Gwefan Newydd, Cymerwch II

Depositphotos 18177425 s

Cefais sgwrs wych y bore yma gyda Jeb o flwch bach. . Rwy'n eithaf sicr y byddai'r hyn a ddywedodd wrthyf wedi ymddangos yr un mor ddwys heb yr uchel sy'n cael ei yrru gan gaffein.

“Felly, pwy yw eich cwsmeriaid targed?” Gofynnais, gan ddisgwyl clywed am ddiwydiant, maint, a disgrifyddion arbenigol eraill.

“Rydyn ni'n ail wefan cwmni.” Dywedodd Jeb wrtha i. “Rhaid eu bod nhw wedi mynd drwy’r broses hon o leiaf unwaith o’r blaen.”

Ail? A yw am ddilyn cynffonau cotiau eraill? Neu a yw ef mor hyderus ei fod yn mynd i wneud yn well, mae am ragori ar y gystadleuaeth. Nid yw'r naill na'r llall. Mae'n hoffi gweithio gyda phrynwr craff yn unig. Cwsmer sy'n gwybod beth maen nhw ei eisiau, pam maen nhw ei eisiau, a beth na wnaeth (ac yn wyrthiol) weithio y tro cyntaf.

Yn gyntaf oll, os nad oes gennych wefan, taflwch un i fyny. Mae Jeb yn iawn. Fe allech chi dreulio oedrannau yn trafod eich cynnwys, dyluniad, strwythur nav, pwyntiau trosi, ac ati. A byddai hynny'n chwyddo. Byddai'n creu astudiaeth achos wych ar gyfer prosiect uwch rhai myfyrwyr coleg. Ond ar ôl 3 mis, rydych chi'n mynd i ddysgu eich bod chi'n anghywir. Nawr, fe allech chi fod yn bell o'i le, neu fe allech chi fod ychydig yn anghywir. Ond rydych chi'n anghywir.

Peidiwch â phoeni. Bod yn anghywir yw'r ffordd gyflymaf o fod yn iawn. Hyd yn oed yr arbenigwr cynhyrchiant, Robby Slaughter, yn annog pobl i fethu â methu. Hyd at bwynt Jeb, unwaith y byddwch wedi bod yn anghywir - hyd yn oed ychydig yn anghywir - nawr gall weithio gyda chi. Nawr fe all eich helpu chi mewn gwirionedd a rhoi doniau ei gwmni i'w gwasanaeth gorau i chi.

Nawr, gadewch i ni ddweud bod gennych chi wefan eisoes. A yw'n gweithio? A yw'n gweithio yn y ffordd rydych chi ei eisiau? Beth am ei ail-wneud?

Yn rhy aml o lawer, mae pobl yn trin gwefannau fel eu bod yn trin cyfochrog marchnata yn y dyddiau cyn argraffu digidol. Gwnewch yn berffaith yn gyntaf, oherwydd mae'n costio cymaint i gael “hyd at liw” fel bod angen i chi redeg 10k neu fwy o'r darnau hyn i gyfiawnhau'r gost hyd yn oed. Ac yna, unwaith y bydd wedi'i argraffu, peidiwch â siarad am ei newid am o leiaf blwyddyn neu fwy. Anghofiwch am hynny. Mae gwefannau yn sgrap ac yn ail-wneud am ddim. Wel, ddim am ddim mewn gwirionedd. Ond mae'r dechnoleg yn ei gwneud hi'n ymarferol cadw'r offeryn marchnata quintessential hwn mewn beta gwastadol, heb fyth ofni ei ail-wneud.

Ni ellir disodli'r profiad dysgu o lansio'ch gwefan gyntaf. Ond am yr union reswm hwn mai eich gwefan, cymerwch II, fydd y wefan sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn. Dim ond gwella y gall cymryd 3, 4, a 5. Ond mae'n rhaid i chi - WEDI I - fynd trwy'r broses o gymryd I cyn y gallwch chi daro'r cam rydych chi ei eisiau. Yn barod, tân, nod. Ac yna, anelwch dro ar ôl tro.

4 Sylwadau

 1. 1

  Dwi'n hoff iawn o dacteg Jeb! Fel datblygwr meddalwedd, gallaf weld hyn yn ffordd wych o rwystro cleientiaid sydd eisiau adeiladu cynnyrch meddalwedd newydd: a ydyn nhw wedi gwneud un o'r blaen?

  Rydw i ar fy liwt fy hun ar gyfer y perthnasau tymor hir. Dyna pam rydw i'n hoffi gweithio ar y we, mae meddalwedd bob amser yn esblygu ac yn gwella. Mae'r meddalwedd yn gwella wrth i'n perthynas (fy mherthynas i a fy nghleientiaid) dyfu.

 2. 2

  “Ydy'ch gwefan yn gweithio?” Byddwn i'n dadlau nad oes gan y mwyafrif o gwmnïau syniad beth yw ystyr “gweithio” mewn gwirionedd. Dyma pam nad ydym yn y busnes gwefan, rydym yn y busnes marchnata i mewn. Nid ydym yn adeiladu gwefannau ar gyfer y mwyafrif o gwsmeriaid ... mae'n well gadael hynny i bobl fel Jeb ... ond os mai gwefan yw'r llwybr rhwng gobaith a'n cleient, rydym yn sicrhau bod y ffordd wedi'i phalmantu ac yn barod i fynd!

 3. 3

  “Ydy'ch gwefan yn gweithio?” Byddwn i'n dadlau nad oes gan y mwyafrif o gwmnïau syniad beth yw ystyr “gweithio” mewn gwirionedd. Dyma pam nad ydym yn y busnes gwefan, rydym yn y busnes marchnata i mewn. Nid ydym yn adeiladu gwefannau ar gyfer y mwyafrif o gwsmeriaid ... mae'n well gadael hynny i bobl fel Jeb ... ond os mai gwefan yw'r llwybr rhwng gobaith a'n cleient, rydym yn sicrhau bod y ffordd wedi'i phalmantu ac yn barod i fynd!

 4. 4

  Mae'n wir! Mae eich ymgais gyntaf bron yn sicr yn mynd i fod yn ddrwg.

  Dywed Fred Brooks, awdur The Mythical Man-Month: “Cynlluniwch daflu un i ffwrdd. Byddwch chi, beth bynnag. ”

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.