Y Podlediad Peth Newydd Newydd: Gyda Gwestai Douglas Karr

Y Peth Newydd Newydd - Gwestai Douglas Karr

Yn Indianapolis, mae cryn symudiad yn y gofod technoleg marchnata gyda'r nifer cynyddol o fuddsoddiadau o HighAlpha - a anwyd allan o ExactTarget. Rydyn ni wedi rhannu am un o'r cwmnïau hynny, Quantifi, a chyfweld â'r Prif Swyddog Gweithredol RJ Talyor ar ein Cyfweliad Martech cyfres. Yr wythnos hon, fe wnaeth y podlediad proffesiynol Liz Prugh o Fandom Pur penderfynodd enwogrwydd a RJ fy nghyfweld ar gyfer eu podlediad, Y Peth Newydd Newydd!

Cenhadaeth Y Peth Newydd Newydd:

Ein cenhadaeth yn The New New Thing yw datgelu gwyddoniaeth marchnata a dilyn gwirionedd a thryloywder wrth farchnata. Mae'r Peth Newydd Newydd yn aros ar y blaen o ran arloesi, ac yn rhoi ysbrydoliaeth, arweiniad sut i wneud, cyfweliadau a golygyddion gydag arweinwyr diwydiant, newyddion marchnata digidol wedi'u curadu, a mewnwelediadau sy'n cael eu gyrru gan ddata, i arweinwyr marchnata digidol.

Gan mai fi yw'r cyfweliad-ER yn nodweddiadol, nid wyf yn aml yn cael y cyfle i fod y cyfweliad-EE felly roeddwn i eisiau rhannu'r bennod yma. Lluniodd y tîm rai cwestiynau heriol a oedd yn amrywio o sut y cyrhaeddais lle rydw i yr holl ffordd i'r hyn rwy'n ei feddwl am ein diwydiant sy'n esblygu'n gyflym. Efallai y byddwch chi'n synnu at rai o fy atebion ynglŷn â risg, creadigrwydd a mabwysiadu.

Diolch yn arbennig i Liz a RJ am fy nghael i ar y bennod. Nid wyf yn aml yn cael rhannu fy stori fy hun! Gwnewch yn siŵr tanysgrifio a thiwnio i mewn, maen nhw'n cael cyfweliadau anhygoel gydag ystod anhygoel o westeion.