Netra Cudd-wybodaeth Weledol: Monitro Eich Brand yn Weledol Ar-lein

Cudd-wybodaeth Artiffisial

Netra yn gychwyn sy'n datblygu technoleg Cydnabod Delweddau yn seiliedig ar ymchwil AI / Deep Learning a gynhaliwyd yn Labordy Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial MIT. Mae meddalwedd Netra yn dod â strwythur i ddelweddau a oedd heb eu strwythuro o'r blaen gyda rhywfaint o eglurder anhygoel. O fewn 400 milieiliad, gall Netra dagio delwedd wedi'i sganio ar gyfer logos brand, cyd-destun delwedd, a nodweddion wyneb dynol.

Mae defnyddwyr yn rhannu 3.5 biliwn o luniau ar gyfryngau cymdeithasol bob dydd. O fewn delweddau a rennir yn gymdeithasol mae mewnwelediadau gwerthfawr am weithgareddau, diddordebau, hoffterau brand, perthnasoedd a digwyddiadau bywyd allweddol defnyddwyr.

Yn Netra, rydym yn defnyddio AI, gweledigaeth gyfrifiadurol, a dysgu dwfn i helpu marchnatwyr i ddeall yn well yr hyn y mae defnyddwyr eisoes yn ei rannu; gall ein technoleg ddarllen delweddau ar raddfa enfawr nad oedd yn bosibl o'r blaen. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn dechrau gyda samplu o ddelweddau a ddarganfuwyd ar-lein sy'n cynnwys logo penodol. Yna byddwn yn cymryd, dyweder, logo Starbucks, ac yn ei newid sawl ffordd wahanol i greu set hyfforddi a fydd yn caniatáu i'r dechnoleg gydnabod logos Starbucks sy'n cael eu hystumio, neu mewn golygfeydd gorlawn fel siop goffi. Yna rydyn ni'n hyfforddi'r modelau cyfrifiadurol gan ddefnyddio cyfuniad o'r cynnwys organig a delweddau wedi'u newid yn synthetig. Richard Lee, Prif Swyddog Gweithredol, Netra

Isod mae enghraifft o ddelwedd y mae meddalwedd Netra wedi'i hamlyncu o Tumblr. Er nad yw'r pennawd yn sôn Y Face GogleddMae meddalwedd Netra yn gallu sganio'r llun a chanfod presenoldeb y logo ymhlith eitemau eraill o ddiddordeb, gan gynnwys:

  • Gwrthrychau, golygfeydd, a gweithgareddau fel Mynydda, Uwchgynhadledd, Antur, Eira a'r Gaeaf
  • Dyn gwyn 30-39 oed
  • Logo brand North Face gyda hyder o 99%

Adnabod Gweledol Netra

Mae Netra yn cynnig mynediad i gwsmeriaid i ddangosfwrdd ar y we i uwchlwytho delweddaeth a / neu ddadansoddi delweddau cymdeithasol a gafwyd o Twitter, Tumblr, Pinterest, ac Instagram. Mae'r meddalwedd ar gael yn fasnachol i gwsmeriaid trwy ddangosfwrdd ar y we neu API ar gyfer cwmnïau meddalwedd menter. Gellir defnyddio technoleg graidd Netra hefyd gan gynnwys mynegeio a chwilio delweddau (rheoli asedau digidol) a chwilio gweledol.

Dangosfwrdd Netra

Gall defnyddwyr weld analytics ar y tagiau delwedd ac ateb cwestiynau allweddol fel:

  • Ble mae fy brand yn ymddangos mewn delweddaeth ac ym mha gyd-destun?
  • Pa ddemograffeg sy'n ymgysylltu â'm brand mewn delweddaeth?
  • Pa ddemograffeg sy'n ymgysylltu â brandiau fy nghystadleuwyr?
  • Pa weithgareddau / brandiau y mae gan ddefnyddwyr sy'n ymgysylltu â'm brand ddiddordeb ynddynt hefyd?

Gall defnyddwyr hidlo delweddau ar sail lefelau ymgysylltu yn ogystal â chyd-destun y llun. Mae gan Netra hefyd y gallu i greu cynulleidfa arfer yn seiliedig ar y cynnwys sy'n cael ei bostio o fewn delweddau cyfryngau cymdeithasol. Er enghraifft, gallai Reebok ddefnyddio'r feddalwedd i dargedu defnyddwyr sy'n mynd ati i ymarfer trwy dargedu Crossfit at ddefnyddwyr sydd wedi postio lluniau ohonyn nhw eu hunain yn cymryd rhan mewn gweithgaredd ymarfer corff yn ystod y pythefnos diwethaf.

Credwn fod gennym dechnoleg orau yn y dosbarth yn y farchnad canfod brand a logo. Rydym hefyd yn gwahaniaethu ein hunain â galluoedd adnabod delweddau ychwanegol. Dim ond un cwmni arall sy'n gallu gwneud brandiau, logos, gwrthrychau, golygfeydd a bodau dynol, a dyna Google. Yn ein profion pen i ben, rydyn ni'n perfformio ddwywaith yn well na nhw. Gall datrysiad deallusrwydd gweledol Netra ddarparu data anhygoel o werthfawr i ychwanegu at ddata defnyddwyr presennol (ee gwybodaeth proffil, penawdau testun, data cwcis) y mae hysbysebwyr cymdeithasol eisoes yn eu sbarduno. Richard Lee, Prif Swyddog Gweithredol, Netra

Mae cymwysiadau ymarferol yn cynnwys monitro brand, gwrando cymdeithasol, eiriolaeth gymdeithasol, marchnata dylanwadwyr, ymchwil marchnata a hysbysebu.

Gofyn am Fynediad i Netra

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.