fuan wedi hynny.

    Rydych chi 100% yn gywir ar yr ochr ymddygiad hefyd. Ni ddefnyddiodd fy mab e-bost erioed nes iddo gyrraedd y coleg, nawr yw ei brif gyfrwng 'proffesiynol'. Mae ei swydd, ei ymchwil, a'i athrawon i gyd yn cyfathrebu trwy e-bost.

  2. 2

    Mae erthyglau ac awduron fel yr un y cyfeiriais ato yn byw y tu mewn i fyd cymdeithasol bach ac yn anghofio sut mae busnesau yn dal i ddibynnu i raddau helaeth ar e-bost. Nid yw'n mynd i unman. Nawr a yw maint y traffig e-bost personol wedi lleihau oherwydd Facebook, Twitter, tecstio, ac ati? Yn bendant.

    Ond nid yw'n farw. Yn wirion.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.