Fflach Newyddion: Mae'r Strategaeth yn Bwysig o Hyd

fflach newyddion

Yn ddiweddar rydw i wedi bod yn clywed llawer o sgyrsiau am farchnata sy'n swnio'n debycach i TÂN! na Yn barod. Nod. Tân! Rwy'n gwybod bod cyllidebau'n dynn ac mae rhai marchnatwyr yn teimlo ychydig yn anobeithiol. Ond os gwelwch yn dda, gwnewch ffafr â chi'ch hun a cofiwch y strategaeth y tu ôl i'r tactegau yr ydych mor frwd yn gwefru arno.

Os nad ydych wedi gwneud hynny am ychydig, argymhellaf yn fawr eich bod yn ailedrych ar eich strategaeth macro ar ryw lefel. Gofynnwch rai cwestiynau fel eich hun:

 • Pwy ydym ni?
 • Am beth rydyn ni'n sefyll?
 • Beth ydyn ni'n ei wneud?
 • Pwy yw'r cleientiaid, ble maen nhw a beth maen nhw'n poeni amdano?
 • Pwy yw'r gystadleuaeth a beth maen nhw'n ei ddweud y dyddiau hyn?
 • Beth yw ein gwahaniaeth perthnasol allweddol?
 • Beth hoffem fod yn wahanol am ein busnes yn ystod y flwyddyn nesaf?

Nid oes angen i hyn gymryd diwrnodau na hyd yn oed oriau a bod yn ysgolheictod ffansi i gyd. Dim ond ei wneud. Ac ysgrifennwch yr atebion, er mwyn daioni. Mae'n syniad da gwneud hyn yn rheolaidd. Meddyliwch bob chwarter.

Yna ystyriwch eich micro strategaeth. Pa dactegau a fydd yn cysylltu â'ch rhagolygon a'ch cleientiaid mewn ffordd y byddant yn rhoi hoot amdanoch chi? Sut byddwch chi'n gwybod pan fyddwch chi'n cyflawni rhywfaint o lwyddiant? Oes yna ryw sianel hawdd rydych chi'n ei chymryd yn ganiataol sydd angen tiwnio i fyny? Sut allwch chi integreiddio'ch neges a'ch delweddau ar draws eich holl bwyntiau cyffwrdd?

Nawr, ewch ymlaen a chynhyrfu pawb am yr ymgyrch ddata amrywiol honno neu'r blitz cyfryngau cymdeithasol hwnnw. Os yw'n cyd-fynd â'ch strategaeth.

4 Sylwadau

 1. 1

  Amen! Rwy'n credu nad yw llawer o'r mater gyda marchnatwyr, er ... mae gyda'u penaethiaid. Oni bai bod cylchlythyr, datganiad i'r wasg, post blog neu hyd yn oed drydariad yn mynd allan, mae gormod o benaethiaid o'r farn nad yw marchnata yn gwneud eu gwaith. Pe bai mwy o Brif Weithredwyr yn gofyn cwestiynau strategol i'w hadran farchnata ac yn arafu'r technegau swp a chwyth, gallent dyfu eu busnes mewn gwirionedd.

 2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.