Mae Technoleg CDN y Genhedlaeth Nesaf Yn ymwneud â Mwy na Caching yn unig

cyflymdra cdn safle safle caching

Yn y byd hyper-gysylltiedig heddiw, nid yw defnyddwyr yn mynd ar-lein, maent ar-lein yn gyson, ac mae gweithwyr proffesiynol marchnata angen technolegau arloesol i ddarparu profiad cwsmer o safon. Oherwydd hyn, mae llawer eisoes yn gyfarwydd â gwasanaethau clasurol a rhwydwaith darparu cynnwys (CDN), fel caching. I'r rhai nad ydynt mor gyfarwydd â CDNs, gwneir hyn trwy storio atgynyrchiadau o destun statig, delweddau, sain a fideo dros dro ar weinyddion, felly y tro nesaf y bydd defnyddiwr yn mynd i gael mynediad i'r cynnwys hwn, bydd yn cael ei gyflwyno'n gyflymach na phe bai wedi gwneud hynny. heb gael ei storfa.

Ond dim ond un enghraifft sylfaenol yw hon o'r hyn sydd gan CDN i'w gynnig. Mae marchnatwyr yn trosoli CDNs y genhedlaeth nesaf mewn nifer o ffyrdd i gysylltu â chynulleidfaoedd a goresgyn yr heriau o ddarparu profiad cwsmer di-dor ar draws dyfeisiau lluosog, cysylltedd amrywiol a chymwysiadau gwe mwy cymhleth.

Dyma rai o'r swyddogaethau allweddol sydd wedi'u cynllunio i wella profiad y cwsmer:

Optimeiddio Diwedd Blaen

Un ffordd y gallwch chi wneud y gorau o gyflymder canfyddedig tudalen yw trwy dechnegau Optimeiddio Diwedd Blaen (FEO) sy'n golygu bod tudalen yn cael ei chwblhau yn weledol yn gyflymach. Wedi'i gwblhau yn weledol yw pan all defnyddiwr weld a rhyngweithio â'r dudalen er bod elfennau o dan blygu'r dudalen a rhai sgriptiau'n dal i lwytho yn y cefndir. Mae yna lawer o wahanol ddulliau FEO y gallwch eu defnyddio fel minification deinamig, llwytho delweddau ar alw, JavaScript asyncronig a CSS, EdgeStart a chadw-alives cellog i enwi ond ychydig. Gellir gwneud y rhain i gyd ar raddfa a heb newid cod eich gwefan.

Ochr Gweinydd Ymatebol (RESS)

Yn ogystal ag amseroedd llwytho tudalennau byr, mae optimeiddio'ch presenoldeb ar y we ar gyfer gwahanol ddyfeisiau yn gwbl angenrheidiol i greu profiadau gwych i gwsmeriaid. Gall defnyddio dyluniad gwe ymatebol (RWD) fod yn ffordd effeithiol o helpu i wneud hyn. Er enghraifft, mae RWD yn sicrhau pan fydd siopwr symudol neu lechen yn ymweld â gwefan, bod delweddau'n hylif ac mae asedau eraill yn cael eu graddio'n briodol, felly nid yw defnyddwyr yn ceisio llywio fersiwn bwrdd gwaith gwefan trwy binsio a chwyddo. Fodd bynnag, mae gan RWD anfantais yn yr ystyr y gall fod yn dueddol o or-lawrlwytho gan ei fod yn anfon yr un delweddau a HTML i'r ddyfais symudol y mae'n ei hanfon at y bwrdd gwaith. Gall defnyddio RWD gyda nodweddion dyfeisiau ymylol deilwra'r cynnwys gwirioneddol a gyflwynir i grwpiau o ddyfeisiau a lleihau maint lawrlwytho'r dudalen yn ddramatig a chynyddu perfformiad.

Cywasgiad Delwedd Addasol

Er y bydd RWD yn gwneud y delweddau'n hylif fel eu bod yn ffitio'n iawn yn seiliedig ar faint sgrin y ddyfais, bydd yn dal i fod yn defnyddio'r ddelwedd o'r un maint â'r hyn a ddangosir ar y bwrdd gwaith. Gall hyn olygu bod gofyn i'ch defnyddwyr ar rwydweithiau araf 3G neu hwyrni uchel lawrlwytho delwedd sydd â sawl megabeit yn unig er mwyn iddi gael ei dangos iddynt mewn maint stampiau postio bron. Yr ateb yw anfon maint y ddelwedd sy'n briodol i'w amodau rhwydwaith cyfredol i'r defnyddiwr. Mae cywasgiad delwedd addasol yn cyflawni hyn trwy ystyried y cysylltiad rhwydwaith, hwyrni a'r ddyfais gyfredol ac yna cywasgu'r ddelwedd mewn amser real i ddarparu cydbwysedd rhwng ansawdd delwedd ac amser lawrlwytho i sicrhau bod gan ddefnyddwyr fynediad at ddelweddau o ansawdd uchel heb ddioddef o berfformiad araf. .

EdgeStart - Cyflymwch yr amser i'r beit cyntaf

Gall rhai tudalennau neu elfennau deinamig iawn, er nad ydynt yn hollol storiadwy, barhau i ddefnyddio caching i wella perfformiad. Mae'r tudalennau hyn yn tueddu i fod yn debyg iawn o un defnyddiwr i'r llall gan eu bod yn rhannu'r un pennawd tudalen, yn defnyddio ffeiliau JavaScript a CSS tebyg, ac yn aml yn rhannu llawer o ddelweddau hefyd. Trwy ddefnyddio EdgeStart, gall gwefannau ragflaenu'r cam nesaf y mae cleient yn fwyaf tebygol o'i gymryd trwy anfon y cais am y cynnwys hwnnw cyn i'r defnyddiwr ofyn amdano hyd yn oed, a thrwy hynny gynyddu perfformiad tudalen hyd yn oed elfennau na ellir eu storfa fel rheol.

Yn syml, os mai dim ond caching cynnwys ydych chi, rydych chi'n colli allan ar lawer o fuddion dull platfform deallus. Rhaid i farchnatwyr fod yr un mor frwd â thechnoleg a mynnu â'u defnyddwyr os ydyn nhw am lwyddo. Ac os yw hyn yn ymddangos fel proses lethol, nid oes rhaid iddi fod. Mae arbenigwyr ar gael i'ch helpu chi i'r gwasanaethau cywir sy'n addas i anghenion eich cwmni a'ch defnyddwyr terfynol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.