Sut mae Netflix yn Cynyddu Ymgysylltiad Cwsmeriaid gan Ddefnyddio Data Mawr

Data Mawr a Netflix

Bydd profiad cwsmer tanysgrifiwr yn cael effaith enfawr ar p'un a yw'n cael ei gadw fel cleient ai peidio ac a ellir ei gynyddu. Mae dal defnydd cymwysiadau yn ffordd hanfodol o wneud hyn. Os ydych chi'n allfa adwerthu, yn fusnes neu'n wasanaeth - gall adolygiadau, ffurflenni, atgyfeiriadau, galwadau ac amlder gwariant ddarparu data anhygoel a all ragweld ymddygiad prynu.

Mae hyn mor hanfodol i fusnes. Er efallai na fydd ymddygiad eich cwsmer yn dod o fewn cyfrifoldeb eich tîm marchnata, gall ei ddadreilio'n llwyr. Er efallai na fydd marchnatwyr yn gallu newid profiad y cwsmer, dylent fod yn ei fonitro ac yn dadansoddi ei effaith ar drawsnewidiadau, gwerth ailwerthu, cadw ac atgyfeiriadau.

Netflix a Data Mawr

Mae data mawr yn helpu Netflix i benderfynu pa raglenni fydd o ddiddordeb i chi ac mae system argymell Netflix yn dylanwadu ar 80% o'r cynnwys a wylir ar y platfform Gan gydnabod pwysigrwydd y data hwn, cynigiodd Netflix wobr $ 1 miliwn hyd yn oed yn 2009 i'r grŵp a luniodd yr algorithm gorau ar gyfer darogan sut yr hoffai cwsmeriaid gael ffilm yn seiliedig ar raddfeydd blaenorol.

Mae algorithmau yn helpu Netflix i arbed gwerth $ 1 biliwn y flwyddyn o gadw cwsmeriaid. Mae'r ffeithlun hwn o FrameYourTV yn manylu ar sut. Mae gan FrameYourTV adnoddau ar gyfer fframiau teledu wedi'u haddasu a'u gwneud â llaw a setiau teledu drych.

Data Mawr a Netflix