Mae papurau newydd yn dal i gamfarnu eu gwerth

Mae wedi bod yn amser ers i mi redeg am bapurau newydd. Ers i mi ddod o'r diwydiant, mae'n dal yn fy ngwaed ac mae'n debyg y bydd bob amser. Mae'r papur newydd cyntaf i mi weithio iddo ar werth, ac mae'r papur newydd lleol yma yn syfrdanu ei anadl olaf. Fel llawer, nid wyf yn darllen y papur newydd mwyach, oni bai fy mod yn gweld erthygl a argymhellir trwy Twitter neu un o'r porthwyr yr wyf yn eu treulio.

Y mis hwn Cylchgrawn. NET yn sôn am erthygl fer ar sut y gall Google a micropayments geisio arbed y diwydiant papurau newydd. Mae'n ymddangos bod Google wedi cyflwyno argymhelliad i Gymdeithas Papurau Newydd America ar gynllun i ddefnyddio micropayments. I fod yn onest, rwy'n credu bod hwn yn syniad ofnadwy. Papur Newydd ar-lein nid yw darllenwyr yn gwneud yn ofnadwy o dda - felly dwi ddim yn credu mai gofyn am geiniog neu ddwy yw'r ateb.

Mae papurau newydd yn ddall i'w gwerth. Mae gan y wasg rydd hanes lliwgar yn y wlad hon ... digwyddodd hyd at 40% o elw ar gyfer gwasgu hysbysebion i bob cornel o'r papur. Ewch i unrhyw ystafell fwrdd papur newydd ac mae'r drafodaeth yn ymwneud â refeniw hysbysebion a sut i gadw argraffu inc ar goed marw er elw. Ewch i unrhyw mogwl papur newydd ac mae'n ymwneud â sut i dorri staff, crebachu costau papur newydd, a - dim ond nawr - sut i ddechrau cael elw ar-lein.

Yn wag o unrhyw un o'r sgyrsiau hynny mae talent anhygoel newyddiadurwyr am gloddio'n ddwfn ac ysgrifennu erthyglau dwys sy'n cadw pobl i ddifyrru ac yn cadw golwg ar ein democratiaeth. Ychydig flynyddoedd yn ôl, dywedais hynny mae gwerthu newyddion wedi marw… Rwy'n ailfeddwl hynny nawr.

Dyma fy nghyngor i bapurau newydd:

Peidiwch â gwerthu'ch cynnwys i ddarllenwyr. Yn lle hynny, gwerthwch eich cynnwys i byrth, gwefannau a busnesau. Caniatáu i wefannau ddod o hyd i'r wybodaeth y maen nhw am ei harddangos a'i hidlo, caniatáu iddyn nhw integreiddio'r cynnwys i'w gwefan eu hunain, a chaniatáu iddyn nhw ei chyflwyno yn y ffordd maen nhw am iddi gael ei chyflwyno ... am gost.

Efallai bod papurau newydd wedi dod yn gyfryngau hysbysebu effeithiol dros y blynyddoedd, ond mae angen iddynt ddychwelyd i'w gwreiddiau ... gan ddarparu cynnwys gwych gyda'r ysgrifenwyr mwyaf talentog yn eu priod ddiwydiannau a'u rhanbarthau.

Mae'r broses o yrru stori o'r syniad i'r print yn broses anhygoel sydd, yn fy marn i, wedi'i dinistrio yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae angen i bapurau newydd ddychwelyd i'w gwreiddiau os ydyn nhw am oroesi. Caniatáu i newyddiadurwyr wneud enw iddyn nhw eu hunain, eu talu am berfformiad eu cynnwys, caniatáu iddyn nhw fod yn sêr roc. Nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid i newyddiadurwyr werthu eu heneidiau ... maen nhw'n deall pwysigrwydd enw da glân.

118052580_300.jpg Yn bersonol, byddwn i wrth fy modd yn ategu'r cynnwys Martech Zone gyda chynnwys gan newyddiadurwyr proffesiynol felly mae'r pynciau a'r cynnwys yn eang ac dwfn ... wrth gadw costau i lawr.

Mae'r rhai y tu allan i'r diwydiant eisoes yn gweld y cyfle. Mae'r ffrind Taulbee Jackson wedi lansio Gwasanaethau Cynnwys Digidol Raidious, ac mae ei gwmni'n benthyca proses a thalent o'r diwydiant papurau newydd. Yn eironig, mae'r gwnaeth papur newydd lleol erthygl ar y cychwyn.

Nid wyf yn siŵr a oes unrhyw obaith i bapurau newydd dynnu eu hunain allan o'r rhuthr hwn. Byddai'n gas gen i weld talent y sefydliadau hyn yn mynd ar goll, serch hynny. Mae'n anodd dod o hyd i gynnwys gwych heddiw ... a dyna'r angen am gyfryngau chwilio a chymdeithasol cynyddol soffistigedig. Gallai papurau newydd bontio'r bwlch, cadw eu talent, a symud yn ôl i broffidioldeb.

3 Sylwadau

 1. 1

  Doug,

  Rwy'n credu eich bod chi'n iawn ymlaen â'r un hon. Roedd y diwydiant papurau newydd (a dylai fod eto) yn y busnes newyddion, nid y busnes hysbysebu. Beth am drosoleddu'r hyn sydd ganddyn nhw eisoes - gohebwyr - a rhoi seilwaith iddyn nhw ar gyfer pedlera eu crefft. Byddai'r model yn debyg i werthwyr tai go iawn sy'n cyd-fynd ag asiantaethau penodol.

  Diolch.

  Curt Franke, BitWise Solutions

 2. 2

  Rydych chi'n dweud nad yw darllenwyr papurau newydd ar-lein "yn gwneud yn dda iawn." Yn ôl Quantcast:

  NYTimes.com -> 45fed safle ar y safle
  LATimes -> safle 110fed safle
  SFGate.com -> 133fed safle ar y safle
  WashingtonPost.com -> 152fed safle ar y rhestr
  NYDailyNews.com -> 160fed safle ar y safle

  O ystyried bod y rhain yn wefannau lleol (er bod gan y rhain apêl genedlaethol), ac o ystyried bod y rhengoedd hyn yn erbyn safleoedd fel facebook, google ac yahoo, byddwn i'n dweud bod darllenwyr yn eithaf da. Mae eu gallu i monetize yn gwestiwn hollol wahanol.

  • 3

   Ciplun yw rheng @Halwebguy, edrychwch ar y tueddiadau ar y cwmnïau hyn. Taniodd Nytimes yn 2009 a dim ond yn ddiweddar y dechreuon nhw adeiladu darllenwyr ar-lein. Mae Latimes yn wastad dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae SFGate wedi bod yn wastad ers 2 flynedd. Mae Washingtonpost.com wedi llithro i lawr dros y flwyddyn ddiwethaf. NYDailyNews.com yw'r unig un sy'n ymddangos yn tyfu'n dda.

   Cadwch mewn cof nad yw tynnu ychydig o wefannau gorau yn adrodd stori'r diwydiant cyfan, serch hynny! Rwy'n darllen rhai o'r gwefannau hyn rydych chi'n siarad â nhw ... ond rydw i'n ei wneud oherwydd i mi ganslo'r papur lleol a rhoi'r gorau i'w ddarllen bob dydd. Ar y cyfan, mae darllenwyr papurau newydd ar-lein yn parhau i ddirywio.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.