Newlytics: Ffordd Newydd o Ddeall Eich Marchnata

newtics

Ar ôl gweithio gyda nifer o gwmnïau bach a mawr ar draws sawl diwydiant a chyfryngau amrywiol, rydym wedi gweld problem sylfaenol yn gyson o ran cwmnïau yn methu â phennu eu ROI marchnata. Hyd yn oed gyda chwmnïau mawr sy'n cyflogi timau o farchnatwyr sydd â blynyddoedd lawer o brofiad, mae'r gallu i olrhain canlyniadau yn uniongyrchol yn ôl i wariant yn brin.

Er bod llwybrau marchnata digidol fel hysbysebu PPC wedi caniatáu i bobl dynnu’r llinell rhwng eu gwariant a’u dychweliad, nid yw’r mwyafrif o gwmnïau a phobl yn defnyddio’r data y maent yn ei gael i wneud hyn yn effeithiol mewn gwirionedd.

Y broblem sylfaenol yw er bod cyflenwad helaeth o ddata, nid yw'r gallu i'w ddeall, ac mae rhagdybiaethau gwallus yn aml yn cael eu gwneud (megis cael 10 000 o ddilynwyr ar ein tudalen Facebook yn nod a bydd yn arwain at fwy o werthiannau).

ROI Marchnata Newlytics Tracks

Ac felly, er mwyn helpu i ddatrys y broblem hon, dechreuon ni ddatblygu system i wneud y gwaith i farchnatwyr. Mae rhagosodiad sylfaenol Newlytics yn syml; rydych chi'n uwchlwytho cyllidebau ar gyfer amrywiol weithgareddau marchnata, yn cysylltu Newlytics â'ch llwybrau marchnata, ac mae'n cysylltu'r dotiau rhwng eich gwariant a sut y crëwyd arweinyddion.

Gan fynd gam ymhellach, mae Newlytics yn caniatáu ichi farcio gwerthiannau, darganfod gwybodaeth am gost fesul plwm a chost fesul gwerthiant, a defnyddio sianeli gweledol i ddarganfod pa lwybrau sy'n rhoi'r canlyniadau gorau i chi.

  • Olrhain Arweinwyr - Mae Newlytics yn olrhain arweinyddion a gofnodir ar wefan yn awtomatig, gan gynnwys un picsel olrhain. Mae olrhain arweiniol hefyd yn caniatáu ichi olrhain gwerthiannau, dilyn sut mae'r person wedi ymgysylltu â'r wefan cyn cynhyrchu plwm, ac olrhain gwerthiannau dyddiol a gwybodaeth arweiniol.
  • Twneli Marchnata - Mae Newlytics yn olrhain yn awtomatig o ble mae arweinyddion yn dod a sut mae'r defnyddiwr wedi ymgysylltu â'r wefan cyn dod yn arweinydd. Mae sianeli marchnata yn caniatáu ichi weld yn weledol i ble mae'ch gwariant yn mynd, ac o ble mae arweinwyr yn dod, gan ei gwneud hi'n hawdd dod o hyd i'r ffordd orau i fuddsoddi yn eich marchnata.
  • Dolen i Ystod o Lwybrau - Mae cysylltiadau Newlytics â Google Adwords, Mailchimp ac yn olrhain safleoedd allweddair ar gyfer eich gwefan yn awtomatig. Mae integreiddio cyfryngau cymdeithasol a rhai dulliau cyfrinachol eraill ar y gweill hefyd.
  • Offer Defnyddiol - Fel rhan o'r olrhain marchnata, mae Newlytics yn olrhain cliciau ar draws eich gwefan gyfan, ynghyd â'r holl ddata dadansoddol i roi trosolwg hawdd ei ddeall i chi o sut mae'ch gwefan yn perfformio. Mae'r offer hyn ar y cyd ag olrhain plwm a chyllideb yn rhoi dealltwriaeth gref i chi o sut i gael y gorau o'ch marchnata.
  • Ardystiad Asiantaeth - Mae Newlytics yn cynnwys ardystiad asiantaeth ar gyfer asiantaethau sy'n olrhain 10 neu fwy o ymgyrchoedd. Mae hyn yn creu pwynt gwerthu gwych i'w ychwanegu at eich arsenal - ac mae'n dangos i gleientiaid eich bod chi'n gwybod sut i gael y canlyniadau gorau iddyn nhw. Bydd ardystiadau ychwanegol yn cael eu cyflwyno i helpu i wahaniaethu lefel eich arbenigedd fel asiantaeth.

Ymuno â Newlytics

Ar hyn o bryd mae Newlytics yn paratoi ar gyfer profi beta preifat. Yn syml, cofrestrwch a gallwch fwynhau mynediad cynnar a chyfrannu at y gwelliannau platfform cyn iddo gael ei ryddhau'n gyhoeddus.

Cofrestrwch ar gyfer Newlytics

Cynnig Cost Unigryw

Wrth ddatblygu Newlytics, un o'n prif nodau oedd creu platfform sy'n hawdd ei ddefnyddio ac yn ddigon cost-effeithiol i unrhyw gwmni bach neu fawr ei ddefnyddio. Oherwydd hyn, mae Newlytics yn cynnwys opsiwn AM DDIM ar gyfer olrhain un ymgyrch, sy'n ddelfrydol ar gyfer perchnogion busnesau bach.

Mae gan asiantaethau a marchnatwyr mwy fodel prisio hyblyg ar gael sy'n caniatáu iddynt ychwanegu ymgyrchoedd newydd diderfyn yn ôl yr angen.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.