Sut NID I Wneud Addunedau Blwyddyn Newydd yn y Gwaith

Mae'r flwyddyn newydd ddeuddydd i ffwrdd. Bob blwyddyn, mae bron i hanner yr holl Americanwyr yn gwneud Addunedau Blwyddyn Newydd, ond nid yw'r mwyafrif yn eu cadw. Rydym yn defnyddio dechrau calendr ffres i geisio ysbrydoli newid dramatig, ond nid yw bob amser yn gweithio. Dyna pam siarad am Sut NID I Wneud Addunedau Blwyddyn Newydd yw digwyddiad cyntaf Cyfres Cynhyrchedd 2010 y flwyddyn a gynhelir gan Slaughter Development. (Daliwch i ddarllen am ostyngiad arbennig!) Mae yna ffordd well o osod a chyrraedd nodau, yn enwedig o ran sut rydych chi'n defnyddio technoleg marchnata i hyrwyddo'ch busnes a'ch brand.
Blwyddyn Newydd Dda

Y Tri Math o Amcan

Rheswm allweddol pam ein bod yn methu â chadw ein Addunedau Blwyddyn Newydd yw oherwydd eu bod yn cynnwys y math anghywir o amcan. Ystyriwch y prif gategorïau nodau canlynol:

 • Nodau Vague - Os mai adduned eich blwyddyn newydd yw “Ewch i siâp” neu “Tyfu eich busnes”, mae'n debyg na fyddwch yn llwyddo. Efallai y bydd hynny'n swnio'n dda ar bapur ond sut fyddwch chi'n gwybod a ydych chi'n gwneud cynnydd? Sut byddwch chi'n gwybod pan fyddwch chi wedi cyflawni'r nod hwnnw?
 • Nodau Canlyniad - Yn aml mae addunedau ein blwyddyn newydd yn seiliedig ar canlyniadau. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n penderfynu “colli ugain punt” neu “gynyddu gwerthiant 25%.” Mae'r rhain yn well na nodau annelwig oherwydd gellir eu mesur, ond yn aml maent yn cael eu dylanwadu gan amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Dylai gosod nodau ymwneud mwy â gwaith na chanlyniadau.
 • Nodau Proses - Dyma'r mathau gorau o amcanion oherwydd eu bod yn nodweddu'r hyn yr ydych chi eisiau gwneud. Maent yn dibynnu mwy ar ymdrech nag y maent ar hap siawns. Ystyriwch y penderfyniad i “weithio allan bedair gwaith yr wythnos” neu “estyn allan at dri rhagolwg newydd bob dydd.” Gellir gwireddu'r breuddwydion hyn trwy waith caled. Nid oes angen eich metaboledd na'r farchnad arnoch i gydweithredu.

Gosod nodau gyda Marchnata a Thechnoleg

Dyma rai ffyrdd ofnadwy o osod nodau ar gyfer eich defnydd marchnata a thechnoleg y flwyddyn nesaf. Peidiwch â gwnewch eich penderfyniadau hyn:

 • Cynyddu cyfradd agored cylchlythyr 10%
 • Dyblu fy nilynwyr RSS
 • Datblygu ymgyrch hysbysebu fwy cymhellol ar gyfer cynhyrchion blaenllaw
 • Optimeiddiwch fy nefnydd o ategion WordPress

Mae'r nodau hyn ychwaith annelwig neu hefyd yn canolbwyntio ar ganlyniadau. Yn lle hynny, ceisiwch eu newid i'r fersiynau hyn, sy'n canolbwyntio ar y broses y byddwch chi'n ei defnyddio yn y dyfodol:

 • Gwnewch brawf A / B i roi cynnig ar ddyluniad cylchlythyr newydd
 • Gwella metrigau ar ddadansoddi darllenwyr RSS
 • Rhowch gynnig ar crowdsourcing hysbyseb newydd
 • Cadwch amser i adolygu fy ategion WordPress cyfredol yn ddoeth

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am Addunedau a Thechnoleg y Flwyddyn Newydd? Cofrestrwch ar gyfer “Sut NID I Wneud Addunedau Blwyddyn Newydd yn y Gwaith” ddydd Mercher, Ionawr 6 @ 2:00 PM yma yn Indianapolis. Y pedwar person cyntaf i gofrestru ar-lein gyda'r cod disgownt MKTGTECH yn derbyn gostyngiad annisgwyl! Cofrestrwch heddiw!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.