Y Twnnel Marchnata Newidiol?

marchnata twmffat gwerthu

Fel y gwyddom i gyd, mae gwerthu a marchnata yn newid yn gyson. Felly, mae'r sianeli gwerthu a marchnata yn newid. Er efallai nad ydym yn ei hoffi, mae'n rhaid i ni addasu.

Cyhoeddodd RainToday.com swydd yn ddiweddar ar yr union bwnc hwn, yn cynnwys ein un ni noddwyr awtomeiddio marchnata, Iawn Ar Ryngweithiol. Mae Troy Burk, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd, yn gwneud rhai pwyntiau da. Ond mae un mewnwelediad sy'n codi ofn ar farchnatwyr:

marchnata twmffat gwerthuYn ôl Forrester Research, dywed bron i hanner yr holl farchnatwyr B2B eu bod yn cau llai na 4% o'r holl arweinwyr a gynhyrchir gan farchnata. At hynny, mae llai na 25% o'r holl refeniw i'w briodoli i farchnata.

Fel marchnatwr, mae hynny'n ganfyddiad brawychus. Meddyliwch am y peth - ein gwaith ni yw creu arweinyddion a'u meithrin. Os ydym ond yn trosi 4%, yna mae'n debyg nad yw ein gweithredwyr lefel c mor hapus â hynny ac nad ydynt yn barod i wario'r gyllideb ar ein hymdrechion. Er gwaethaf yr ystadegyn hwn, nid yw hyn yn wir o gwbl.

Rydym yn angenrheidiol i unrhyw sefydliad. Mewn gwirionedd, er bod tua 75% o'r refeniw yn dod o uwch-werthu ac atgyfeiriadau, mae'r rhan fwyaf o gyllidebau marchnata yn mynd tuag at greu a meithrin arweinwyr newydd yn y twmffat marchnata. Rydyn ni'n hyfyw! Ac angen.

Y broblem gyffredinol ym myd digidol heddiw yw alinio gwerthu a marchnata. Yn draddodiadol, dwy adran ar wahân fu'r rhain erioed. Waeth a ydyn nhw yn yr oes newydd ai peidio, mae'n bwysig bod y cynlluniau marchnata a'r cynlluniau gwerthu yn cyd-daro a bod proses ffurfiol ar waith fel bod y broses drosglwyddo yn ddi-dor ac yn amserol. Mae awtomeiddio marchnata yn ffordd o wneud hyn. Mae gwerthiant yn anfon marchnata cyfeiriad e-bost arweinydd newydd, mae marchnata yn eu hychwanegu at y system, mae'r system awtomeiddio marchnata yn creu ac yn olrhain proffil cwsmer, ac mae'r ddau barti bellach “yn gwybod” am yr hyn y mae'r gobaith yn ei wneud a phryd maen nhw'n ei wneud. Nid dyna'r llif gwaith bob amser, ond mae'n bendant yn sylfaen ar gyfer yr hyn a all fod yn fap ffordd llwyddiannus ar gyfer cau mwy o arweinwyr ar gyfer marchnata.

Efallai y bydd nodau'r twmffat marchnata a'r twmffat gwerthu yn wahanol, ond mae'r cylch bywyd galwadau i weithredu a marchnata yn debyg, o safbwynt digidol. Beth am weithio gyda'n gilydd?

Mae marchnata a gwerthu yr un mor hanfodol i farchnata cylch bywyd - gadewch i ni roi'r gorau i ymladd a dechrau gweithio fel un.

4 Sylwadau

 1. 1

  Mae hwn yn bendant yn fater rydw i wedi'i brofi hefyd. Nid o reidrwydd bod unrhyw gariad yn cael ei golli rhwng marchnata a gwerthu, ond bod gennym ni wahanol flaenoriaethau. Mae marchnata (yn fy myd i) yn ymwneud â metrigau a ROI (efallai cynnyrch o orfod profi ein gwerth bob amser), tra bod gwerthiant yn poeni mwy am y rhyngweithio unwaith ac am byth a chau pob cleient un ar y tro.

  Ein datgysylltiad mwyaf yw olrhain y twmffat yn gyfan gwbl i'r broses cau gwerthu. Gallaf olrhain yr arweiniadau a gyflwynwn, ond mae'n rhaid i ni ddibynnu ar y staff gwerthu i logio ac olrhain y gwir incwm yn briodol, ac nid yw hynny'n wir bob amser. Cyfunwch hynny â'r ffaith y gall ein harweinwyr ddod i mewn o unrhyw nifer o gannoedd o gyffyrddiadau yn ein diwydiant (gwasanaethau ffioedd uchel iawn, yn bennaf), a gall hoelio'r ROI ar unrhyw weithgaredd benodol fod yn anodd.

  • 2

   Diolch am y sylw, Tyler! Cytunaf â'ch sylw am wahanol flaenoriaethau. Mae hynny'n wir iawn. Ond credaf, os yw'r ddau ohonom yn sylweddoli bod ein hymdrechion yn gweithio tuag at yr un nod trwy wneud gwahanol weithgareddau, yna gallwn alinio ein blaenoriaethau mewn ffordd well (a medi'r gwobrau!).

   Cyn belled ag y mae ROI yn mynd, rwyf bob amser wedi meddwl ei bod yn anodd pennu ROI ar gyfer gwerthu neu farchnata yn ei gyfanrwydd. Mae yna weithgareddau rydyn ni'n eu gwneud na all fod â “thag pris” arnyn nhw. Cadarn, gallai cynrychiolydd gwerthu gael coffi gyda darpar obaith a gwnaethant glicio, a dyna pryd y penderfynodd y gobaith hwnnw ei fod eisiau gweithio gyda'r cwmni hwnnw. Ond ni ddigwyddodd y trawsnewid tan 2 fis yn ddiweddarach oherwydd ffactorau mewnol neu allanol eraill. Mewn byd “pwynt cyffwrdd lluosog”, nid ydym yn gwybod pryd y cawsom effaith. Pa weithgareddau ddylai gael ROI? Mae'r cyfan yn amwys iawn ac yn anodd ei bennu.

   • 3

    Rwy'n cytuno'n bendant. Nid yw'n broblem hawdd mynd i'r afael â hi. Fy null i yn y bôn yw gwneud dadansoddiad ystadegol o frig eich twmffat a phenderfynu pa fathau o weithgareddau sydd fwyaf gwerthfawr i chi.

    Felly, er enghraifft, os dywedwch fod 2% o draffig organig ar eich gwefan yn cyflwyno cais am ragor o wybodaeth, ac o'r 2% hwnnw, mae 30% yn trosi'n werthiannau yn y pen draw, ac roedd y gwerthiannau hynny'n gyfanswm o $ 100k, yna fe allech chi wneud dadansoddiad i amcangyfrif gwerth pob ymwelydd organig newydd rydych chi'n ei gynhyrchu - yn y bôn ROI wedi'i glymu'n uniongyrchol â'ch amser / ymdrech SEO.

    Rydych chi'n iawn bod pwyntiau cyffwrdd lluosog yn ei gymhlethu, serch hynny. O - ymddiried ynof - rwy'n gwybod popeth am hynny. Ond, rwy'n credu bod yn rhaid i ni o leiaf gael mesuriadau bras er mwyn gwneud y gorau o'n prosesau, gwneud y gorau o'n doleri, a gwneud y gorau o'n hamser. (ee, a ddylen ni dreulio 10 awr yn fwy y mis yn gweithio ar SEO? - wel gadewch i ni edrych ar gost yn erbyn dychwelyd).

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.