Ailgyfeiriadau Mynegiant Rheolaidd Parth Newydd (Regex) Yn WordPress

Regex - Mynegiadau Rheolaidd

Am yr wythnosau diwethaf, rydyn ni wedi bod yn helpu cleient i fudo cymhleth gyda WordPress. Roedd gan y cleient ddau gynnyrch, ac mae'r ddau ohonynt wedi dod yn boblogaidd i'r pwynt bod yn rhaid iddynt rannu'r busnesau, y brandio, a'r cynnwys yn barthau ar wahân. Mae'n dipyn o ymgymeriad!

Mae eu parth presennol yn parhau i gael ei roi, ond bydd gan y parth newydd yr holl gynnwys mewn perthynas â'r cynnyrch hwnnw ... o ddelweddau, postiadau, astudiaethau achos, lawrlwythiadau, ffurflenni, sylfaen wybodaeth, ac ati. Gwnaethom archwiliad a chropian y wefan i sicrhau na fyddem yn gwneud hynny. peidiwch â cholli ased sengl.

Ar ôl i ni gael y safle newydd yn ei le ac yn weithredol, roedd yr amser i dynnu'r switsh a'i roi yn fyw wedi dod. Roedd hynny'n golygu bod yn rhaid ailgyfeirio unrhyw URLs o'r brif safle a oedd yn perthyn i'r cynnyrch hwn i'r parth newydd. Gwnaethom gadw'r mwyafrif o lwybrau'n gyson rhwng y safleoedd, felly allweddol oedd sefydlu'r ailgyfeiriadau yn briodol.

Ailgyfeirio Plugins yn WordPress

Mae dau ategyn poblogaidd ar gael sy'n gwneud gwaith gwych o reoli ailgyfeiriadau gyda WordPress:

  • Ailgyfeirio - efallai'r ategyn gorau ar y farchnad, gyda galluoedd mynegiant rheolaidd a hyd yn oed categorïau ar gyfer rheoli eich ailgyfeiriadau.
  • SEO Rankmath - mae'r ategyn SEO ysgafn hwn yn chwa o awyr iach ac yn gwneud fy rhestr o Ategion WordPress Gorau ar y farchnad. Mae ganddo ailgyfeiriadau fel rhan o'i gynnig a bydd hyd yn oed yn mewnforio data Ailgyfeirio os byddwch chi'n mudo iddo.

Os ydych chi'n defnyddio injan Rheoledig WordPress Hosting fel WPEngine, mae ganddyn nhw fodiwl i drin ailgyfeiriadau cyn i'r person daro'ch gwefan byth ... nodwedd eithaf braf a all leihau hwyrni a gorbenion ar eich gwesteiwr.

Ac, wrth gwrs, gallwch chi ysgrifennu rheolau ailgyfeirio i'ch ffeil .htaccess ar eich gweinydd WordPress ... ond ni fyddwn yn ei argymell. Rydych chi'n un gwall cystrawen i ffwrdd o wneud eich gwefan yn anhygyrch!

Sut I Greu Ailgyfeiriad Regex

Yn yr enghraifft a roddaf uchod, gall ymddangos yn syml i ddim ond ailgyfeirio nodweddiadol o is-ffolder i'r parth a'r is-ffolder newydd:

Source: /product-a/
Destination: https://newdomain.com/product-a/

Mae yna broblem gyda hynny, serch hynny. Beth os ydych chi wedi dosbarthu dolenni ac ymgyrchoedd sydd ag ymholiad ar gyfer olrhain ymgyrchoedd neu atgyfeiriadau? Ni fydd y tudalennau hynny'n ailgyfeirio yn iawn. Efallai mai'r URL yw:

https://existingdomain.com/product-a/?utm_source=newsletter

Oherwydd ichi ysgrifennu cyfatebiaeth union, ni fydd yr URL hwnnw'n ailgyfeirio i unrhyw le! Felly, efallai y cewch eich temtio i'w wneud yn fynegiant rheolaidd ac ychwanegu cerdyn gwyllt at yr URL:

Source: /product-a/(.*)
Destination: https://newdomain.com/product-a/

Mae hynny'n eithaf da, ond mae yna gwpl o broblemau o hyd. Yn gyntaf, mae'n mynd i baru unrhyw URL â / cynnyrch-a / ynddo a'i ailgyfeirio i gyd i'r un cyrchfan. Felly bydd pob un o'r llwybrau hyn yn ailgyfeirio i'r un cyrchfan.

https://existingdomain.com/product-a/
https://existingdomain.com/help/product-a/
https://existingdomain.com/category/parent/product-a/

Mae ymadroddion rheolaidd yn offeryn hardd, serch hynny. Yn gyntaf, gallwch chi ddiweddaru'ch ffynhonnell i sicrhau bod lefel y ffolder yn cael ei nodi.

Source: ^/product-a/(.*)
Destination: https://newdomain.com/product-a/

Bydd hynny'n sicrhau mai dim ond lefel y ffolder cynradd fydd yn ailgyfeirio'n iawn. Nawr ar gyfer yr ail broblem ... sut y byddwch chi'n cael y wybodaeth ymholi ar y wefan newydd os nad yw'ch ailgyfeiriad yn ei chynnwys? Wel, mae gan ymadroddion rheolaidd ddatrysiad gwych ar gyfer hynny hefyd:

Source: ^/product-a/(.*)
Destination: https://newdomain.com/product-a/$1

Mae'r wybodaeth cerdyn gwyllt yn cael ei chipio a'i hatodi i'r gyrchfan trwy ddefnyddio'r newidyn. Felly…

https://existingdomain.com/product-a/?utm_source=newsletter

Yn ailgyfeirio'n iawn i:

https://newdomain.com/product-a/?utm_source=newsletter

Cadwch mewn cof y bydd y cerdyn gwyllt yn galluogi ailgyfeirio unrhyw is-ffolder hefyd, felly bydd hyn hefyd yn cael ei alluogi:

https://existingdomain.com/product-a/features/?utm_source=newsletter

Yn ailgyfeirio i:

https://newdomain.com/product-a/features/?utm_source=newsletter

Wrth gwrs, gall ymadroddion rheolaidd fynd yn llawer mwy cymhleth na hyn ... ond roeddwn i eisiau darparu sampl gyflym o sut i sefydlu ailgyfeiriad regex cerdyn gwyllt sy'n trosglwyddo popeth yn lân i barth newydd!

2 Sylwadau

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.