Canfyddiad - 21 Rheolau Newydd Marchnata Cynnwys

canfyddadwyedd

Er bod sylfeini adeiladu safle yn dal i gael eu chwarae, y cynnwys sydd bellach yn llwyddo i yrru'r llwyddiant i gwmnïau sy'n buddsoddi mewn strategaethau marchnata gwych. Mae llawer o gwmnïau a fuddsoddodd yn helaeth mewn optimeiddio peiriannau chwilio wedi gweld y buddsoddiadau hynny’n cael eu colli… ond mae cwmnïau a barhaodd i wthio am gynnwys perthnasol, aml a diweddar a roddodd werth i’w cynulleidfa yn parhau i weld y gwobrau.

Ydych chi'n barod am fyd newydd o optimeiddio peiriannau chwilio, cyfryngau cymdeithasol a marchnata cynnwys? Byddai'n well gennych chi fod, oherwydd mae Google, Facebook, Twitter, ac offer marchnata Rhyngrwyd poblogaidd eraill yn newid yn gyflym ... mae'r cwmnïau sy'n addasu yn mynd i ddod o hyd i fwy o gyfleoedd, tra bod eu cystadleuwyr yn mynd i gael eu gadael ar ôl. Bydd dilyn y rheolau hyn yn helpu i'ch gyrru o flaen y rhai nad ydyn nhw'n ei gael ... eto.

Randy Milanovic o KAYAK wedi ei hoelio gyda'r rhain 21 Rheolau Newydd Marchnata Cynnwys! Edrychaf ymlaen at lawrlwytho a darllen ei ebook.

21-rheolau-cynnwys-marchnata