Sut i Wneud y Gorau o Adroddiadau Trosi AdWords Newydd

AdWords google
Cymorth Google Ads

Pa un fyddai orau gennych chi: Yr hysbyseb ddigidol sy'n tynnu sylw ac sy'n denu 1,000 o ymweliadau â gwefannau? Neu’r un sy’n perfformio’n araf ac sydd wedi derbyn dim ond 12 clic hyd yn hyn?

Mae'n gwestiwn anodd. Nid yw'r ateb ychwaith.

O leiaf, nid nes eich bod yn gwybod faint o'r ymwelwyr hynny a drodd.

Byddai hysbyseb wedi'i thargedu'n fawr sy'n arwain at ddwsin o gamau trosi cymwys ddeg gwaith yn fwy gwerthfawr na'r un sy'n denu cannoedd o ymwelwyr heb gymhwyso nad ydyn nhw'n trosi. Mewn byd lle mae pob clic yn costio arian, mae trosiadau yn allweddol. Wedi'r cyfan, beth yw pwynt talu am hysbysebu os nad yw'n arwain at draffig cymwys a allai gynhyrchu rhywfaint o refeniw yn gyfnewid?

Dyna'r rhesymeg y tu ôl i newid diweddaraf Google i olygydd adroddiad llusgo a gollwng AdWords. Newydd colofnau olrhain trosi rhoi mwy o reolaeth i farchnatwyr dros sut mae data'n cael ei arddangos fel y gallwch chi weld beth sy'n gweithio mewn gwirionedd.

Felly…

Beth sy'n newid gydag Adroddiadau Trosi AdWords?

A newydd Trosiadau colofn yn disodli Trosiadau ar gyfer optimeiddio. Mae'r golofn newydd hon yn dangos data ar gyfer yr holl gamau trosi gyda'r gosodiad optimeiddio wedi'i osod i “ymlaen.”

Yn y cyfamser, an Pob Trosiad colofn yn disodli Amcangyfrif o gyfanswm yr addasiadau. Mae'r golofn hon yn dangos data ar gyfer bob addasiadau - p'un a ydych chi wedi troi optimeiddio on or oddi ar.

Beth mae newidiadau Adrodd Trosi AdWords yn ei olygu i chi?

Os ydych chi'n gweld swing mawr yn eich addasiadau AdWords, peidiwch â chynhyrfu. Mae'n debyg nad oes ond angen i chi wneud ychydig o addasiadau fel bod eich adroddiadau yn cyd-fynd â diffiniad newidiol Google o trawsnewidiadau. Yn y pen draw, bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws canolbwyntio ar drawsnewidiadau macro sy'n gwneud i'ch busnes arian.

Bydd y newidiadau adrodd am drosi yn digwydd yn awtomatig, ond mae yna ychydig o gamau y dylech eu cymryd i sicrhau bod eich data yn cael ei gyflwyno mewn ffordd esmwyth a di-dor:

  1. Addaswch eich gosodiadau ar gyfer trawsnewidiadau macro a micro

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, penderfynwch yn union beth sy'n cyfrif fel a macro trosi ar gyfer eich busnes. Yn nodweddiadol, mae'r rhain yn cael effaith uniongyrchol ar refeniw eich cwmni ac yn cynnwys pryniannau gwirioneddol neu fwriad i brynu. Gallai tanysgrifiadau taledig, llofnodion treial am ddim a cheisiadau arddangos oll gyfrif fel trawsnewidiadau macro.

Er mwyn sicrhau bod yr addasiadau hynny sy'n cynhyrchu refeniw yn ymddangos yn y cywir Trosiadau colofn, gwiriwch bob un i sicrhau ei fod wedi'i osod i gael ei optimeiddio: Dewiswch y trawsnewidiad rydych chi am ei olygu, yna cliciwch ar Golygu gosodiadau> Optimeiddio a gwnewch yn siŵr ei fod wedi'i osod iddo on.

Yn yr un modd, dylech ddiffodd y gosodiad optimeiddio ar gyfer unrhyw ficro addasiadau - fel cofrestru ar gyfer cylchlythyr e-bost neu eich dilyn ar gyfryngau cymdeithasol. Bydd y trawsnewidiadau hyn yn dal i gael eu hadrodd, ynghyd â'r holl drawsnewidiadau macro, yn y Pob Trosiad colofn.

  1. Diweddaru hidlwyr.

Os gwnaethoch chi arbed hidlwyr sy'n cyfeirio neu'n defnyddio addasiadau i wneud cyfrifiadau, gwiriwch i sicrhau bod y rhain yn dal i weithio'n iawn. Er enghraifft: Os ydych chi wedi gosod rhai trawsnewidiadau meicro i oddi ar, efallai y bydd angen i chi newid hidlwyr i ddefnyddio'r golofn “Trosiadau” newydd felly does dim ymyrraeth wrth adrodd.

Hidlo Ymgyrch Google AdWords
  1. Diweddaru rheolau awtomataidd.

Os ydych yn defnyddio rheolau awtomataidd or colofnau arfer i olrhain trosiadau, adolygu a diweddaru eich gosodiadau i sicrhau eu bod yn parhau i weithio yn ôl y disgwyl. Unwaith eto, byddwch chi am ddefnyddio'r newydd Trosiadau colofn i sicrhau bod y rheolau hyn yn parhau i ddweud wrthych pryd mae hysbyseb yn effeithio ar linell waelod eich busnes. Os ydych chi'n defnyddio sgriptiau i awtomeiddio tasgau arferol, byddwch chi am wirio'r cod a sicrhau unrhyw beth y cyfeirir ato fel a trosi yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r newid.

I grynhoi: Bydd newidiadau diweddaraf Google i adroddiadau AdWords yn ei gwneud yn haws olrhain y data sydd bwysicaf i'ch busnes. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cymryd ychydig o gamau cyflym i sicrhau bod eich colofnau, hidlwyr a rheolau wedi'u haddasu i adlewyrchu'r newidiadau yn gywir.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.