Mewnwelediad nBA: Cudd-wybodaeth Busnes Cymdeithasol Gweithredadwy

proses newbrandanalytics

dadansoddeg brand newydd yn darparu atebion deallusrwydd cymdeithasol ar gyfer y diwydiannau bwytai, lletygarwch, y llywodraeth a manwerthu. Maent yn dehongli ac yn dadansoddi haenau o adborth cyfryngau cymdeithasol ac yn eu trosi'n fewnwelediadau gweithredol ar lefelau lleol, rhanbarthol a brand i'w cwsmeriaid.

Dyma drosolwg o sut mae nBA yn cael ei ddefnyddio yn y Diwydiant Bwytai:

Mae nBA Insight yn casglu ac yn prosesu llawer iawn o sylwadau di-strwythur cyfryngau cymdeithasol am eich busnes ar lefel leol, ranbarthol a brand, fel y gallwch wrando ar adborth unigryw o'r meddwl gorau a gynigir ar y Rhyngrwyd. Mae eu proses yn defnyddio cyfuniad o dechnoleg ac algorithmau diwydiant-benodol i nodi cyfleoedd y gellir eu gweithredu i wella gweithrediadau busnes. Daw'r data yn gatalydd i wella profiad a theyrngarwch eich cwsmer yn barhaus, gan eich galluogi i ddeall gwir yrwyr eich busnes.

Cipolwg Cipolwg ar NBA

  • Golwg sythweledol, cyfeillgar i'r defnyddiwr - Archwiliwch adborth eich cwsmer mewn dangosfwrdd sy'n hawdd ei ddefnyddio ar unrhyw lefel sgiliau i sicrhau bod gwybodaeth bwysig yn glir ac yn weithredadwy
  • Perfformiad Lefel Lleoliad - Dangoswch sut mae'ch cynnyrch, gwasanaeth a'ch gweithdrefnau yn gweithredu ym mhob lleoliad
  • Categoreiddio Penodol i Ddiwydiant - Trefnwch adborth yn gategorïau diwydiant-benodol, gweld sut rydych chi'n cymharu ym mhob un, a nodi meysydd i'w gwella
  • Meincnodau Perfformiad - Gweler perfformiad dros amser gyda manylion ynghylch pam mae newidiadau yn digwydd yn eich sgorau
  • Sgoriau Teyrngarwch Cwsmer - Darganfyddwch ysgogwyr go iawn teyrngarwch cwsmeriaid i'ch galluogi i ennill cwsmeriaid coll yn ôl
  • Themâu Cyffredin - Gwrandewch ar y clecs am eich busnes ar-lein i ddeall themâu cyffredin
  • Adroddiadau a Rhybuddion a Rennir - Rhannwch ddata ledled eich sefydliad wrth reoli cyflwyniad ac amlder y cynnwys a gyflwynir - ar unwaith, bob dydd, wythnosol, misol neu chwarterol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.