Dadansoddeg a PhrofiCyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Dylanwadwyr

Mewnwelediad nBA: Cudd-wybodaeth Busnes Cymdeithasol Gweithredadwy

dadansoddeg brand newydd yn darparu atebion deallusrwydd cymdeithasol ar gyfer y diwydiannau bwytai, lletygarwch, y llywodraeth a manwerthu. Maent yn dehongli ac yn dadansoddi haenau o adborth cyfryngau cymdeithasol ac yn eu trosi'n fewnwelediadau gweithredol ar lefelau lleol, rhanbarthol a brand i'w cwsmeriaid.

Dyma drosolwg o sut mae nBA yn cael ei ddefnyddio yn y Diwydiant Bwytai:

Mae nBA Insight yn casglu ac yn prosesu llawer iawn o sylwadau di-strwythur cyfryngau cymdeithasol am eich busnes ar lefel leol, ranbarthol a brand, fel y gallwch wrando ar adborth unigryw o'r meddwl gorau a gynigir ar y Rhyngrwyd. Mae eu proses yn defnyddio cyfuniad o dechnoleg ac algorithmau diwydiant-benodol i nodi cyfleoedd y gellir eu gweithredu i wella gweithrediadau busnes. Daw'r data yn gatalydd i wella profiad a theyrngarwch eich cwsmer yn barhaus, gan eich galluogi i ddeall gwir yrwyr eich busnes.

Cipolwg Cipolwg ar NBA

  • Golwg sythweledol, cyfeillgar i'r defnyddiwr - Archwiliwch adborth eich cwsmer mewn dangosfwrdd sy'n hawdd ei ddefnyddio ar unrhyw lefel sgiliau i sicrhau bod gwybodaeth bwysig yn glir ac yn weithredadwy
  • Perfformiad Lefel Lleoliad - Dangoswch sut mae'ch cynnyrch, gwasanaeth a'ch gweithdrefnau yn gweithredu ym mhob lleoliad
  • Categoreiddio Penodol i Ddiwydiant - Trefnwch adborth yn gategorïau diwydiant-benodol, gweld sut rydych chi'n cymharu ym mhob un, a nodi meysydd i'w gwella
  • Meincnodau Perfformiad - Gweler perfformiad dros amser gyda manylion ynghylch pam mae newidiadau yn digwydd yn eich sgorau
  • Sgoriau Teyrngarwch Cwsmer - Darganfyddwch ysgogwyr go iawn teyrngarwch cwsmeriaid i'ch galluogi i ennill cwsmeriaid coll yn ôl
  • Themâu Cyffredin - Gwrandewch ar y clecs am eich busnes ar-lein i ddeall themâu cyffredin
  • Adroddiadau a Rhybuddion a Rennir - Rhannwch ddata ledled eich sefydliad wrth reoli cyflwyniad ac amlder y cynnwys a gyflwynir - ar unwaith, bob dydd, wythnosol, misol neu chwarterol

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.