Ydw i'n dwll A **?

Y Rheol Dim Asshole Gan Robert Sutton

Ydw i'n dwll **?

Mae darllenwyr fy mlog fel arfer yn glynu wrthyf ac yn siarad â'r parch, yr angerdd a'r tosturi rwy'n ceisio ei ddarparu trwy fy mlog. Mae'n bendant yn bersona rydw i'n ei daflunio ac yn un rydw i'n ceisio gweithio i'w berffeithio bob dydd. Mae gan bostiadau blog fantais o rag-gynllunio (er fy mod i wedi bod yn y gorffennol eithaf swrth), ond nid yw bywyd go iawn yn gweithio felly.

Dwi erioed wedi bod ag awydd craff am wybodaeth. Rwy'n cynhyrfu fy hun pan fydd rhywun arall yn magu technoleg newydd nad wyf yn gwybod dim amdani. Ar ôl diwrnod yn y gwaith, rwy'n claddu fy hun yn y Rhyngrwyd yn ymchwilio i unrhyw beth a phopeth ar y blaned. I. eisiau i wybod y cyfan. I. eisiau i gael barn ar bopeth (ac rydw i'n ei wneud fel arfer).

Fodd bynnag, gyda fy nghyd-weithwyr, rwy'n gweithio'n galed i gydnabod lle mae ffiniau fy nghyfrifoldebau yn dechrau ac yn gorffen. Gan arwain rhai o strategaethau pwysicaf ein cwmni, ni allaf fforddio bod ym mhob cyfarfod a thaflu fy 2 sent i bob sgwrs. Rydym wedi cyflogi gweithwyr yn fwy cymwys a gwybodus am eu crefft nag y byddaf byth. Er fy mod yn angerddol, mae angen i mi ddatgysylltu fy hun a chanolbwyntio ar y meysydd lle gallaf ac y mae'n rhaid i mi gael effaith.

Yr wythnos hon rydw i wedi aredig drwodd Y Rheol Dim Asshole: Adeiladu Gweithle Gwâr a Goroesi Un nad yw by Robert Sutton. Ddim ers darllen Nadroedd mewn Siwtiau: Pan fydd Seicopathiaid yn Mynd i'r Gwaith, ydw i wedi bod mor rhy brysur â llyfr ar ymddygiad a seicoleg yn y gweithle.

Am flynyddoedd, rwyf wedi tybio (ni roddodd neb i mi) straen llwyddiant neu fethiant sefydliad. Gwyliais fod cymaint o fy nghydweithwyr yn cael eu bwyta'n fyw gan straen y swydd ac rwyf i fy hun wedi dioddef rhwystrau ofnadwy hefyd.

Efallai fy mod yn mellowing gyda 2 ddegawd o ddrama yn y gweithle y tu ôl i mi, ond y gwir yw fy mod yr un mor angerddol am y gwaith rwy'n ei wneud heddiw ag yr oeddwn ddegawd yn ôl. Nid wyf yn esgusodi fy angerdd, ac nid wyf byth yn ei guddio. Fodd bynnag, rwyf wedi tyfu i ddod yn gysylltiedig yn emosiynol â materion a chyfrifoldebau y mae cydweithwyr yn mynd i yrru'r diffiniad a'u gweithredu.

Y canlyniad yw llwyddiant! Rwy'n rhagori ar fy nodau pedwerydd chwarter ar hyn o bryd, gan gael effaith enfawr yn fy nghwmni, a pheidio â chael fy ystyried (yn gyfan gwbl) fel twll ** fel y bûm yn y gorffennol. Rwy'n ymddiried mewn pobl i wneud penderfyniadau o'm cwmpas, hyd yn oed pan nad wyf yn cytuno. Ni fyddwn erioed wedi peryglu'r busnes na chleient, ond rwyf hefyd am i bobl beidio â gorfod edrych dros eu hysgwydd na phoeni am yr hyn a allai fod yn fy marn i.

Trwy aros ar wahân yn emosiynol i benderfyniadau nad ydynt yn rhai i mi, mae'n rhoi llawer mwy o gyfle i mi wella'r meysydd cyfrifoldeb yr wyf i am rheoli. Felly dyma fy nghyngor i chi i fod yn fwy llwyddiannus yn y gwaith yfory:

  1. Stopiwch boeni am y gwaith y mae rhywun arall yn gyfrifol am ei wneud.
  2. Cynigiwch eich barn pan ofynnir i chi, fel arall cadwch hi i chi'ch hun (oni bai ei fod yn peryglu'r cwmni neu'r cleientiaid).
  3. Dysgwch sut i fod ar wahân yn emosiynol oddi wrth benderfyniadau a phrosesau nad ydych chi'n berchen arnyn nhw.
  4. Canolbwyntiwch ar y gwaith rydych chi Gall gwneud gwahaniaeth gyda.

Byddwch yn llawer hapusach, bydd eich cyflogwr yn symud ymlaen yn gyflymach, ac ni fydd pobl yn eich galw'n dwll **.

Archebwch y Rheol Dim Asshole ar Amazon