Y 3 Camgymeriad Marchnata Gorau Mae Busnesau Newydd yn Eu Gwneud

camgymeriadau

Pam wnaethoch chi gychwyn eich busnes? Fe wnaf betio ar y fferm nad “oherwydd fy mod i eisiau bod yn farchnatwr” oedd eich ateb. Fodd bynnag, os ydych chi fel y cannoedd o berchnogion busnesau bach rydw i wedi gweithio gyda nhw mae'n debyg eich bod chi wedi sylweddoli tua 30 eiliad ar ôl i chi agor eich drysau, pe na baech chi'n dod yn farchnatwr, ni fyddech chi'n mynd i fod yn berchennog busnes bach am hir iawn. A dweud y gwir, mae hynny'n eich rhwystro oherwydd nad ydych chi'n mwynhau marchnata ac mae'n tynnu eich sylw oddi wrth feysydd eraill o'ch busnes.

Wel, mae gen i ychydig o newyddion da. Er nad oes unrhyw ffordd i ddileu'r angen i chi farchnata'ch busnes, gallwch chi ddileu llawer o'ch rhwystredigaeth trwy fynd i'r afael â'r tri chamgymeriad marchnata gorau rwy'n gweld busnesau yn eu gwneud.

Camgymeriad # 1: Canolbwyntio ar y Metrigau Anghywir

Mae'r nifer fawr o ddata sydd ar gael i ddadansoddi marchnata heddiw yn meddwl. Mae Google Analytics, ynddo'i hun, yn darparu cymaint o ddata fel y gallwch chi fwyta penwythnos cyfan yn ei ddadansoddi - dim ond i'w ddarganfod yn y pen draw sy'n arwain at gasgliadau gwrthgyferbyniol yn dibynnu ar ba ddata rydych chi'n ei flaenoriaethu. A dyna'r data ar gyfer eich gwefan yn unig! Mae adrodd ar gyfer hysbysebu digidol, cyfryngau cymdeithasol a meysydd marchnata eraill yr un mor llethol a gwrthgyferbyniol.

Mae cael mynediad at yr holl ddata hwnnw yn beth da, ond gall dynnu sylw perchnogion busnesau bach o'r data sy'n wirioneddol bwysig. Dyna pam mae'n hanfodol cyfyngu'ch ffocws i'r unig ddau fetrig sydd o bwys yn y pen draw o ran marchnata: Cost i Gaffael Cwsmer a Gwerth Oes Cwsmer. Os yw llif arian yn broblem byddwch am ganolbwyntio ar Werth Cwsmer Misol neu Flynyddol yn lle Gwerth Oes, ond mae'r egwyddor sylfaenol yr un peth. Os yw gwerth (hy refeniw) cwsmer yn fwy na'r gost i gaffael cwsmer, rydych chi mewn siâp da. Nid yw busnesau proffidiol yn cael eu hadeiladu ar fetrigau gwagedd fel cliciau, argraffiadau a hoff bethau. Mae busnesau proffidiol yn cael eu hadeiladu trwy fetrigau y gellir eu hadneuo yn y banc mewn gwirionedd, felly canolbwyntiwch eich sylw ar y rheini.

Camgymeriad # 2: Canolbwyntio ar y Tactegau Anghywir

Yn sicr nid oes prinder tactegau ac offer y gall busnesau bach wario eu doleri marchnata arnynt heddiw. Yn anffodus, mae gormod o fusnesau bach yn gravitate tuag at y tactegau ffasiynol yn unig ac yn anwybyddu'r tactegau marchnata hanfodol. Maent yn canolbwyntio eu holl amser ac arian ar dactegau sy'n cynhyrchu hoff bethau, dilynwyr, ac yn agor wrth anwybyddu tactegau hanfodol yn arwain trosi, cadw cwsmeriaid, ac enw da ar-lein sy'n cynhyrchu doleri. Y canlyniad yw cynllun marchnata sy'n eu cadw'n brysur ac yn teimlo'n dda ond datganiad incwm sy'n eu gwneud yn sâl i'w stumog.

Yn lle mynd ar ôl yr holl dueddiadau marchnata poethaf, dylai perchnogion busnesau bach ganolbwyntio'n gyntaf ar sicrhau'r refeniw mwyaf posibl o'ch cwsmeriaid presennol, cynyddu canran yr arweinyddion sy'n dod yn gwsmeriaid, a darparu profiad cwsmer sy'n creu cefnogwyr ysgubol. Yr hanfodion hynny yw'r sylfaen ar gyfer busnes proffidiol, di-straen. Yn sicr ni fyddant yn gwneud eich busnes mor cŵl â neidio ar y bandwagon cyfryngau cymdeithasol newydd poethaf, ond byddant yn gwneud arian ichi - ac onid dyna'r rheswm ichi ddechrau eich busnes yn y lle cyntaf?

Camgymeriad # 3: Canolbwyntio ar y Brand Anghywir

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae'r pŵer i ddiffinio brand busnes wedi trosglwyddo o'r busnes i ddefnyddwyr. Ddeng mlynedd yn ôl, aeth busnesau trwy ymarferion cynhyrfus i ddiffinio eu brand ac yna ysgogi marchnata i ddweud wrth ddefnyddwyr beth oedd eu brand yn eu barn hwy. Mae hynny i gyd wedi newid. Yn y byd sydd ohoni, mae defnyddwyr yn diffinio brand a thechnoleg trosoledd busnes a chyfryngau cymdeithasol i ddweud wrth y busnes - yn ogystal â channoedd, os nad miloedd, o ddefnyddwyr eraill - beth yw eu brand mewn gwirionedd. Ac maen nhw'n ei wneud 24/7/365.

Yn anffodus, mae'r mwyafrif o fusnesau (mawr a bach) wedi methu ag addasu eu marchnata i adlewyrchu'r trawsnewidiad hwn. Maent yn parhau i ganolbwyntio marchnata ar ddweud a gwerthu. Maent yn anfon swmp e-byst, cardiau post templed, ac yn dibynnu ar ostyngiadau i gadw eu cwsmeriaid. Ar y llaw arall, mae brandiau a ddiffiniwyd gan ddefnyddwyr yn canolbwyntio eu marchnata ar brofiad a pherthynas y cwsmer. Maent yn anfon nodiadau diolch, e-byst boddhad ac yn darparu profiad cyson o safon fyd-eang i gadw eu cwsmeriaid.

Mae'r tactegau yr un peth, ond mae'r ffocws yn wahanol. Dechreuwch trwy ddiffinio'r profiad rydych chi am ei ddarparu i'ch cwsmeriaid ac yna adeiladu eich marchnata o amgylch hyrwyddo'r profiad hwnnw a'ch gweithrediadau o amgylch ei gyflawni. Nid oes unrhyw beth o'i le â phenderfynu beth rydych chi am i'ch brand fod, ond ar ddiwedd y dydd y defnyddwyr sy'n mynd i benderfynu ai dyna beth ydyw mewn gwirionedd.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.